bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

Värt att veta mer om nätverksswitchar

Alla LAN-anslutningar är anslutna, nätverket är igång, datorn har tillgång till det, men ibland går det väldigt långsamt? Vid de datamängder som idag krävs är höga dataöverföringshastigheter i nätverket A och O för att möjliggöra ett snabbt arbete. Hur du kan hjälpa dina nätverksswitchar får du reda på i vår guide.

 • Vad är en nätverksswitch och hur fungerar den?

 • Skillnaderna mellan switch och nav

 • Användningsområden för nätverksswitchar

 • Typer av nätverksswitchar och urvalskriterier

 • Vårt praktiska tips

 • Facktermer i nätverksswitchar

 • Vad bör man tänka på vid installation och användning av nätverksswitchar?

Vad är en nätverksswitch och hur fungerar den?

Komponent av nätverksteknik för Ethernet. Något förenklat uttryckt är en Ethernet-switch en fördelare i ett Local Area Network (LAN) som förbinder enheterna i detta nätverk för datatransport. Dessa data vidarebefordras effektivt till de så kallade paketförmedlarna mellan anslutna datorer och andra nätverksenheter som skrivare, skanner eller kameror. Det finns olika sätt att hantera uppgifterna. Detta återspeglas i följande tekniska lösningar:

Unmanaged switch

Unmanaged switch

Det är fördelare via vilken de olika nätverkskomponenterna oftast enkelt kan anslutas till nätverket via Plug-and-Play. De fungerar utan installationsarbete, behöver inga IP-adresser och ingen administratör. De enkla grundinställningarna realiseras oftast med DIP-brytare. Sådana lösningar hittar man bäst i hemnät och i nätverkslösningar för mindre kontor. Ett annat område för användning av Unmanaged switches är tillfälliga arbetsgrupper som läggs till nätverk, till exempel om man vill använda företagets Ethernet vid möten, eller LAN-fester i spelscenen.

 

Managed switch

Managed switch

Dessa enheter används i stora nätverk med en mängd anslutna användare och har de högsta säkerhetskraven, samt vid trådlös hantering och underhåll av apparater i nätverk. Managed Switches erbjuder många ytterligare funktioner:

Bland annat kan enskilda deltagare eller nätsegment isoleras och virtuella LAN (VLAN) byggas upp i fysiska nätverk. Dessutom är en utökad bandbreddshantering möjlig, med vilken garanterad bandbredd kan tilldelas vissa nätverksdeltagare. Managed switches hanterar IP-adresser till anslutna nätverksenheter och stöder Simple Network Management Protocol (SNMP), med vilken administratörer kan övervaka anslutningarnas status, för att kunna ingripa vid fel eller angrepp på nätverket. Du kommer åt dessa switchar med webbläsare. Det gör det enkelt att konfigurera de många parametrarna.

I industriella områden har nätverksswitchar ofta en redundant strömförsörjning för att öka avbrottssäkerheten.

I vår online-shop erbjuder vi dig både hanterade och Unmanaged Switches i stort urval.

 

Skillnader mellan switch och nav

Skillnad mellan switch och nav

Nav och switch har gemensamt att de används för datautbyte i datornätverk - precis som en router eller ett DSL-modem med portar.

En hubb skickar som enkel teknisk nätverkslösning data odifferentierat till varje ansluten nätverksenhet. Alla dessa enheter delar hubbens användbara bandbredd. Kommunikationen ska alltid ske efter varandra som förfrågan eller svar. Om en apparat ”arbetar” med en stor mängd data minskar bandbredden för alla andra abonnenter i nätverket. Under tiden används denna hubteknik främst för att strömma medieinnehåll: En ”sändare” som sänder till alla anslutna (nätverks-) terminaler. En hubb är - mycket enklare - jämförbar med en förgreningsdosa.

En switch däremot fattar egna beslut om hur datapaketen ska överföras. Den skickar inte bara allt till alla, utan bara till porten på den valda nätverksenheten. Varje port kan kommunicera oberoende av andra. Varje enhet i nätverket har en tydligt angiven nätverksadress (MAC, Media-Access-Control) och tillhörande portar som finns i ett Source-Address-Table (SAT). Switchar kan skicka och ta emot datapaket samtidigt. Den stora fördelen är att om två enheter kommunicerar i nätverket, förblir bandbredden för de andra användarna lika hög.

 

Det finns olika förfaranden för dataöverföring:

 • Cut-Through: Snabb, omedelbar vidarebefordran av data utan felsökning
 • Store-and-forward: Buffring och kontroll av datapaketet före vidarebefordran. Detta är något långsammare, för vilket felaktiga paket kan ”sorteras bort”.
 • Kombination av Cut-Through och Store-and-Forward, som internt styrs av switchen.
 • Kopierad fri: Kontrollerar den första 64-bitars datakaspaketet. Om denna del är felfri ska informationen vidarebefordras. Detta förfarande används sällan.
   

Särskilt med buffring av datapaket (cache) och duplexdrift uppnås mycket höga datagenomströmningshastigheter. Genom den aktiva datahanteringen är många fler portar möjliga än i hubbar. På så sätt är switchar för större nätverk så att säga obligatoriska.

Nackdelar med switchar är:

 • Den så kallade latenstiden är vid en Ethernet-switch mycket högre än vid hubben. Först med hjälp av en fastställd metod av dess interna adresstabell måste switchen hitta den rätta tågporten.
 • Administrering av nätverk och felsökning på dessa är mer påkostad.
 

Typer av nätverksswitchar och urvalskriterier

Renkforce nätverksswitch

I vår online-shop kan du välja grundläggande egenskaper i filteralternativet "kategori". Till dessa hör bland annat montageförmågan i ett 19-tums rack, utökningsmöjligheter, mediehantering och tillbehör. Switchar för industriell användning är en separat punkt.

Strömförsörjningen är mycket variabel och sträcker sig från nätenheter till din-skene- eller nätenhet via kopplingsplint, USB eller till och med via nätverket till direkt lågspänningsanslutning. Observera även den så kallade PoE-funktionen. Med Power over Ethernet kommer switchen att få sin driftsspänning via datanätet. För detta krävs ström matas in i dataledningen. Det kan spara installationskostnader och förenkla användningen av avbrottsfri strömförsörjning (UPS). PoE är normerad i IEEE-standarder och används av nätverksenheter som behöver lite prestanda, till exempel VoIP-telefoner och IP-kameror.

Antalet Ethernet-portar är ett viktigt urvalskriterium, eftersom det beror på hur många enheter som används i nätverket. Nätverksswitchar med bara en Ethernet-port används oftast för dataöverföring i varierande medier, till exempel från glasfiber till elledningar.

Inte heller vid LAN-överföringshastighet bör man snåla. Kraven på överföringshastigheter förväntas öka ytterligare. För närvarande finns switchar med upp till 10 gigabit per sekund.

 

Vårt praktiska tips: Skillnader i kabel

Oavsett om det gäller nätverkskablar är en fast Ethernet- eller Gigabit Ethernet-kabel, så kan antalet kontakter kännas igen: Om du har åtta kablar i RJ-45-kontakten är det en kabel som är Gigabit-kompatibel.

 

Förstå specialord - autosensing, IEEE802.3x-flödeskontroll

När du köper en nätverksswitchar stöter kunder mycket ofta på specialord. Dessa måste förstås i allmänna riktlinjer för köpet för att man skall kunna hitta den bästa enheten. Framför allt den högsta hastighet som stöds spelar här en viktig roll.

 • Automatisk avkänning
  hastighet för dataöverföring av enheter ställs in automatiskt. På 1 Gbit/s-switchar kan enheter med 100 Mbit/s köras utan problem.
 • IEEE802.3x-flödeskontroll
  har vanligtvis till uppgift att optimera datatrafiken mellan switcharna och förhindra förlust av datapaket. Enkelt uttryckt synkroniserar funktionen trafiken mellan enheterna. För privatanvändare är tekniken sällan användbar, men finns ändå med i många switchar.
 • QoS
  Quality of Service (QoS) ser till att det alltid finns tillräckligt med hastighet för vissa nätverksprotokoll och portar. Detta är särskilt viktigt när IP-telefoni används.
 • VLAN
  med denna teknik kan enheter i nätverket grupperas till virtuella nätverk. Denna teknik behövs endast i företag.
 

Vad behöver du tänka på vid installation och användning?

Antalet Ethernet-portar bör alltid vara mycket generöst dimensionerat. Detta sparar du ett kostnadsintensivt nyköp vid anslutning av extra nätverksenheter.

Använd endast högkvalitativ och helst specialtillverkad nätverkskabel. Kabel av kategori Cat-6 och Cat-7 överför data med upp till 10 Gigabit per sekund, vilket gör att de är framtidssäkra. Men varning: Cat-7-kablar är delvis utrustade med kontakter som inte är kompatibla med RJ45-uttag.