bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  

Värt att veta om elektrisk bältesupprullare

  • Was bandupprullare

  • Mekanisk vs. Elektrisk rullgardin

  • Monteringssätt: Utanpåliggande eller infälld montering?

  • Kompatibelt tillbehör:

  • Före köp: Mät bandlängd

  • Frågor och svar

Was bandupprullare

En rulljalusistyrenhet ser till att en jalusi kan öppnas eller stängas.

Elektrisk rullgardin

 Det är en enhet på vilken bandet dras ut eller rullas upp av jalusier. Beroende på enhet sker detta automatiskt eller manuellt för hand. Om remmen rullas upp, öppnas jalusier, och den stängs när bandet omsluts. Framför allt är mekaniska bältesupprullare kända, men det elektriska alternativet blir allt mer populärt.

Bältesupprullarna kan monteras som så kallade rullvinda i utanpåliggande (figur 2) eller försvinna nästan osynligt i murverk med hjälp av infälld montering (figur 3). Även om det är fritt att bygga om, måste man vid ombyggnad av gamla hus se till vilken variant som tidigare användes. Annars kan monteringen i infälld montering bli alltför krävande i efterhand.

Mekanisk vs. Elektrisk rullgardin

Rulljalusiremupprullarna finns i olika färger och för olika bandbredder. Dessutom kan dragkraften variera beroende på modell. Dessutom kan lindningsmekanismen vara mekaniskt och därmed manuellt eller fungera som elektronisk variant punkter:

typBeskrivning
Mekanisk:En mekanisk lindning för rullgardinsband består av en rulle som spänns med en fjäder. I anordningen finns även i fortsättningen rullgardinens ände. Om bandet ska öppnas, rullar bandet upp sig på rullen tack vare fjäderspänningen. Mekanisk lindning möjliggör därmed upprullning av bandet för hand. Med den här modellen är en lina på fem meter redan integrerad. Dessutom är den utanpåliggande monteringen avsedd.
Elektriska dataDe moderna alternativen är elektriska bältesupprullare som blir allt mer populära just inom ramen för smart Home. Styrning av jalusier från alla tänkbara ställen sker trådlöst eller med fjärrkontroll. Den automatiska öppningen eller stängningen av jalusierna fungerar med hjälp av en elektrisk motor som ansvarar för att driva remrullen. Dessutom finns en styrningsautomatik. Till exempel via speciella skymningsmoduler kan en elektrisk bältesupprullare ytterligare byggas ut. Dessa ser till att ett Rollo automatiskt stängs när ett visst tröskelvärde för ljusstyrka underskrids.

Tips: Se till att produkterna är svängbara för maximal komfort och enkel hantering. Produkten i exempelfoto kan° vridas 180.

Monteringssätt: Utanpåliggande eller infälld montering?

Om du vill montera rulljalusistyrenheten måste du först ta bort den gamla rulljalusistyrenheten. Du måste därför helt stänga jalusierna och sedan lossa skruvförbanden på den täckplatta som täcker den gamla lindningen. Justera vid bortkoppling av fjädern, då finns en risk för skador. När fjädern har lossnat kan lindningen tas ut och rullbandet dras ut. Nu kan den nya apparaten monteras. Det finns två sätt att göra detta:

Utanpåliggande montering

Den enklare metoden för att fästa en elektrisk bältesupprullare är installation utanpåliggande. Du kan helt enkelt skruva den nya enheten på väggen och dra nytta av det tidigare bandet. Anslut sedan den trådlösa bältesupprullare till strömmen - detta sker med en normal nätkabel. Dessa monteringssätt rekommenderas särskilt om den gamla enheten redan var en AP-Wickler.
 

Infälld montering

Fördelen med denna variant är att den elektriska remupprullaren i murverk. Även här kan du använda det gamla bältet, förutsatt att även den apparat som kan bytas ut var en up-lindning. De sätter helt enkelt in den nya enheten i väggöppningen, där den mekaniska Wickler tidigare befann sig.

Kompatibelt tillbehör:

Särskilt bekväm är användningen av elektriska bältesupprullare med tillbehör som fjärrkontroller (figur 4). Detta möjliggör bekväm styrning från t.ex. skrivbordet. Vissa enheter styr upp till sex rullar samtidigt eller individuellt.

Till de andra, bästa tillbehören hör solsensorer. Detta möjliggör ljuskänslig styrning, till exempel automatisk öppning av rullgardiner vid direkt solinstrålning.

Före köp: Mät bandlängd

För att din elektriska bältesupprullare ska passa till de individuella kraven i ditt företag, bör du mäta den aktuella bandlängd före köpet.

Tumregel

Det genomsnittliga bandet är 1,3 millimeter tjockt och har 5,5 meters lindningsförmåga. Mindre band kan rullas upp längre på en rulle.

Om ett bälte är för långt för att fungera som elektrisk bandupprullare, kan det inte fästas tillräckligt. Vi rekommenderar därför att man tittar på tillverkarens instruktioner eller drar ut bandet helt säkert. Mät när jalusierna är öppna och bandet under tiden blockeras till exempel med en skruvmejsel.

Frågor och svar

Hur ger ICH rätt dragkraft till bandrullaren?

Beroende på rullgardinen behövs en annan dragkraft i bandupprullaren. Detta beror på vikten av plastprodukter på cirka 4,5 kilo per kvadratmeter. Träjalusier väger däremot ungefär 10 kg per kvadratmeter. Om Rollo är smidig kan dragkraften beräknas genom att multiplicera med faktorn 1,25. Men i tveksamma fall står även våra experter vid er sida med råd och hjälp.

Var kan elektrisk bältesupprullare användas?

Användningsområdena är i princip flexibla. Alla manuella bandupprullare kan byggas in. Se bara på hur de tidigare Wickler har monterats och välj den nya varianten (till exempel infälld-linlare som ersättning för modeller som ligger i väggen).

När rekommenderas den elektriska bältesupprullare som ersättning för en mekanisk?

I nyare byggnader bör du vid byte av gammal Wickler använda den elektriska bältesupprullare, eftersom jalusilådan i regel inte är så lätt tillgänglig. De ska endast vara så uppmärksamma att det är möjligt att få strömförsörjning från den elektriska bandupprullaren.

Vilka är fördelarna med att övergå till den elektriska varianten?

Fördelarna är uppenbara: En elektrisk bältesupprullare är bekväm och enkel och trådlös manövrering. Beroende på modell kan öppning och stängning av butikerna även programmeras i förväg eller anpassas till skymförhållanden. Apparaterna har lång livslängd och poäng tack vare enkel installation. Du behöver bara en strömkälla och behöver inte röra mekaniken i jalusilådan.