bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Mini-larmsystem: Effektivt skydd mot inbrottstjuvar

Mini-larmanläggningar är den perfekta lösningen när det inte finns tillräckligt med plats för installation av ett stort inbrottslarm. De är små, kraftfulla och finns i många olika utföranden. Vilka typer av mini-larmsystem det finns och was man måste ta hänsyn till när du köper, får du reda på i vår guide.

  • Was är minialarmanläggning

  • Larm och larmsystem

  • Ytterligare säkerhetsteknik för objekt- och personskydd

  • Kriterier för inköp av minialarmanläggningar - vad är det som är viktigt?

  • Vårt praktiska tips: Montera och underhålla trådlösa larmsystem korrekt

  • FAQ - vanliga frågor om mini-larmsystem

 

Was är minialarmanläggningar?

Mini-larmsystem

Mekaniska säkringar som låsbara fönsterhandtag och andra typer av lås ger mer säkerhet i huset och lägenheten, men de erbjuder inte ett omfattande inbrottsskydd. Även om de gör det svårare för potentiella inbrottstjuvar att få tillgång till dem utlöser de inte något larm. Om du vill säkra din bostad, sitt garage eller din bil ligger det bra med larmsystem. Larmanläggningar används för att skydda ett visst område mot obehörigt tillträde. När en inbrottstjuv närmar sig det säkert området eller går till dörr eller fönster, skapar de ett larm som å ena sidan verkar avskräckande och å andra sidan gör personer i omgivningen uppmärksamma på en farlig situation. Vissa larmsystem har också en integrerad larmcentral för att informera säkerhetstjänsten eller polisen om ett försök till inbrott.
Om du vill ha ett larmsystem men bara har lite plats finns det med mini-alarmanläggningar. De kännetecknas av en kompakt konstruktion, kräver därför mindre utrymme än stora larmsystem och kan i många fall användas mobilt. Trots att de är små gör de bra. I minilarmanläggningar är avancerad, miniatyriserad teknik inbyggd, så att du knappt behöver något att gå efter klassiska larmsystem.

 

Larm och larmsystem

Mini-larmsystem

Larmanläggningar är i regel utrustade med sensorer som registrerar området som ska säkras och förändringar direkt. Vidarebefordra motsvarande signal till styrcentralen som sedan utlöser ett larm. Typen av sensor kan variera beroende på användningsområde. Glaskrossensor reagerar till exempel på vibrationer eller frekvenser som uppstår när glas bryts sönder. De monteras traditionellt på dörrar och fönster, men kan även användas för säkring av vitrinskåp. Aktiva glaskrossdetektorer finns tillgängliga som kräver strömförsörjning. De består av en ultraljudssändare som ovägts på glasytan och en ultraljudsmottagare som registrerar de reflekterade ultraljudsvågorna. Om frekvensen ändras skapas ett larm. Passiva glaskrossdetektorer fungerar något annorlunda. De är utrustade med en piezoelektrisk sensor som reagerar på frekvensen av krossat glas (omkring 100 kHz). Till skillnad från sina aktiva motparter skickar passiva glaskrossdetektorer inga frekvenser och behöver ingen matningsspänning. För att skapa ett larm kan du dra nytta av piezoeffekten: Genom att glaset deformeras uppstår en elektrisk spänning som kan användas för omkoppling. Som ett komplement till de två ovannämnda typerna är akustiska glaskrossdetektorer som reagerar på buller (luftburet) från glasplattor utrustade med en mikrofon för detta ändamål.

Rörelsesensorn arbetar också med sensorer. De kan registrera rörelser via elektromagnetiska vågor, ultraljud eller infraröd strålning. Ultraljuds-rörelsesensorer fungerar i princip precis som aktiva glaskrossdetektorer. De består av en sändare och en mottagare och registrerar ändringar med hjälp av de reflekterade ultraljudsvågorna. Ett liknande sätt har högfrekvens- eller radarrörelsesensor. De sänder ut elektromagnetiska vågor och registrerar den energi som reflekterar de föremål som befinner sig i ringen. De vanligaste är PIR-rörelsesensorer. PIR-sensor (PIR står för Pyroelectric Infrared) har en pyroelektrisk sensor som registrerar temperaturförändringar i omgivningen och därmed värmestrålning av föremål som närmar sig. Rörelsesensor på infraröd-bas finns ofta tillgänglig som trådlös rörelsesensor.

Mini-larmsystem

Medan rörelsesensorn oftast används i området runt huset och trädgården, finns passagedetektor främst i affärer. Om en kund kommer genom dörren, visar den detta genom en akustisk signal. Om lastdörren inte kan ses från arbetsplatsen är denna typ av dörrlarm ytterst praktisk. Passagedetektor är rörelsedetektorer som när det gäller funktion mycket liknande. PIR-passagedetektorer skapar till exempel en fotocell av infraröda strålar. Så snart någon bryter igenom ändringsförslaget registreras det.

Mini-larmsystem

Ytterligare en möjlighet för övervakning av dörrar och fönster erbjuder öppningsdetektor. Funktionen är huvudsakligen baserad på en magnetkontakt. Om denna bryts (när dörren öppnas) ljuder en larmsignal. Öppningsdetektor är oftast batteridrivna och enkla att montera. Du kan använda den som en slags dörrklocka, precis som passagedetektor.

Mini-larmsystem

Som fönsterlarm är falsarmar särskilt lämpliga. De är små nog för att kunna monteras nästan osynligt i viken på fönsterramen och skyddar även när fönstren är påklippade. Falsalarm kan nämligen ställas in så att de automatiskt kopplas till eller från beroende på inriktningen på fönsterhandtaget (upptill/nedtill/horisontellt).

Mini-larmsystem

För att säkra dörrar används alarmdörrstopp uttryckligen. De är kilformade utformade för att förhindra att dörren öppnas ytterligare och utlöser samtidigt ett larm. Normalt drivs ett larm dörrstopp med batterier och kan användas som mobila larmanläggningar. Det är till exempel möjligt att säkra semesterhuset eller husvagnen.

Mini-larmsystem
 

Ytterligare säkerhetsteknik för objekt- och personskydd

En speciell typ av mini-larmsystem är den elektroniska vakthunden. Detta är ett kompakt larmsystem baserat på radar- eller IR-teknik som känner av inkräktare inom en viss övervakningsradie och skapar en hundskall. Bellerna fungerar inte bara som avskräckning för potentiella inkräktare, utan även för andra objudna gäster, till exempel djur.

Mini-larmsystem

Larmsystem med sensorteknik är inte det enda sättet att skydda sig mot inbrottstjuvar. TV-simulatorer imiterar till exempel den typiska ljussättningen hos TV-apparaten, så att man kan se att det vore någon hemma och att titta på tv. TV-simulatorer arbetar oftast med LED:er vars färg och ljusintensitet ständigt förändras - precis som med en pågående TV med rörelsebild.

Mini-larmsystem

Mindre lämpliga för inbrottsskydd är fickalarm. De tjänar snarare sin egen säkerhet, om man till exempel bara är ute i mörkret. Ficklarm är små apparater som med en knapptryckning utlöser ett högt larm för att väcka förbipasserande uppmärksamhet och skrämma iväg angriparen. Ofta är minilarmet utrustat med en nyckelring för att du ska kunna fästa den i nyckelknippan. werden zu können.

Mini-larmsystem
 

Kriterier för inköp av minialarmanläggningar - vad är det som är viktigt?

Innan du köper en mini-larmanläggning gäller det först att fundera över vilken rätt larmanläggning som passar för respektive användningsområde och ditt säkerhetsbehov. Räcker ett enkelt minidörr- eller mini-fönsterlarm som inbrottsskydd, eller ska det vara ett komplicerat trådlöst larmsystem med övervakningskamera, anslutningsmöjlighet till smart hem, fjärrkontroll eller app-styrning?

Trådlösa larmanläggningar ger många fördelar. De är trådlösa, kan därför monteras diskret och kan med hjälp av en trådlös fjärrkontroll bekvämt styras. Om styrning via fjärrkontroll inte är möjlig, kan inställningarna oftast göras direkt på basstationen eller med en app. För att ställa in en trådlös larmanläggning krävs ibland inte ens en knapptryckning eller smartphone. Moderna larmsystem kan även aktiveras eller avaktiveras med hjälp av transpondrar. Sådana transpondrar har ett inbyggt RFID-chip och kan beröringsfritt läsas av eller skrivas på.
Trådlösa larmanläggningar ger många fördelar. De är trådlösa, kan därför monteras diskret och kan med hjälp av en trådlös fjärrkontroll bekvämt styras. Om styrning via fjärrkontroll inte är möjlig, kan inställningarna oftast göras direkt på basstationen eller med en app. För att ställa in en trådlös larmanläggning krävs ibland inte ens en knapptryckning eller smartphone. Moderna larmsystem kan även aktiveras eller avaktiveras med hjälp av transpondrar. Sådana transpondrar har ett inbyggt RFID-chip och kan beröringsfritt läsas av eller skrivas på
Typ av strömförsörjning spelar också en viktig roll vid val av mini-alarmanläggning. Många små larmanläggningar är avsedda för batteridrift was som ger fördelen med att de kan användas flexibelt, oavsett om det finns ett eluttag i närheten eller inte. Batterierna måste dock förnyas regelbundet. Nätdrivna larmsystem är bekvämare att hantera, men vid ett strömavbrott är de inte längre i drift om inget nödströmbatteri är monterat.

Mini-larmsystem
Mini-larmsystem

För att potentiella inbrottstjuvar ska slå in på flykten måste naturligtvis den signalton som alstras av ett larmsystem vara hög. Här gäller det att ta hänsyn till respektive decibel-angivelse (dB). För orientering: En rökdetektor bör nå en volym på minst 85 dB på tre meters avstånd, vilket motsvarar ljudnivån hos en huvudväg. De flesta sirener kan generera 90 till 100 dB och ger därmed en tillräckligt stark ljudsignal. För att utlösa ett larm behöver inte alltid sirener användas. Det finns också möjlighet att ställa in ett tyst larm. I så fall ska du ange sin e-postadress eller sitt telefonnummer och få ett meddelande eller ett samtal så snart en fara upptäcks.
Räckvidden är ett viktigt urvalskriterium, särskilt för rörelsedetektorer. Vissa utföranden har en räckvidd på fem eller sex meter, andra registrerar rörelser inom en omkrets på 20 meter. Här gäller det att välja en modell som passar bäst till omgivningsförhållandena.

 

Vårt praktiska tips: Montera och underhålla trådlösa larmsystem korrekt

Centralenheten är kärnan i ett trådlöst larmsystem. Om den analyserar data som samlas in från sensorerna, stänger sirenen eller belysningen av och sätter i förekommande fall av ett nödsamtal. Basenheten bör alltid monteras på en väl placerad plats, regelbundet testas och rengöras för att förhindra eventuella falsklarm. Moderna trådlösa larmanläggningar loggar händelserna och registrerar reaktioner från sensorerna. Dessa protokoll kan läsas av för att få en överblick över vad som händer och hur larmanläggningen fungerar.

 

FAQ - vanliga frågor om mini-larmsystem

Ger smarta larmsystem mer säkerhet än vanliga system?

För alla säkerhetstekniker gäller att det inte finns något 100-procentigt skydd mot inbrott. Fördelen med Smart Home-larmsystem är att de kan styras på distans via app. Med hjälp av app är det oftast möjligt att konfigurera, konfigurera och lära sig av sensorer. Om Smart Home-systemet är utrustat med IP-kameror kan du välja att hålla ett öga på t.ex. ett hus och en lägenhet i utlandet - i bokstavlig bemärkelse. Man måste dock säga att det finns risker med att sätta in ett larmsystem i ett smart hem på andra nivåer. Ju mer data lagras på servern och i nätverket, desto mer skada kan uppstå vid ett eventuellt hackande. Smart Home-system måste därför uppfylla höga krav. Krypterad kommunikation är alltid en plikt. 

Vilka tillbehör behöver ICH för min mini-larmsystem?

Det beror å ena sidan på systemets krav och å andra sidan på vilka krav du själv har på din säkerhetsteknik. Tillbehör för larmanläggningar finns i mängder, från monitor till SIM-kort, vilket krävs för att sätta till en nödsamtal till mobiltelefonen. Här gäller det att välja ett passande utförande, eftersom många larmsystem arbetar med SIM-kort i standardstorlekar, inte med Nano-SIM-kort som idag är vanligt på smartphones. Den som vill utrusta sig helt, använder sig av larmsystem-set. Ett exempel på detta är set för Smart-Home-system, som förutom övervakningskameror för inomhus- och utomhusbruk, dörr- och fönsterkontakter och rörelsesensorer även kan innehålla rökdetektorer eller andra riskvarnare. Ett sådant set passar även bra som startpaket om ingen säkerhetsteknik finns i hemmet. Trådlöst larmsystem-set levereras oftast med passande fjärrkontroll och, i förekommande fall, med transpondrar för aktivering och avaktivering.