Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om mätledningar

 • Was är mätledningar?

 • Isolering av mätledningar

 • Anslutningar av mätledningar

 • Särskilda egenskaper hos kontakten till mätledningar

 • Mätkategori för mätledningar

 • FAQ - vanliga frågor om mätledningar

 

Was är mätledningar?

Mätledningar skapar den elektriska anslutningen mellan mätstället och mätaren och möjliggör på så her en trådbunden överföring av mätvärden. Beroende på vilka storlekar som ska mätas ska dessa ledningar uppfylla särskilda krav. Detta inkluderar lågt inre motstånd i milligOhm-området, säker och flexibel isolering mot beröring och skydd mot påverkan av media som kan snedvrida mätresultatet. Beröringsskydd gäller inte bara mätledningen, utan speciellt de element som skapar direkt kontakt med mätspetsen eller mätplatsen. I vissa mätledningssatser ingår mätspetsar.

Olika skyddskrav ska uppfyllas beroende på spänningsområde och/eller strömstyrka samt på mätmiljön. Hos Conrad finns mätledningar för strömstyrkor från 0,5 ampere till 32 ampere och spänningar från 30 V till 1.000 volt.

 

Isolering av mätledningar

Mätledningar är isolerade med

 • Gummi för varma driftförhållanden, ensidigt utrustad med IEC- eller jordad kontakt och på andra sidan med mätanslutningar.
 • PVC för högflexibla mätledningar och höga isoleringskrav. Dessa mätledningar finns även i trampsäkert utförande och med en inre färgmantel, som enkelt gör att skador på isoleringen kan urskiljas.
 • Silikon för också mycket flexibla mätledningar för användning vid höga temperaturer. Smältsäkert och brottsäkert vid låga temperaturer. Finns även i slagtålig modell och med skadeavkänningsfunktion.

Isoleringen finns i tolv färger eller färgkombinationer. Därmed är till- och frånledningar lätta att skilja åt.

 

Anslutningar av mätledningar

Mätledningar

Anslutningen av en mätledning används antingen direkt mätning av mätvärdet på mätstället eller inspelning av ytterligare mät- eller mätspetsar, som är utformade för särskilda tillämpningar. Anslutning A och anslutning B skall särskiljas, vilka är avsedda för att upprätta kontakt med mätstället å ena sidan och att ansluta till mätinstrumentet å andra sidan. Det exakta utförandet finns i de tekniska specifikationerna för respektive mätledning på produktsidan i Conrad Shop. Produktvisningen kan begränsas till vissa anslutningar genom urvalsvillkor.
 

Följande kontakter eller anslutningar finns:

4 mm-kontaktFör inspelning av mätspetsar eller för vidare anslutning till andra mätledningar.
UttagsklämmaGenom att dra tillbaka en isoleringsskyddsmantel placeras klämmor eller hakar fritt, som kan fästas vid mätstället och sedan hålla dem kvar själv.
BNC-stiftdonKoaxiala kontakter med bajonettfattning. Används främst för mätningar inom högfrekvensteknik. 
BanankontakterÄven kallat 4 mm fjäderkontakt är en vanlig kontakt, som ursprungligen utvecklades av det tyska företaget Hirschmann. Namnet har sin grund i formen av det fjädrande elementet som gör att kontakten sitter säkert i uttaget. 
Uttag 0,64 mmStandardform för stift- och stolpfäste med 0,64 millimeter.
Apparataxeln C 13Standardanslutning för mätning på 230 V-kallapparater.
KrokodilklämmorÄven kallad krokodilklämmor. För snabb tillverkning och lossning av elektriska anslutningar. Finns i många utföranden (isolerade och inte isolerade). 
Laminerad plugg 2 och 4 mmOmvandlade konstruktioner på banankontakten
MC4-hane/-honaEn standardkontakt i solcellsanläggningar
N-/SMA-kontaktKoaxiala kontakter med skruvförbindning, vattentät
MätspetsarI dessa mätledningar är mätspetsen för anslutning till mätpunkten redan integrerad, delvis med bakomliggande, fjädrande kontaktlamell.
Jordad kontaktFör säkra mätningar på 230 V-nätet
2 och 4 mm stiftdonUtförande som liknar banankontakten, men utan fjäderkontakt.
Nätkontaktdon C 16Standardanslutning för mätning av 230 volts värmeapparater
 

Särskilda egenskaper hos kontakten till mätledningar

Utförandet av kontakten till mätledningar garanterar en säker anslutning av kontrollelementen och att det egentliga mätstället uppnås samt det beröringsskydd som gäller för den agerande personen. Följande bör framhållas:

 • Glidhylsor: Frige kontakten först när du för in den i kontakten på en mätpunkt
 • Vinklad kontakt: Den egentliga mätledningen är försatt ur kontakten i 90 grader. Detta skyddar bland annat mot skador på mätledningen genom att knäcka.
 • Stapelbar: På baksidan av mätkontakten finns en anslutning av samma mått för anslutning av ytterligare en mätledning utan extra hjälpmedel som klämmor eller skruvanslutningar.
 

Mätkategori för mätledningar

Mätkategorin beskriver tillåtna mätkabels-områden, fastställda genom IEC 61010-1 (säkerhetsföreskrifter för elektriska mät-, styr-, regel- och laboratorieapparater). Standarden har beteckningen IEC 1010. 

Det finns följande kategorier:

 • Cat i: Mätningar på strömkretsar som inte har någon direkt anslutning till nätet, till exempel apparater i skyddsklass 3 (drift med lågspänning), batteridrivna apparater, bilelektronik.
 • Cat II: Mätningar av strömkretsar som har en direkt kontaktanslutning till lågspänningsnät, till exempel hushållsapparater, bärbara elapparater.
 • Cat III: Mätningar inom installation i byggnader (stationära förbrukare med ej anslutningsbar anslutning, fördelaranslutning, fasta apparater i fördelaren), till exempel underfördelning.
 • Cat IV: Mätningar vid källan för lågspänningsinstallationer som räknare, huvudanslutning, primär överströmsskydd, lågspännings-gasledningar eller i husanslutningslådor.
 

FAQ - vanliga frågor om mätledningar

Vilka mätledningar passar för vilket ändamål?

Vid köp måste hänsyn tas till faktorer som mätningskategori, ström- och spänningsområde samt omgivning med avseende på temperatur, kemisk och fysisk påverkan. Det rekommenderas alltid att man tittar på databladet för tillverkaren, som finns för nästan alla mätledningar. I den hittar du detaljerad information om användningsområdet.

Hur kan ICH hitta en defekt mätledning?

Många mätledningar har en extra färgmantel under isolering som syns tydligt vid brott mot isoleringen. Brott i den strömförande linkabel kan märkas vid högre spänningar genom knaster och/eller lukt av brand. En annan indikation är att mätaren inte har någon indikering, men was också kan ha med ett fel på mätstället. I så fall ska provningen upprepas med en ersättningsmätledning. Inte heller fel på mätinstrumentet kan uteslutas.

Får en mätledning repareras?

Genom att öppna isoleringen och åter ansluta två delar av en mätledning förlorar tillverkaren de mät- och säkerhetsegenskaper som utlovats, så att en ny mätledning alltid behöver användas. Det bör alltid finnas reservmätledningar.