bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om fjärrstyrda båtar

Kan riva av den höga sanddynan via Gardasjön cruisen eller en Bavaria-segelbåt för en Östersjöörn? Låter fantastiskt när det inte bara är resan utan även det höga inköpspriset för båten, som lätt kan nå fram till det sexsiffriga medelvärdet...

 • was är fjärrstyrda båtar?

 • Hur är fjärrstyrda båtar byggda?

 • Vem kan fjärrstyrda båtar användas?

 • Vilka fjärrstyrda båtar finns hos Conrad?

 • was att beakta när du hanterar fjärrstyrda båtar?

was är fjärrstyrda båtar?

Kan riva av den höga sanddynan via Gardasjön cruisen eller en Bavaria-segelbåt för en Östersjöörn? Det låter fantastiskt när det inte bara är resan utan även det höga inköpspriset för båten, som lätt kan nå fram till de sexsiffriga medelsiffrorna.

Fjärrstyrd racerbåt

Med en modellbåt kan man få den vackra känslan av båtfärd på modellbåtsskalan på den lokala sjön. Den som vill närma sig modellsporten en en en gång, är välutrustad med nybörjarmodellerna i denna kategori från Conrad-Shop.

Det finns vissa begrepp som man måste ta hänsyn till: "Fjärrstyrda båtar" innebär att modellsportarna är de båtar som man kan köpa fullt fungerande. Det innebär att alla komponenter som behövs för båtmodellens funktioner är monterade, inklusive tillhörande batterier. Det finns inget att montera eller utrusta. Ladda strömkällan i båten och fjärrkontrollen, sätt på den och sätt igång.

Förkortningen RC, som ofta används, står för ”Radio Control” eller ”Remote Control” och betecknar å ena sidan fjärrkontroll och å andra sidan den teknik som styr dessa modeller.

Hur är fjärrstyrda båtar byggda?

Båtkroppen består av formad plast som är beständig mot vattenangrepp eller är så lackerad att den inte kan skada vattnet. Däcken är också mestadels tillverkade av plast, i vissa modeller av lackerat trä. Däcköverbyggnaden eller däckutrustningen simulerar respektive båt- eller fartygstyp. Där är antennen monterad för mottagning av radiosignaler från fjärrkontrollen.

Fjärrstyrd båt med styrning och batterier

I skrovet finns mottagaren för fjärrmanövrering, den egentliga elektroniska styrningen med styrmaskinen, motorn med den genomförda drivaxeln till båten och ackumulatorer för strömförsörjning. Skrovet och däcket är vattentätt sammankopplade med varandra för att skydda elektroniken och strömförsörjningen mot kortslutning. Däck eller delar av däck kan tas av vid underhåll, oftast efter att ett skruvförband har lossats. Batterier är delvis monterade i separata fack. På så sätt kan du snabbt byta och ladda utan att äventyra täthet för elektronikkomponenter.

Styrningen sker med en fjärrkontroll som överför styrkommandon till roder och motor(er) trådlöst. Därvid används speciella frekvenser som frigjorts för modellbygge. Fjärrkontrollens räckvidd beror på många faktorer – ibland dagsaktuella – och kan vara från 100 meter till flera kilometer.

Vem kan fjärrstyrda båtar användas?

Racerbåt i vatten

Målgruppen är tonåringar och alla som spelar med tanken att göra modellbåtsbygge till sin hobby. Att själv lägga båten på köl är förenat med en avsevärd ansträngning. Många modellbyggare har sina egna varv, där imponerande modeller uppstår. För den som vill snötäppa är det välrådligt med en fjärrstyrd båt från Conrad Shop. Med priser som ligger långt under 100 euro har man då inte satsat så mycket pengar på sanden, när entusiasmen inte är så bestående som man ursprungligen trodde.

De produkter som erbjuds är inte lågprismodeller, utan välutrustade, fjärrstyrda båtar, inklusive ubåtar och segelbåtar.

Vilka fjärrstyrda båtar finns hos Conrad?

I Conrad Webbshop kan du välja fjärrstyrda båtar efter kategorier som pris, nyheter och erbjudanden, kundbedömning, tillgänglighet för olika märken.

Fler sorteringsmöjligheter:

 • Den fjärrstyrda båtens storlek eller längd
 • Typ av motor
 • Kategori
  • RC Motorbåt nybörjare
  • RC U-båt nybörjare
  • RC Motorbåt
  • RC Segelbåt
  • Specialfordon (båt i luftkudde-optik)
 • Modellutförande:

100 procent RTR

Förkortning för engelska ”Ready to Run”, på tyska ”färdig för körning”. Helt driftfärdig modell, med undantag för batteribestyckning och/eller laddning av batterierna.

RtF

Förkortning för engelska ”Ready to Fly”, på tyska ”färdig för flygning”. Förkortningen kommer egentligen från flygplansbygge och betyder att modellflygaren inte längre har något att göra för att få flygplanet i luften - analogt för modellbåtar.

RtR

”Ready To Run”. Du kan behöva utföra enskilda monteringsarbeten innan du tar den i drift.

  

was att beakta när du hanterar fjärrstyrda båtar?

Även om det handlar om nybörjarmodeller, har en del av modellerna parametrar för prestanda som kan vara förknippade med risker för dig själv eller andra inblandade. Detta gäller även de lokala förhållanden (t.ex. fiskodling eller badvatten) där båtmodellerna får köras. Bruksanvisningar ska innehålla anvisningar om säkerhet, drift och underhåll. Ta hänsyn till detta, eftersom garantirättigheter också kan vara kopplade till att villkoren för verksamheten uppfylls.

Använd inte dessa modellbåtar vid åska. Atmosfäriska störningar kan leda till en felfunktion.

Sätt alltid båten vid idrifttagning, sedan på fjärrkontrollen. För att stänga av efter färd, håll i omvänd ordning. Vissa modeller har en vattensensor, som säkerställer att koppling mellan båt och fjärrkontroll endast är möjlig när båtmodellen är i vatten.

Barn leker med brandbåt

Var förberedd på att ibland behöva bärga din modell ”från hand”, så att säga som livräddare.

Fjärrkontrollerna är oftast utrustade med uppladdningsbara batterier. Kontrollera dina batterier innan de används. För en ostörd körning bör ett andra, uppladdat batteri alltid finnas tillgängligt. Se alltid till att batterierna är rätt polaritet när du sätter i. Ta bort batterier/uppladdningsbara batterier från sändaren och modellen när de inte används.

Vissa modeller har ett överhettningsskydd, som kan hålla den fjärrstyrda båten i rörelse. Undvik drift vid högre utomhustemperaturer och sätt in körpauser i bruksanvisningen.

Korta antennspetsar medför risk för skador. Säkra den även för transport.

Använd aldrig skarpa lösningsmedel för rengöring av båten.

Utrangerade modellbåtar hör till kommunala uppsamlings platser. Det är inte tillåtet att kasta dem som hushållsavfall.