bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Mätvärden via mobiltelefonbatterier

Vid tider då knappt någon kan avstå från sin smartphone eller vill ha det, behövs kraftfulla mobiltelefonbatterier. Det är knappast något mer irriterande än att mobiltelefonen ger andan på resan, när det inte finns någon strömkälla för laddning. Om batteriet inte längre fungerar, visar sig reservbatterier vara praktiska. Vad det gäller att se på när du köper, får du reda på i vår guide.

  • was mobilbatteri

  • Vilka typer av mobiltelefonbatterier finns det? 

  • Kriterier för att köpa mobiltelefonbatterier - det är viktigt 

  • Lång batteritid och livslängd 

  • Vårt praktiska: Hitta strömslukare 

  • FAQ - vanliga frågor om mobiltelefonbatterier 

was mobilbatteri

Ett batteri till mobiltelefon är en ackumulator, alltså en laddningsbar energigivare , som är speciellt utvecklad för energiförsörjning till mobiltelefoner och smartphones. Batteriet finns i regel bakom det avtagbara locket på baksidan av mobiltelefonen, där även SIM-kortet förvaras. På de flesta modeller kan batteriet tas ur och användas med några få handgrepp - praktiskt när ett batteribyte behövs. Så är fallet om den inte längre fungerar som den ska, till exempel, laddas ur mycket snabbt, så att en normal mobilanvändning inte längre är möjlig, eller om den inte längre kan laddas upp.
Som alla ackumulatorer har batterier för mobila enheter en begränsad livslängd. Det antal laddnings-/urladdningscykler som ibland anges av tillverkaren ger information om hur ofta batteriet kan laddas, men det finns faktorer som påverkar livslängden. För att spara batteriet, optimera drifttiden och stödja en lång livslängd är det viktigt med rätt hantering. Det gäller bland annat hur du laddar batteriet och hur mycket du kräver det med ditt mobilanvändningens sätt. Nedan följer en översikt över typer av mobiltelefonbatterier, urvalskriterier för nya batterier när din gamla har gett upp andan, samt tips på hur du kan få ut det bästa ur ditt smartphonebatteri.

Vilka typer av mobiltelefonbatterier finns det?

Vilken typ av batteri det handlar om definieras vanligtvis av de använda materialen. I dag är det framför allt litiumjonbatterier (Li-Ion), som litium-polymerbatterier, ibland nickel-metallhybridbatterier (ni-MH) och nickel-kadmiumbatterier (NiCd), som bland annat på grund av sin sårbarhet för den så kallade minneseffekten till stor del har ersatts av litiumjonbatterier. Minneseffekten aktiveras för vissa typer av batterier (t.ex. NiCd-batterier) när batteriet inte helt laddas ur innan det laddas upp igen. Den ”märker” energibehovet och laddar inte upp det ordentligt. Detta uttrycks konkret i ett förhastat spänningsfall. Om spänningen sjunker för långt, avger batteriet ingen energi längre, även om kapaciteten (uttryckt i mAh) inte är helt urladdad. För sådana batterier gäller därför alltid: Helt urladdning innan du laddar upp mobilen igen.

Litiumjonbatterier har inte det här problemet. För dem är fullständig urladdning till och med skadligt, eftersom de inte klarar av att lasta djupurladdningar på ett bra sätt. Det är bättre att ladda litiumjon-batteriet när 30 till 20 % av batteriladdningen finns. Litiumjonbatterier har dessutom fördelen att vara mycket lätta och har hög energitäthet. Detta möjliggör kompakta former med låg egenvikt - praktiskt, särskilt för mobila enheter som mobiltelefoner, där varje gram räknas.

Kriterier för att köpa mobiltelefonbatterier - det är viktigt

För det första bör du se till att batteriet är kompatibelt med din enhet , enklare uttryckt: Det måste passa i höljet. Om batteriet passar till din mobiltelefon, ta reda på enkelt genom att kasta en blick i produktbeskrivningen. Där finns i regel alla kompatibla enheter upptagna. Ibland syns det redan på produktnamnet vilken smartphone eller mobiltelefon batteriet är avsett för.

 Ett viktigt kriterium för alla slags batterier är kapaciteten (i mAh, millitimmar), det vill säga den mängd energi som cellen kan lagra och leverera. Om du vill jämföra produkter bör du dessutom kasta en blick på spänningen , eftersom batterikapaciteten bäst placeras i wattimmar. Detta värde är resultatet av kapaciteten i mAh gånger spänningen i V dividerat med 1000. Betyder: Batterier med samma batterikapacitet i mAh, men med olika spänningsvärden, avger olika mycket energi per timme. Detta beror på att kapaciteten per volt måste förstås. Finns i vårt Shop-mobilbatteri på medelstora tresiffriga upp till den höga fyrsiffriga mAh-området. Observera: Extra hög kapacitet behövs inte nödvändigtvis. Viktigt är att batteriet för mobiltelefon väljs ut till din enhet. Välj en produkt som enligt tillverkaren är lämplig för din mobiltelefon eller smartphone, kan du förutsätta att batteriet har lämpliga kapacitets- och spänningsvärden.

I vår butik kan du filtrera dina smartphonebatterier, för vilka märken och mobiltelefonmodeller de kan användas. Det underlättar valet av passande batterier. För övrigt:Laddare, USB-kabel för laddning, powerbanks och annan laddningsteknikomkring smarttelefon hittar du förutom reserv- och originalbatterier i vår e-butik också.
En annan aspekt vid valet av batteri är energidensiteten. Den anger hur mycket energi som kan sparas per volym- eller massenhet. Detta är relevant eftersom en hög energitäthet möjliggör mindre och därmed mer platssparande konstruktioner utan att prestandan försämras. Energidensiteten bestäms av typen av batteri. Li-jonbatterier har en relativt hög energitäthet och är därför mycket populära, särskilt när det gäller batteridrivna utrustning för mobila enheter som ska vara små, lätta och behändiga.

Lång batteritid och livslängd

Förutom tekniska specifikationer är de flesta mobilanvändare särskilt intresserade av hur länge batteriet håller på att laddas och när måste det ersättas? I princip kan det (ibland) angivna antalet möjliga laddningscykler ge en uppfattning om hur lång batterilivslängd kan förväntas, men både livslängden och varaktigheten för nästa laddning beror på hur man använder mobiltelefonen och hur man använder batteriet.

På frågan om hur man laddar mobilbatteriet ordentligt, var svaret tidigare oftast: Alltid helt urladdat innan man laddar upp enheten igen. Det hänger samman med den redan nämnda minneseffekten som bland annat uppträder hos NiCd-batterier. Eftersom detta problem inte längre är ett problem för de vanliga litiumjonbatterierna, ändrar rekommendationen. Om man har ett sådant batteri i telefonen, bör man starta laddningen när laddningsstatusen är ca 20 till 30 procent . Li-jonbatterier klarar inte av att ta bort kompletta laddningaroch om man ofta låter dem "gå på tomgång" kan detta få en negativ inverkan på livslängden. ”ideal” för ”batterihälsa” är en laddningsnivå på mellan 30 och 70 procent. Batteriunderhåll innebär också att man undviker onödiga laster (enligt mottot ”ladda snabbt 10 minuter innan man arbetar”), eftersom laddning alltid är en belastning på batteriet.

Moderna apparater ger ofta möjlighettill ”snabbladdning”– en funktion som möjliggör betydligt snabbare laddning av batteriet. Det kan vara praktiskt när tiden är lite, men generellt belastar den högre energitillförseln men battericellen, was eller kommer att skada livslängden.
En annan aspekt är tillbehören. Det är tillrådligt att använda högkvalitativa kablar och laddare, helst originaldelar från tillverkaren, för att säkerställa att laddningen sker så skonsamt och effektivt som möjligt.
Inte minst är extrema omgivningstemperaturer skadliga både för batteriet och för din smartphone. Enheter och batteri bör helst inte utsättas för mycket höga och låga temperaturer. På sommaren måste man till exempel undvika direkt solljus. På vintern är smarttelefonen bättre i väskan vid mycket frostiga temperaturer.

Vårt praktiska: Hitta strömslukare

Att undvika återkommande laddning är bara möjligt om man minimerar energiförbrukningen hos smartphones. Det lönar sig att använda energisparläget och till exempel att reglera displayljusstyrkan. Funktioner som ”rotera bildskärm”, Bluetooth eller GPS-lokalisering bör också avaktiveras när de inte behövs. Det är också viktigt att identifiera appar som förbrukar mycket ström. Det går i regel enkelt via programmanager eller motsvarande menyer med app-översikt i inställningarna för din smartphone. Appar som inte behövs och som kan hamna i bakgrunden kan konsumera mycket energi och bör avaktiveras eller installeras.

FAQ - vanliga frågor om mobiltelefonbatterier

was betyder ”underhållsladdning”?

Med underhållsladdning avses en laddning som kompenserar för batteriets självurladdning och därmed säkerställer att batteriets laddning förblir 100 procent. Underhållsladdning sätter till när batteriet är laddat och förblir vid strömnätet. Det är inte bra för batteriets livslängd; i allmänhet rekommenderas inte fullständig laddning för litiumjon-batterier, ännu mer bör man avstå från att låta mobiltelefonen ligga kvar i laddaren eller eluttaget i timmar när batteriet redan är fullt. Detta kan påverka kapaciteten, vilket innebär att kapaciteten och varaktigheten minskar på lång sikt.

Varför exploderar mobiltelefonbatterier?

Som tur är gör de normalt inte det, men det finns alltid rapporter om brinnande och exploderande mobiltelefonbatterier - så det kan hända i enskilda fall. Litiumjonbatterier berörs oftast. Det beror på dess höga energitäthet. Om ett intakt batteri används rör sig litiumjoner långsamt och "väldoserat" mellan elektroderna, eftersom det finns en halvgenomsläpplig skiljevägg. Om denna så kallade separator skadas kan det uppstå en kortslutning som i värsta fall leder till att enheten fångar eld. Skador kan orsakas av fall, klämning, överdriven värme eller konstruktionsfel. Om brand uppstår är det bättre att inte släcka den med vatten, annars kan en explosion faktiskt inträffa. Släckpulver är det bästa valet. För lugn: Sannolikheten för att ett smartphone-batteri börjar brinna är mycket låg.