Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

RC-helikopter: Modellflygplan för hobbyflygare och hobbyflygare

Modellbygge är en av de populäraste hobbyerna från Deutsche. Förutom RC-helikoptrar finns det Quadrocopter, modellbilar, modellfartyg och många andra modeller som är mycket populära. Flygplansmodeller är mycket eftertraktade, eftersom man kan installera små kameror i apparaterna och ta fantastiska flygfoton. I vår CONRAD Online Shop hittar du många fjärrstyrda helikoptrar i byggsatsen eller som färdigmonterad RTF-modell. Så kommer hobbyvänner och -muffel lika bra på egen bekostnad.

  • Was är RC-helikopter?

  • Vilka olika radiostyrda helikopterutföranden finns?

  • Was titta på när du köper en radiostyrd helikopter?

  • Rättslig vägledning om RC-helikopter

  • Sammanfattning: Så här hittar du en fjärrstyrd helikopter efter din smak

Was är RC-helikopter?

RC-helikoptrar är små, motordrivna modellflygplan som kan flyttas med en sändare. RC-modellhelikopter är ofta modellerad som en modell av en passagerarbärande luftfart som ser skalenliga ut. De är betydligt mindre och kan inte transportera några personer. RC står här för "Radio Controlled" eller "Remote Controlled". Denna förkortning beror på fjärrstyrd hantering av enheterna.

Skalenliga avbildningar

I modeller för radiostyrda helikoptrar skiljer man mellan Scale-modeller, semi-Scale-modeller och Fun-Scale-modeller. Skalenliga modeller är utformade i form och färg för att likna originalet från bemannad luftfart. Semi-Scale-modellen har också en helikoptertyp som förebild, men har ändrats i vissa detaljer. Dessutom finns det Fun-Scale-modeller. Dessa överensstämmer i form av en helikopter från den bemannade luftfarten, men har ändrats i färg. De har fantasikoloniseringar som inte finns i verkligheten. Dessutom hittar man RC-helikoptrar som inte har någon verklig förebild. Dessa kallas ofta träningsmodeller. De är ofta utrustade med en kamera och används inom fotografering eller film.

RC-helikopter

Vilka olika radiostyrda helikopterutföranden finns?

Vill du köpa en färdig radiostyrd helikopter eller själv pyssla ihop modellens komponenter? Svaret på denna fråga är vilken modell som är lämplig för dig. Vid modellbygge skiljer man mellan olika utföranden som har förkortningar som BNF, RTB eller RTF. Was döljer sig bakom förkortningar, här är det:

Byggsats

Är du lite begåvad och pysslar gärna? Då är en byggsats precis det rätta för dig. Här får du en fjärrstyrd Modellhelikopter i separata delar. Dessa måste nu sammanfogas med motsvarande verktyg. Modellbyggeringsverktyg hittar du även i CONRAD Online Shop.

ARF (almost ready to fly)

ARF-helikoptern är nästan flygfärdig. Här måste ytterligare ett par komponenter sammanfogas. Beroende på modelltyp måste du till exempel montera vingarna eller montera motorn.

BNF (Bind and fly)

BNF-modellflygplan är färdigbyggda helikoptrar. Men här saknas fortfarande fjärrstyrningen. Antingen har du redan en fjärrkontroll hemma eller köper du en passande enhet som är kompatibel med modellflygplanet.

RC-helikopter
 

RTB (ready to bind)

RTB är en synonym förkortning till BNF. Beteckningarna är tillverkarberoende.  

RTF (ready to fly)

RTF-helikopter har allt man behöver för flygning (flygplan, sändare was, laddare, batteri). Här behöver bara batteriet laddas och flygglädjen kan börja. Den som har två vänstra händer eller som inte vill köpa något extra modelleringsverktyg, är väl lämpad för en RTF-modell.

Vårt praktiska tips

Vill du inte köpa en modellhelikopter, utan köpa en annan RC modellflygplan? Inga problem, i online shoppen från CONRAD hittar du även modellflygplan, Quadrocopter, Multicopter och Race Copter. Quadrocopter är särskilt populär. Med en inbyggd kamera kan man trolla fram fantastiska flygfoton. Även den som hellre föredrar att använda sin modell på golvet eller att föredra vattnet finns i vår butik. Välj den passande modellen för din smak från bilar, modellfartyg och motorbåtar.

   

Was titta på när du köper en radiostyrd helikopter?

Om du vill lägga till en radiostyrd helikopter måste du ta hänsyn till ett par kriterier vid köp. Observera till exempel typen av styrning, maximal hastighet, antal och storlek på rotorblad och batteritid. I CONRAD Online Shop hittar du olika modeller, så att du garanterat hittar en passande produkt för dina behov.

Det viktigaste för att köpa radiostyrda helikoptrar

  • RC-helikoptern är fjärrstyrd Modellhelikopter som är modellerad efter flygmodeller från bemannad luftfart.  
  • Fjärrstyrd helikopter levereras i olika modellutföranden. Hobbyvänner kan gripa till en byggsats och arbeta hantverksmässigt. Den som behöver en snygg RTF-helikopter drar nytta av den som pysslar lite mer. Här behöver du bara ladda batteriet.
  • Förutom modellutförandet kan du även ta hänsyn till andra kriterier. Observera till exempel antalet och storleken på rotorbladen, tillgängliga styrfunktioner och batteriets drifttid.

Rotorbladens antal och storlek

Det finns en enrotorshelikopter och en helikopter med flera rotorblad. De flesta modeller har en stor huvudrotor, som sitter ovanför flygkabinen, och en mindre stjärtrotor. Ju större rotordiametern på huvudmotorn är, desto tyngre är RC-helikoptern i regel och desto tystare ligger den i luften. Små byar gör ingenting för helikoptrar med den stora huvudrotorn. De är ideal för utomhusflyg. Helikopter med liten singelrotor är däremot ämnade för inomhusbruk, eftersom de förlorar sin flygriktning redan vid små vindbyar.

Kontroll

Vid styrning av modellhelikoptrar skiljer man mellan olika styrfunktioner, till exempel nick, roll, gir eller pitch. Det står för att ge helikoptern runt sin egen tvärgående axel. Med styrningsfunktionen Nick kan helikoptern alltså lutas framåt eller bakåt. Roll betyder däremot att svänga runt den längsgående axeln, dvs. helikopterns lutning eller rullning åt vänster eller höger. Med styrningsfunktionen gir helikoptern vrids runt höjdaxeln och riktar sig till vänster eller höger. Med styrknappen Pitch kan man höja och sänka flygmodellen. Här ändras rotorbladen i din inställning. Ta hänsyn till vilka styrfunktioner som ingår i fjärrkontrollen till önskad helikopter.

Modellhelikopter för nybörjare

Det finns speciell modellhelikopter för nybörjare. De har utmärkta svävande egenskaper, kan enkelt monteras och demonteras och har särskilt lång livslängd. Om du köper den första modellhelikoptern och inte har erfarenhet av att flyga, är en sådan modell det rätta valet för dig. I CONRAD Online Shop hittar du dessutom radiostyrd helikopter för avancerade användare och proffs.

Batteritid och laddningstid

Oftast är den effektiva flygtiden på RC-helikoptrar bara fem till tio minuter. På grund av den korta batteritiden bör du lägga till flera reservbatterier om du vill njuta av en längre flygtid. Annars laddas batterierna också relativt snabbt. Vissa batterier behöver bara 20 minuters laddningstid, tills du är redo igen.

Rättslig vägledning om RC-helikopter

Observera att flygning av RC-helikoptrar regleras av den tyska luftfartsförordningen. Du får därför inte bara låta helikoptern stiga på var som helst, utan måste först få exakt information om det också är tillåtet. På så sätt får du endast göra din RC-helikopterstart på främmande tomter när du har frågat ägaren och fått ett positivt svar. I närheten av flygplatser och bostadsområden får du inte starta RC-helikoptern. Håll alltid minst 1,5 km avstånd här.

Se också till att du har en giltig ansvarsförsäkring som täcker eventuella skador med din helikopter. Om du har en kompletterande försäkring kan du välja att teckna en sådan.

Vill du göra foto- eller videoinspelningar av hög höjd med din helikopter? Även här finns det rättsliga bestämmelser att ta hänsyn till. På så sätt får de personer som du tar med kameran inte vara igenkännliga. Om så inte är fallet ska du först erhålla ett tillstånd från de berörda personerna.

Sammanfattning: Så här hittar du en fjärrstyrd helikopter efter din smak

RC-helikoptrar är ett fantastiskt hobbyflygare. Den som inte vill lägga in en quadrocopter med kamera kan även installera kameran på modellhelikoptern och skapa underbara flygbilder. När du köper din helikoptrar bör du först se till vilket modellutförande det handlar om. Den som vill flyga iväg köper sig bäst en Ready to Fly-modell (RTF). Den som gärna pysslar och tar med sig det nödvändiga skicket kan även köpa en ARF-helikopter eller använda den som en byggsats. Läs dessutom i CONRAD:s produktbeskrivningar hur många rotorblad du har i RC-helikoptern, hur stora dessa är, vilka styrfunktioner som finns och hur lång batteritid är. Om du är nybörjare inom RC-modellbygge, kan du köpa en speciell helikopter för nybörjare. Dessa modeller är enkla att navigera och även speciellt bra för barn. Ta alltid hänsyn till de rättsliga kraven och låt din RC-helikopter aldrig flyga in i obehöriga områden.