bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om nivelleringsinstrument

Nivåregleringsinstrument är mätinstrument för att bestämma höjdskillnader och vinklar. Nivelleringsinstrument mäter noggrannare än vattenpass och lämpar sig speciellt för mätning av längre sträckor. Mer information om funktioner, användningsområden och olika utföranden finns i vår guide.

  • Was utjämningsutrustning?

  • Användningsområden för nivelleringsinstrument

  • Vilka nivelleringsinstrument finns hos Conrad?

  • Vad bör du tänka på när du köper nivelleringsinstrument?

  • Säkerhetsanvisningar vid hantering av nivelleringsinstrument

 

Was utjämningsutrustning?

Nivårak

Nivelleringsinstrument hör till mätningsteknik och används för mätning av höjdskillnader och vinklar. Beroende på utrustning för optisk utjämning av nivåskillnader är avståndsmätningar möjliga.

Klassisk nivellering består av ett teleskop, vars optik är utrustad med trådkors, den så kallade streckkorsplattan. När man ser på en mätskiva för att beräkna höjdskillnaden mellan mätplatsplattens olika platser, kommer man att göra en bedömning av höjdskillnaden.

De flesta nivelleringsinstrument har i utseende bredvid streckkorset för att sikta målpunkten två korta horisontella linjer ovanför eller under målpunktens horisontella linje. Därmed kan avstånd med hjälp av den klassiska ribban fastställas genom avläsning och efterföljande beräkning med en formel.

Förutom mätplattor används egna markeringar på de ställen som ska mätas (till exempel det så kallade meterstrecket) för att mäta höjdskillnader och för att ange lutningar för införande av lutning. Dessutom kan mycket exakta vinkelmätningar genomföras med vyer på enheten.

För användning monteras instrumentet på ett stativ. För justering finns även hjälpmedel som libeller på enheten.

Nivåregleringsinstrument kännetecknas av en mycket hög noggrannhet, som till exempel vida överträffar möjligheterna med en vattenväg - förutsatt att de används korrekt.

Förutom den klassiska optiska nivelleringsenheten har en mängd laserbaserade mätanordningar etablerat sig som erbjuder större möjligheter när det gäller detekterbara storlekar och räckvidder.

En digital nivelleringsinstrument är till och med horisontell, avläsning och registrering - tekniskt sett en kombination av nivellerings- och digitalkamera. Målstrålen skiljs vid en delkub i infrarött och synligt ljus. Det infraröda ljuset når CCD-chipet och det synliga ljuset gör att betraktaren obehindrat. GIS-skärmen är jämförbar med en streckkod vars bild jämförs med en av de bilder som finns lagrad i enheten. Vid överensstämmelse matas det lagrade värdet ut digitalt, visas på displayen och finns för en digital utvärdering.

Nivelleringsinstrument på laserbasis är mycket exakta och relativt enkla att hantera.

 

Användningsområden för nivelleringsinstrument

Nivelleringsinstrument används inom mätningsteknik för att mäta höjdskillnader och vinklar. Detta kan leda till horisontella ytor eller definierade lutning, samt till att bygga (fundament) eller maskiner. Nivelleringsinstrument behövs vid torrbyggen, golvbyggen, trappbyggnation och snickeri samt vid gas- och vatteninstallation. Men även vid uttag av byggnader, insamling av uppgifter om lager på mark och byggnader, kvalitetskontroller samt vid borrning och genombrytning är det nödvändigt med en utjämning av nivåskillnader.

 

Vilka nivelleringsinstrument finns hos Conrad?

I vår e-butik finns diverse nivelleringsinstrument, som delvis är avsedda för specifika mätuppgifter som ibland förenar flera mätmöjligheter. Du kan välja ut nivåregleringsinstrument hos oss utifrån följande aspekter:

Kategori

Utrustningskategorin beskriver användningsområdet eller mättekniken (optisk/laser). Här hittar du till exempel även en smartphoneapplikation med tillhörande app. Så kallade kakelplattor används för exakt läggning av kakel och laminat. Vissa laserapparater är särskilt utformade för arbete i starkt omgivningsljus.

 

Kalibrerad enligt

  • ISO: Produkten är testad enligt din en ISO 9001:2015.
  • Fabriksstandard: Testad med en kalibrerad mönsterprodukt.

Optisk förstoring

Den optiska förstoringen uppnår värden från 20 till 32 gånger för enheter med optisk utrustning.

Räckvidd

Denna enhetsspecifika värde omfattar värdena från 5 till 800 meter.

Egenskaper

Här finns nivelleringsinstrument inklusive lasermottagare, inklusive väska och/eller stativ och självnivellerande produkter.

 

Vad bör du tänka på när du köper nivelleringsinstrument?

Bekanta dig först med de uppgifter som ska lösas för att hitta en lämplig avvägning. Högkvalitativa enheter är kostnadsintensiva.

I första hand bör enhetens precision stå. Vid klassiska (optiska) nivelleringsinstrument anges noggrannheten i millimeter avvikelse per uppmätt kilometer. För spetsapparater är detta värde ca 2 till 10 millimeter.

Eftersom en stor del av nivelleringsarbetet sker utomhus, ser du på den befintliga kapslingsklassen (IP) för att förhindra skador på apparaten och påverkan av mätresultatet på grund av väder. 

Mer om IP-standard

Vårt praxistipp: Vinkelvärde Gon

Inom mättekniken används ofta Gon som vinkelvärde. Helkretsen har 400 Gon för denna måttenhet. Omvandlingsfaktorn ska vara 1 Gon lika med 0,9 grader. En nivå är lika med 1,111 (period) Gon. Den högra vinkeln på 90 grader har ett värde på 100 Gon med denna måttenhet.

 

Säkerhetsanvisningar vid hantering av nivelleringsinstrument

Vid arbete med alla typer av mätplattor i närheten av elektriska installationer, såsom luftledningar eller närheten till järnvägsanordningar med elektrisk drift, kan det finnas risk för skador på människors liv på grund av elektriska stötar. Håll ett tillräckligt säkerhetsavstånd till sådana anläggningar. Det kan vara nödvändigt att informera de behöriga myndigheterna innan arbetet påbörjas.

Mätningsarbeten vid åskskydd medför en risk för blixtnedslag. Utför inga mätningar under åskveller!

Titta aldrig i solen med en optisk nivelleringsenhet och titta inte heller på laserstrålen i elektronisk nivåutjämning.

Otillräcklig säkring eller dålig märkning av mätplatsen kan leda till farliga situationer i trafiken, på byggarbetsplatser eller i industri- och handelsanläggningar. Bege dig till de lagstadgade olycksförebyggande föreskrifterna och vägtrafiklagstiftningen.