bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om digitala mätinstrument för inbyggnad

 • Was är digitala mätinstrument för inbyggnad?

 • De många användningsmöjligheterna för digitala mätinstrument för inbyggnad

 • Vilka digitala mätinstrument för inbyggnad erbjuder Conrad?

 • FAQ - vanliga frågor om digitala mätare för inbyggnad

Was är digitala mätinstrument för inbyggnad?

Digitala mätinstrument för inbyggnad är elektrisk provningsutrustning för att fastställa vissa elektriska parametrar. De registrerade värdena visas som digitala sifferuppgifter eller som grafik, beroende på vilken presentationsform som är bäst lämpad för varje mätstorhet. I denna kategori hittar du också produkter som med hjälp av högupplöst grafik efterbildar visare av analoga mätare.

Med hjälp av komplexa omvandlare omvandlar digitala mätinstrument för inbyggnad de elektriska enheter som ska mätas till användbara mätresultat. Därmed kan enskilda värden, mätserier och kontinuerliga mätförlopp registreras (sparas) via olika tidsintervaller. Digitala mätinstrument programmeras ofta för mät- och kontrolluppgifter, för att sedan mäta oberoende av mänsklig verksamhet. De flesta enheterna är utrustade med buffertbatterier för att kunna lagra det programmerade drifttillståndet hos mätinstrumentet oberoende av extern strömkälla. Mätinstrumenten kan programmeras på flera sätt: Å ena sidan kan externa programmeringskällor användas via gränssnitt, å andra sidan är instrumenten utrustade med DIP-omkopplare eller kontaktbryggor för programmering, vilka beskrivs i detalj i respektive handbok. Dessutom finns digitala mätare med menystyrd inställning och hantering med klartextvisning på displayen.

De många användningsmöjligheterna för digitala mätinstrument för inbyggnad

Mätinstrument för inbyggnad som finns tillgängliga hos Conrad kan användas för flera parametrar, beroende på modell:

 • Spänning
 • Ström
 • Neutralledarström
 • Skenbar-, aktiv- och reaktiv effekt
 • Effektfaktor
 • Frekvens
 • Min.-/max.-värden med datum och klockslag (tidsstämpel)
 • Klirrfaktor
 • Distorsionsströmstyrka
 • Fasvinkel
 • Översvängningar
 • För mätning av en del- eller produktionsprocess
 • Som drifttidsmätare eller gränsvärdesövervakning med händelseregistrering

Vid motsvarande programmering kan mätresultaten klassificeras som information, varning eller larm. Genom tillägg med digitala eller analoga moduler kan processer som övervakas av dessa mätinstrument utlösas, regleras eller stoppas.

 

Mätare för inbyggnad

För anslutning av digitala mätinstrument för inbyggnad till de komponenter som ska övervakas, rekommenderas vissa kablar med illunkningar och avskärmning, som du också kan köpa från Conrad, till exempel datakabel eller nätverkskabel.

Mätare för inbyggnad sker i regel i instrumentpaneler med de vanliga monteringsmåtten 144 x 144, 96 x 96 eller 68 x 68 millimeter. Men även rektangulära byggformer finns. 

Många av Conrad tillgängliga apparater är lämpliga för användning i industrimiljöer - ofta har den synliga framsidan en garanterad kapslingsklass IP 65: Dammtät, fullständigt beröringsskydd och skydd mot stänkvatten från alla sidor.

Mer om IP-standard

Vilka digitala mätinstrument för inbyggnad erbjuder Conrad?

Mätinstrument kan väljas i Conrad Online-shop efter segment, nyheter och erbjudanden (med RoHS), kundbedömning, tillgänglighet för filer samt tillverkare.
I tekniskt avseende görs åtskillnad mellan de tillgängliga gränssnitten på den aktuella mätanordningen. En del av utrustningen har flera gränssnitt:

ethernet (LAN)

Anslutning till nätverk för programmering av mätinstrumentet och/eller för utvärdering av mätresultaten antingen via LAN-anslutningar eller andra former av nätverkskablar

RS 232 Modbus RTU

Industriell bussarkitektur för master/slav-kommunikation med anslutna komponenter via en ledning med begränsad ledningslängd

RS485 Modbus RTU

Som RS 232 Modbus RTU, men med upp till 32 deltagare och stora ledningslängder

RS232

Rekommenderad standard 232 från tidigt 1960-tal för seriella gränssnitt till datorer

RS 485

Industrigränssnittsstandard för asynkron seriell dataöverföring med bättre elektromagnetisk kompatibilitet

USB

Universal Serial Bus, som från 1996 ska ta bort alla befintliga seriella gränssnitt

PROFIBUS DP

Master/slave-datautbyte via en snabb seriell anslutning med decentraliserade enheter via en bestämd systemarkitektur

Inget gränssnitt

Enkel mätare med eget strömförsörjningsbatteri som ansluts direkt till mätplatsen

Valfria gränssnitt

Mätare med möjlighet till komplettering med gränssnitt

Till de produkter som erbjuds finns bruksanvisningar, delvis flerspråkiga, som kan laddas ned.

FAQ - vanliga frågor om digitala mätare för inbyggnad

Var används digitala mätinstrument för inbyggnad?

Huvudsakligen inom professionell industri för övervakning av komplexa förlopp och installation i hemmet. Enklare apparater är lämpliga för kontroll, felsökning, analys och reparation i hemmet och hobbyområdet.

 • För att kunna använda denna utrustning krävs specialkunskap av lämpligt kvalificerad personal.
 • Ta ut enheterna med omsorg och endast med passande verktyg i transportförpackningen och gör en visuell kontroll av skador.
 • Kontrollera att leveransen är fullständig innan installationen påbörjas.
 • Använd digitala mätinstrument för inbyggnad endast enligt informationen i bruksanvisningen och följ de lagar och säkerhetsföreskrifter som är nödvändiga för det aktuella användningsfallet. Det kan förekomma nationella variationer.
 • Observera reglerna för elektromagnetisk kompatibilitet vid dragning av signal- och styrledningar: Elledningar, motorförledningar, likriktar-ledningar och liknande hör inte hemma i närheten av mät- och styrledningar. Dessa ledningar bör läggas i ledande, jordade kabelkanaler. Detta gäller särskilt för långa ledningar. Instrumentpaneler bör alltid vara jordade.
 • Dra signalledningar inom apparatskåp så långt bort som möjligt från skydd, styrreläer, transformatorer och andra störningskällor.
 • För rengöring av skärmen bör du använda mjuka dukar med ett milt diskmedel och inga aggressiva rengöringsmedel.
 • Om en skada eller ett fel detekteras, ska enheten omedelbart sättas ur drift.
 • Informera dig om garantivillkoren innan du öppnar en enhet och koppla bort strömförsörjningen.
 • Digitala mätinstrument för inbyggnad kan återvinnas som elektroniskt avfall i enlighet med lagstiftningen. 
   

Hur märks det på digitala mätinstrument för inbyggnad?

 • Ingen display på grund av defekt mätare, brist på matningsspänning eller uteblivna mätresultat från mätstället
 • Dåligt avläsbar display genom felaktigt inställd kontrastreglage
 • Vid programmerbara mätinstrument kan datumet hoppa på 1.1.1970, början på den så kallade UNIX-tiden. I detta fall är buffertbatteriet tömt.
 • När ett resultat av bokstaven ”E” visas på skärmen hänvisas till ett fel (”Error”), som oftast är försett med ytterligare uppgifter, t.ex. ”V” för ”felaktig spänningsmätning”.
 • En längre lagringsperiod under ogynnsamma förhållanden (utanför tillåtna klimatförhållanden, fuktighet, kondensation) eller en transportbegäran kan göra digitala mätinstrument oanvändbara.