bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om Quadrocopter, Multicopter och drönare

Quadrocopter

Det finns väl ingen flygmaskin som är lika fascinerande som en quadrocopter. Allt började för inte så länge sedan. Den första modellflygcoptern har utvecklats av fina elektroniker och optimerats i samarbete med erfarna modellflygare.

När de första bra flygande coptrarna kom ut på marknaden blomstrade scenen formligen upp. Nu finns det för varje användningsområde och för varje plånbok den passande coptern. Det är i vissa fall mycket förvånande vilka egenskaper som redan erbjuds i den prisklassen.

  • was är en quadrocopter?

  • Hur fungerar en quadrocopter?

  • Hur styrs en quadrocopter?

  • Vilka Quadrocoptertyper finns det?

  • was tänk på när du köper quadrocoptrar?

  • Vanliga frågor om quadrocoptrar och multikoptrar

was är en quadrocopter?

En quadrocopter eller quadcopter är en helikopter-liknande modell, som precis som en helikopter kan starta och landa vertikalt. Till skillnad från en helikopter som har en tekniskt avancerad mekanik, räcker en quadrocopter fyra horisontellt placerade propellrar. Propellrarna drivs av en egen motor. Därför är de mekaniska komponenterna begränsade till ett minimum. Elektroniken är betydligt mer sofistikerad med sina lägesgivare och accelerations-givare. Först genom det här smarta sensorsystemet kan en Quadrocopter sväva stabilt i luften.

Större coptrar med hög bärkraft utrustas delvis med sex eller åtta propellrar. I så fall kallas flygenheterna Hexacopter eller oktocopter. Men även drönare, multikoptrar eller helt enkelt bara multicopter är vanliga namn.

Quadrocopter som är på väg

Startklar Quadrocopter med framåtriktad kamera.

Hur fungerar en quadrocopter?

Vridmomentutjämning

En helikopter behöver en stjärtrotor, så att skrovet inte roterar mot rotorns rotationsriktning.

För att en quadrocopter ska kunna flyga, skapar fyra horisontellt placerade propellrar ett nedåt riktat luftflöde. Om luftflödet är tillräckligt stark lyfts modellen uppåt.

Men en roterande propeller eller rotor skapar också ett vridmoment på motorn eller på hela flygenheten. Om propellern roterar åt vänster, vill flygaren vrida sig till höger. Det är också anledningen till att många helikoptrar behöver en stjärtrotor.

Rotationen av huvudrotorn (blå pilar) skapar ett vridmoment på skrovet (röda pilar). Genom verkan av bakrotorn (grön pil) utjämnas vridmomentet. 

Beroende på hur stark utjämningen sker, kan stjärtrotorn även styra helikopterns riktade rotation.

Även med en quadrocopter uppstår denna vridmoment-effekt. Därför använder man ett enkelt men genialiskt knep:

Uppifrån går två propellrar medurs och de två andra propellrarna moturs. På så sätt höjs de vridmoment som verkar på modellen ömsesidigt och Quadrocoptern behöver ingen bom med stjärtrotor för stabilisering. Dessutom är propellrarna anordnade i samma riktning diagonalt mot varandra.

Den enda nackdelen: Det behövs bara två olika propellerutföranden för att luften alltid skall transporteras nedåt oberoende av rotationsriktningen. Speciellt vid underhållsarbeten, eller om propellern skruvas av vid transport, måste man vid monteringen noga kontrollera motorns eller propellerns rotationsriktning.  

Övrigt:
Vinkelinställningen hos varje propeller spelar ingen roll. Vid flygning har motorerna aldrig samma varvtal, vilket innebär att vinkellägena ändras kontinuerligt. Mycket viktigare är att propellrarna är exakt balanserade och vibrationsfria.

Quadrocopter

Alltid två diagonalt placerade propellrar har samma riktning.

Om alla fyra propellrarna accelereras jämnt, höjer coptern vid ett visst propellervarvtal. Om varvtalet därefter minskas något, svävar Quadrocoptern i konstant höjd.

Genom ytterligare förändringar i svävande varvtal stiger Quadrocoptern uppåt eller minskar flyghöjden. Inbyggda läges- och accelerationssensorer registrerar minsta möjliga förändring i flygläget och reglerar omedelbart motorvarvtalet. På så sätt kan multicoptern alltid hålla sitt horisontella och stabila flygläge.

Färgrik propeller

Quadrocopter

Tack vare den symmetriska utformningen är det ofta inte lätt att korrekt känna av modellens aktuella inriktning under flygning.

Särskilt när modellen är liten och långt borta. Därför använder tillverkarna gärna propellrar med olika färger.

I exempelbilden är de främre propellrarna röda och de bakre blå. 

Hur styrs en quadrocopter?

För att t.ex. flyga framåt från sväven, minskas varvtalet på de främre propellrarna (A och B) något och varvtalet på de bakre propellrarna (C och D) ökas något. På så sätt lutar sig coptern först lätt framåt. Luftströmmen i propellern är på så sätt något bakåt och trycker quadcoptern framåt.

Vid en flygning bakåt står propellrarna inför exakt ändring av varvtal. Varvtalen hos de främre propellrarna (A och B) höjs och de bakre propellrarna (C och D) går långsammare. Helikoptern flyger bakåt.

Styrningen till höger och vänster skall ske enligt samma schema. Det är bara att varvtalen nu ändras för de båda vänstra och högra propellerparen (A och C) respektive (B och D).  

Quadrocopter

För exakt bestämning av propellern är utmärkande.

För att quadrocoptern skall kunna vridas i luften på stället, ändras propellrarna med samma rotationsriktning.

Om varvtalet på propellrarna (A och D) som roterar medurs ökas och varvtalet på propellern (B och C) som roterar medurs minskas i samma utsträckning, förblir den totala drivkraftskraften densamma.  Quadrocoptern fortsätter att sväva på konstant höjd.

Men genom de olika propellertalen är nu de vridmoment som verkar på quadrocoptern inte längre i balans. Den börjar därför vrida sig åt vänster. Denna rotationsrörelse runt den vertikala axeln (den linje som passerar genom quadrocoptern uppifrån och ned) kallas också ”girning”.

Om propellrarna roterar i den andra riktningen roterar coptern åt höger.

Flygningen i en viss riktning, den önskade flyghöjden och rotationen av quadrocoptern styrs med hjälp av två styrspakar på sändaren eller styrenheten. Vissa coptrar har dessutom möjlighet att via WiFi ansluta telefonen. I så fall kan smarttelefonen även användas för styrning av coptern.    

  

Vilka Quadrocoptertyper finns det?

Quadrocopter skiljer sig åt efter användningsområde. Övergångarna mellan olika områden är flytande.

NybörjarQuadrocopter

Quadrocopter för nybörjare

Kompakt startpaket med barnanpassad sändare.

Att komma igång med den fascinerande quadrocopter-världen är redan möjligt utan större kostnader. Därför används dessa modeller gärna som present till barn. Det är viktigt att sändaren är konstruerad för små barnhänder och att propellern är försedd med skyddsbygel. Dessutom bör en vuxen övervaka flygverksamheten för att kunna ingripa vid behov.

Ofta har modeller i nybörjarklassen redan en inbyggd kamera. På så sätt kan du direkt få erfarenheter av foton och videor ur fågelperspektiv. Men upplösningen av kameran är i de flesta fall inte särskilt hög och videofilmerna skakas lätt av en orolig flygstil. Men ändå är det ett fantastiskt komplement till att filma och fotografera på ett roligt sätt när du flyger.

Och för att unga piloters flygnöje inte ska bli för kort, kan många nybörjare-coptrar flyga spektakulära överslag (fliptrick). 

För nybörjare-quadrokoptrar
 

FritidQuadrocopter

FritidQuadrocopter

Typisk fritids-Quadrocopter med GPS-mottagare och en Gimbal-kamerafäste för skakfria videor.

Numera används Quadrocopter även för att göra särskilt fantastiska foto- och videoinspelningar av fritidsaktiviteter. Quadrocoptern erbjuder en mycket bra bildkvalitet och är enkel att styra. På grund av den högre vikten har de ett betydligt tystare flygläge än de billigare nybörjarmodellerna. Kamera-stabiliseringssystem (Gimbals) ger skakfria foton och videor.

Med hjälp av satellitnavigatorn kan man orientera sig i rummet, även vid vind svävar den automatiskt och utföra autonoma flygmanövrar.

Extra smart: Vissa exemplar kan dessutom vikas ihop kompakt och behöver bara lite plats i semesterväskan eller ryggsäcken.

För fritidsbruk
 

Industridrönare

Industri-Quadrocopter

Industridrönare med 6 rotorer, som kan användas för tillverkning av film och foton samt för inspektionsuppgifter.

Namnet är lite vilseledande, eftersom dessa avancerade flygmaskiner används med framgång inom hantverk, jordbruk och offentliga myndigheter. Även fotografer och journalister arbetar gärna med dessa system.

Den viktigaste frågan för dessa drönare är att placera en kamera i en position som är svår eller omöjlig att nå från marken. Det gör den exakta inspektionen av byggnader eller rum till rena barnleken. En mödosam byggnadsställning eller farliga klätteraktioner behövs inte längre.

De flygande kamerastativen är även ideal för film och foto. Genom att kombinera olika flyg- och filmlägen uppstår fantastiska bilder som annars bara skulle vara möjliga med en ovanligt hög Hohem.

Eftersom användaren normalt koncentrerar sig helt på kamerabilder, är flygningen nästan en sidoorsak. Därför används huvuddelen av styrningen av elektroniken i drönaren. För autonom flygning finns förutom en GPS-mottagare även en kompass och omfattande sensorer för lägesbestämning och hinderregistrering ombord.

 

Race-drönare

Race Copter

Race Copter är kompakta, stabila och riktigt snabba på resan.

Race Copter eller Race-drönare är rena nöjesenheter, som kräver mycket fingertoppskänsla och starka nerver. Dessa drönare kan flyttas med maximal hastighet på en tävlingsbana med gates och koner. Därtill är Race-drönare utrustad med kameror som överför dina bilder live till piloternas FPV-glasögon. Piloten på fjärrkontrollen upplever sedan racingupplevelsen från cockpitdelen. Men även för åskådare som ser vad som händer mer eller mindre utifrån, är det alltid fascinerande hur snabbt och lätt dessa racers är. 

För att komma igång med scenen finns redan färdigmonterade Race Copter, med vilka man kan uppleva en riktig racingkänsla. Erfarna modellbyggare bygger sin tävlingsapparat själv in med den bästa tekniken för att hitta den bästa konfigurationen. Dessa Race Copter är dessutom extremt stabila, så att du kan få racingfall och krascher otroligt lite.

 

was tänk på när du köper en quadrocopter?

Vilken modell man väljer beror i slutändan på flera faktorer som vi har räknat upp för er här:

Användningsområde och användningsområde

För människor som bara vill testa att flyga med en quadrocopter är nybörjarmodeller bäst lämpade. Man bör dock se till att de små och lätta coptrarna på grund av sin känslighet endast är begränsade för användning utomhus.

Med en Copter för fritidsaktiviteter eller till och med för kommersiell användning är det tyvärr inte så enkelt att välja rätt modell. Man måste fundera över was man vill göra och vilka funktioner som behövs.  Medan vandrare och bergsbestigare föredrar mer kompakta exemplar, blir takläggare eller sotare i allt högre grad uppmärksamma på enkel manövrering och exakta svävningsflyg. Fotografer och videofilmare fäster däremot stor vikt vid bildkvalitet och långa flygtider.
 

Inbyggd kamera

Kamerorna i nybörjarcoptrar blåser i bra videokvalitet eller objektivinriktning ofta vissa önskemål ouppfyllda. Den som här värdesätter kvalitet bör alltid välja en modell med elektronisk bildstabilisering. Ännu bättre är det om kameran själv mekaniskt stabiliseras med en Gimbal. På så sätt överförs inte eventuella skåpokelrörelser hos coptern till kamerahållaren.

Förutom kamerans upplösning spelar även lagring av foton och videor en viktig roll. Om lagringen inte sker på ett mitflygande SD-kort, kan överföringsfel märkas som ett bildfel.
 

GPS-funktion 

Funktionen heter GPS, men vid sidan av navigationssatelliterna från Global Positioning System tas ofta emot och utvärderas även de ryska Glonass-navigationssatelliterna. På så sätt kan Quadrocopter hålla sin svävposition mycket exakt även vid vind och vid behov utföra autonoma flygmanövrar.

Drönare utan GPS har även ett stabiliseringssystem, som endast gäller horisontell inställning under flygning. Du kan inte se om de t.ex. kan sättas åt sidan på grund av vindpåverkan.

Viktigt:

GPS fungerar endast utomhus. Vid användning inomhus skuggas satellitsignalerna, vilket gör att GPS-baserade funktioner inte fungerar eller inte längre fungerar tillförlitligt.
 

Hinderavkänning

En bra hinderavkänning spelar en allt större roll. Särskilt när automatiska flygmanövrar som t.ex. följdfunktion eller automatisk återvändsfunktion används.

Men den här funktionen är ofta till stor hjälp även vid vanliga flyguppdrag. Vid ett visst avstånd är det nämligen mycket svårt att korrekt bedöma det rumsliga djupet och därmed det faktiska avståndet till ett hinder.
 

Batteridrift

Nåbara flygtider är ofta en knackpunkt för nybörjarmodeller. Eftersom de små modellerna inte kan bära stora och tunga batterier. På så sätt är det slut på flygglädjen efter 5 minuter och flygbatteriet måste laddas igen. Därför rekommenderas en modell där batterierna även kan laddas utanför modellen. Då kan du flyga vidare med ett reservbatteri, medan det tidigare använda batteriet i laddningskabeln anhåller ny energi.

Större coptrar har i regel längre flygtider och i vissa fall ingår extrabatterier i leveransen. Om det inte finns extrabatterier att köpa som tillbehör.
 

Inköpspris

Ett annat icke underskattad kriterium är priset. Men det måste varje användare själv bestämma om de vill avstå från vissa funktioner till förmån för ett lägre pris. Vid tveksamhet lönar det sig att kontakta en teknisk rådgivare i en Conrad Electronic Filiale och att lösa alla öppna frågor personligen.

  

Andra vanliga frågor om Quadrocopter

was är en gimbal?

En Gimbal är en stabiliserad kamerafäste. På så sätt överförs inte drönaren när riktningsändringar snabbt rör sig i luften. Den lugna kamerastyrningen ger då absolut skakfria filmer.
 

was måste beaktas när drönare används?

Användningen av drönare omfattas av rättsliga bestämmelser som regleras i den nuvarande förordningen om drönare. Dessutom ska ett giltigt försäkringsskydd finnas tillgängligt. Om användningen av drönare inte omfattas av den befintliga ansvarsförsäkringen kan en lämplig försäkring tecknas via Deutsche Modellflygarföreningen.
 

was innebär FPV?

Förkortningen FPV står för First person View och betyder så mycket som ”sikt från cockpit”. Dessutom installeras framåtriktade kameror i modellerna, som vidarebefordrar signalerna till monitor- eller FPV-glasögon. Användaren styr sedan sin modell enligt kamerabilderna och får intrycket att den sitter själv i cockpit.
 

was innebär Headless-funktion?

Om quadrocoptern roterar i svävflygning, ändras från modellpiloternas perspektiv. Det märks särskilt tydligt när coptern visar piloten efter en halv vridning på framsidan. Om den för tillfället styrs åt vänster på sändaren rör sig modellen ur pilotens synvinkel åt höger.

I Headless-Mode spelar det ingen roll i vilken riktning framsidan av modellen är placerad. Om sändaren styrs åt vänster, flyger quadcoptern alltid åt vänster ur pilotens synvinkel.