bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om nödstopp på brytare

Gult hölje, röd knapp - så är den klassiska designen hos en nödstoppsknapp. Brytare med nödstoppsfunktion används i kombination med maskiner, anläggningar och delvis fordon. I vår guide får du reda på vad som krävs vid köp av nödstopp-brytare och vilka variationer som finns.

  • Nödstoppsknapp eller nödstoppsknapp - skillnaderna

  • Nödstoppställdon för överblick

  • Viktigt vid köp av nödstoppsknapp

  • Vårt praxistipp: Säkerhetsfirst

  • FAQ – vanliga frågor om nödstopp-brytare

 

Nödstoppsknapp eller nödstoppsknapp - skillnaderna

Röd knapp på gult underlag – dessa brytare har redan kommit upp i vardagen. Med färgsättningen kan du se till att strömbrytaren snabbt kan lokaliseras i en nödsituation. Det kan rädda liv i en nödsituation, eftersom en maskin i nödsituationer kan stängas av direkt. Det innebär att apparater med nödfunktion kopplas bort från strömförsörjningen, för att till exempel skydda sig mot elektriska stötar. Förutom nödstoppsbrytare finns nödstoppsanordningar eller nödstoppsanordningar. Om ett nödstoppskommando utfärdas skall maskinens framdrivning stoppas. Den ställs i stopp, men inte automatiskt spänningsfritt. Detta påverkar alltså inte tillförsel av elektricitet.

Ibland används begreppen synonymt, även i officiella direktiv. Detta beror på en felaktig översättning från engelska, där emergency stop ofta överförs som nödutsignal. i själva verket står emergency stop för nödstopp, medan emergency switching off är en nödstopp. I den förnyade standarden ”Maskinsäkerhet – nöd-stopp – utformningsriktlinjer” finns dock en uppdaterad terminologi. Här används genomgående begreppet nödhjälp.

 

Nödstoppställdon för överblick

Bygg genomförande sker nödstopp ofta som tryckknapp eller slagbrytare. Förutom svampknappar används även kabellödsbrytare. När en nödsituation uppstår måste knappen kunna manövreras utan problem och även klara kraftiga stötar. När nödstoppsknappen aktiveras vid fara låser den och kan först låsas upp igen på kommando. Den ska t.ex. dras ut, roteras eller placeras i det ursprungliga läget med hjälp av nyckeln för att återställa en anordning till det skick den är i drift. I maskindirektivet fastställs de exakta kraven på nöd- och nödläge, inklusive en ISO 13850.

Nödstoppsandelar och nödstoppsandelar kan delas in i stoppkategorier. Vid stopp i kategori 0 separeras energitillförseln omedelbart. I kategori 1 ska delar av maskinen (till exempel drivelement) stoppas först innan strömavbrottet följer efter det att strömtillförseln har avbrutits.

 

Viktigt vid köp av nödstoppsknapp

När du köper nödstoppsbrytare bör du i första hand vara uppmärksam på certifieringar och underliggande standarder som är viktiga för den avsedda användningen. Andra viktiga kriterier är följande:

Konstruktion: Nödstoppsbrytare är i olika utföranden. Vissa modeller tillverkas med, vissa utan skyddskrage. En skyddskrage hjälper till att förhindra oavsiktlig hantering av omkopplaren. Det är viktigt att den partiella kanten inte stör utlösarmekanik. Det måste fortfarande vara möjligt att manövrera nödstoppsknappen med fingrar, handbalar, handändar, handkant och hand. Eftersom nödbrytare vid fara ofta används med kraftiga stötar, bör de dessutom vara tillverkade av robusta material. 

Upplåsningsmodell: Hur ska nödstoppsknappen låsas upp i framtiden? Det är till exempel möjligt med drag- och vridåterställning (med eller utan nyckel).

Skyddsklass: I vissa områden krävs en särskild skyddsnivå. Var noga med att se om nödstoppsknappen uppfyller kraven när du köper.

 

Tryck: Beroende på användningsområde spelar den tryckta texten en viktig roll. Det avgörande är att alla personer omedelbart ser vad strömbrytaren är för, för att utföra en motsvarande handling och för att kunna trycka på knappen.

Kontakt: Även här erbjuds olika varianter, med en, två eller tre öppnare och med eller utan lås.

Brytspänning: Beroende på det avsedda användningsområdet bör du kontrollera att de aktuella modellernas brytspänning är lämplig.

Temperaturintervall: När mycket låga, höga eller varierande temperaturer råder på maskinens plats finns det särskilda krav på materialet. 

Monteringsöppning: För enkel montering och installation behövs passande anslutningar och passande diameter på monteringsöppningen.

Andra funktioner: På vissa områden behövs inte bara huvudströmbrytaren, utan även flera nödstoppknappar eller andra modulära kommandoenheter med nödhållningsfunktion. Kontrollera att alla nödvändiga element är kompatibla. I mörklagda rum kan nödströmbrytare vara viktiga, som är belysta och därmed alltid syns väl.

 

Vårt praxistipp: Säkerhetsfirst

Beroende på riskbedömning och kategori krävs det när det gäller säkerhet vid sidan av nödutrustning för att förhindra att personer i nöd skadas. De allmänna säkerhetsåtgärderna omfattar även professionell personal, säkerhetsutbildning och lämplig skyddsutrustning eller arbetskläder som kan rädda liv i händelse av en nödsituation. För att alla närvarande personer i farliga situationer ska kunna stänga av eller stoppa en apparat, bör nödomkopplare vara monterade så att de lätt kan nås av alla.

 

FAQ – vanliga frågor om nödstopp-brytare

Vilka tillverkare erbjuder nödbrytare?

Nödströmbrytare finns i vår online-butik från många olika märken, inklusive Schlegel, Schneider Electric, Siemens, Deca eller Baco.  

Varför är en nödbrytare monterad på motorcyklar? 

Motorcyklister känner till denna vippbrytare kanske även som killbrytare eller killbrytare. Nödavstängningstiden sitter på höger styrsida och är avsedd för att avbryta tändningen och bränsletillförseln. För modeller från och med årsmodell 2006 med euro 3 och elektronisk bränsleinsprutning sker detta automatiskt när motorcykeln är i en bestämd lutningsvinkel. En sådan säkerhetsteknik hittar du också i bilar. Den utlöses när den faller och krockkudden aktiveras.  

Kan nödbrytare byggas på?

Om och hur du ska utrusta äldre enheter med nödbrytare beror på de aktuella direktiven för maskiner. Många enheter kan utrustas med lämplig know-how och utrustning i efterhand med nödbrytare.