bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om nyckelomkopplare

Nyckelströmbrytare är vridreglage som bara kan användas med en passande nyckel. De ger därmed en effektiv åtkomstbegränsning för elektroniska tillämpningar. Nyckelströmbrytaren kan användas som öppnare, avdelare eller växlare, varvid komplexiteten hos de styrbara elektroniska processerna mäts på antalet möjliga brytpositioner på nyckelbrytaren.

  • Hur fungerar nyckelströmbrytare?

  • Was betyder de enskilda funktionerna och brytarlägena för nyckelomkopplare?

  • Was du annars kan ta hänsyn till när du väljer nyckelomkopplare?

  • Frågor och svar

 

Hur fungerar nyckelströmbrytare?

Nyckelströmbrytare har olika lägen som kan ställas in genom att vrida på nyckeln. Den mekaniska rotationen leder till förening eller separation av strömkretsar. För användaren kan endast ytan med vridlås urskiljas, medan de bakomliggande kopplingarna i regel är dolda i ett hölje.

Med hjälp av nyckeln ger brytaren skydd mot obehörig användning, eftersom en växling endast kan initieras med passande nyckel eller omfattande kunskap för att övervinna lås. Därför installeras nyckelomkopplare på central plats i kopplingskretsen, så att ingen start kan utföras utan deras användning med hjälp av nyckel. Eftersom det mest kända exemplet är nyckelströmbrytaren på ett personbils tändlås, men även vid industriella anläggningar kan viktiga processer kopplas till en nyckelströmbrytare.

Alternativet till nyckelströmbrytaren vore ett stängt hölje med åtkomstkontroll genom ett lås med enkla skruvar med cylindriskt nycklar och ett enkelt vridreglage som endast kan användas efter öppningen. I denna tvåstegsprocess kan dock alla styra vridreglaget obehindrat när luckan är öppen.
En nyckel-vridomkopplare kombinerar det enkla vridreglaget med en avancerad effektiv åtkomstkontroll.

 

Was betyder de enskilda funktionerna och brytarlägena för nyckelomkopplare?

Antal kopplingslägen

Beroende på vilket program du vill realisera med nyckelbrytaren bör du först ange antalet nödvändiga kopplingslägen.

  • Enkel nyckelströmbrytare har bara två lägen, nämligen AV/PÅ eller används som växlare.
  • Nyckelströmbrytare med 3 eller 4 lägen kan styra komplexa kopplingar.
 

Kopplingsläge

Nyckelströmbrytare är utformad som alla elektroniska strömbrytare som öppnare, slutare eller växlare, som antingen kan koppla ihop eller koppla bort strömkretsar. Bakom kopplingslås de elektroniska kretsarna på olika sätt. När du vrider på nyckeln kan du på ytan urskilja olika inställningar för användaren.

I filterkopplingsläge finns olika mönster att välja mellan:

Det främre antalet är antalet anslutna styrkretsar. Det finns nyckelströmbrytare för 1/ 1 x eller 2/ 2x kretsar.

Positionerna av/på/andra ställs in på en imaginär cirkel med hjälp av vridnyckeln.

Exempel: 1 x av/på/en anger ett vrid-nyckellås med tre kopplingslägen. Basläget är inte längre, därefter kommer på/på. Funktionerna kan vara olika genom att man bara slår på en applikation eller genom att man slår på den ytterligare till de redan pågående tillämpningarna.

I det praktiska exemplet kan en nyckelströmbrytare med tre lägen vara ansluten till två spolar. Om man bara gömmer nyckeln sitter man i av-positionen. Vrider man den i det första på-läget aktiveras strömkretsen på den första spolen. Vrider man på det andra enläget aktiveras antingen den andra spolen ytterligare, eller så avaktiveras den första spolen och den andra spolen tar enbart över driften.

Obs: Som nämnts ovan kan nyckelströmbrytaren också fungera som en avskiljare, vilket innebär att ’en’ när den används bakom helt enkelt deaktiveras.

 

Funktioner

I filterfunktionerna kan du välja nyckelströmbrytare efter din användning som omkopplare eller återfjädrande.

Med spärrläge: Med spärrläge avses att nyckelströmbrytaren hålls vid inställd brytposition, Ergo. Detta syns alltid från utsidan. Det är dock oftast inte möjligt att ta bort nyckeln från det att den är i ett vridet läge när den är i bruk.

Fjädrande: Fjädrande innebär att nyckelströmbrytaren förs in i ett växlingsläge när du vrider, och växling initieras, men återgår sedan till det tidigare läget. Exempelvis är tändningsprocessen för nyckellåset för personbil en avkännande funktion.

0: Noll markerar det grundläggande läget där nyckeln kan sättas in eller tas bort ur låset genom att dra ut nyckeln.

 

Was du annars kan ta hänsyn till när du väljer nyckelomkopplare?

I filtren kan du efter en nyckelströmbrytare som passar ditt ändamål göra det automatiska förvalet utifrån ytterligare kriterier, t.ex. kapslingsklass, brytspänning och brytström.


Skyddsklass

Kapslingsklass för nyckelbrytare är viktigt, eftersom de är avsedda för manuell användning och inte får medföra någon risk för elstötar för operatören vid kontakt med omkopplaren.

I vår butik finns nyckelströmbrytare med följande skyddstyper:

  • IP40

  • IP54

  • IP65

Få mer information om IP-skydd och skyddsklasser

Brytström

Kopplingsströmmen avser den strömstyrka som högst får ligga vid nyckelströmbrytaren i styrkretsen. Det finns nyckelströmbrytare för låga strömmar upp till 0,1 ampere, ett stort mittfält och på andra sidan av skalan nyckelströmbrytare för maximalt 15 ampere brytström.


Brytspänning

Brytspänningen hänvisar också till styrströmkretsen och ligger med nyckelströmbrytaren i vår shop mellan 12 volt och 250 volt.

Obs! Observera vid valet av brytspänning om nyckelströmbrytaren är avsedd för likström, växelström eller båda. AC innebär ambivalent current, alltså växelspänning, som till exempel de som kommer från konventionella uttag. DC är direct current, det vill säga likström, som vid behov kan genereras av en omriktare framför nyckelströmbrytaren. Vid felaktig anslutning finns det risk för skador på nyckelströmbrytaren och andra komponenter i omgivande krets.

Frågor och svar

Hur många nycklar medföljer ICH till strömbrytaren?

I regel får du nyckelströmbrytaren med två nycklar. Se dock på anvisningarna i de konkreta produktbladen, eftersom det finns avvikelser från standarden med huvud- och ersättningsnyckel. Av organisatoriska skäl behöver du mer än två nycklar till din nyckelströmbrytare, kontakta vår fackavdelning eller tillverkaren i förväg för att beställa.

Was vandaliseringsskyddade nyckelströmbrytare?

Vandalist-skyddad nyckelströmbrytare ger på grund av konstruktionen lite anfallsyta för sabotage. Fronten är härdad och brottfast och dessutom är den skyddad mot åtkomst med enkla hjälpmedel som t.ex. tråd.