bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

   

Värt att veta om analoga mätinstrument för inbyggnad

  • Was är analoga mätinstrument för inbyggnad?

  • Typ av konstruktion och funktion

  • Urvalskriterier för analoga mätinstrument för inbyggnad

  • Vårt praktiska tips: Korrekt avläsning

  • FAQ - vanliga frågor om analoga mätinstrument för inbyggnad

 

Was är analoga mätinstrument för inbyggnad?

Svaret finns redan i namnet. Det handlar om mätinstrument som kan monteras i nya eller befintliga anläggningar. Mätvärdena registreras på analoga sätt. Det skiljer instrumenten från digitala mätinstrument för inbyggnad som fungerar med digitalelektronik.

Vid en analog mätning sker en steglös bearbetning av mätsignalen, vid digital mätning däremot en stegvis bearbetning. I många fall är analoga instrument utrustade med pekare som visar mätresultaten på en siffer- eller färgskala. Finns även analog räkneteknik som fungerar mekaniskt, elektromekaniskt eller elektromagnetiskt, inklusive till exempel drifttimmätare.

Dessa mätinstrument har i regel en sifferdisplay eller en löpande display, men det finns modeller med olika antal ställen. En del anger värdet med en decimal, t.ex. för klassiska analoga energiräknare (Ferraris-mätare eller trefasströmmätare).

Analoga inbyggnadsmätare med visare och sifferskala är i många fall instrument för mätning av strömstyrka, även kallad amperemeter eller strömmätare, eller elektrisk spänning, så kallade spänningsmätare eller voltmeter.

 

Typ av konstruktion och funktion

Det finns ett stort antal analoga mätare för inbyggnad som fungerar analogt och är avsedda för inbyggnad. Struktur och funktionsprincip kan variera - beroende på vilka parametrar som ska registreras och mätas. Nedan följer en liten översikt över ofta använd analog mätteknik:

Inbyggnadsmätare med vridspolemätverk

Många visarmätinstrument är elektromekaniska inbyggnadsenheter med vridspolemätverk. Det senare ser till att visarutslaget är på respektive skala. Inuti finns en vridbar spole i fältet på en permanentmagnet.

När ström flyter in uppstår ett andra magnetfält som magnetiserar växelsprinklerna i vridspolemätverket. Den elektriska och permanentmagneten slår av sig was till följd att spolen vrider sig och visarna slår ut. Som motkraft för magnetisk kraft används två spiralfjädrar, som å ena sidan möjliggör strömtillförsel och å andra sidan ställer visaren tillbaka till Ruhelage.

I princip kan endast likström mätas med vridspolemätverk, men genom att koppla på en likriktare blir det även möjligt att mäta växelström. Om den elektriska spänningen ska mätas krävs förväxling av motstånd.

Vridspoleinstrument kan inte bara användas som amperemeter och spänningsmätare, utan även för mätning av andra värden, till exempel temperatur, prestanda och motstånd.

 

Inbyggnadsmätare med vridjärnmätverk

Dessutom finns det visarmätare med vridjärnsmätverk. Den grundläggande funktionen liknar den som används i vridspolemätverk, men monteringsapparater med vridjärn lämpar sig också för mätning av växelströmmar utan att en likriktare behöver förkopplas. Inuti finns två järnkärnor, varav en är fast ansluten till spolen och en med pekaren. Tack vare strömflödet magnetiseras järnskärarna och slås av - visaren rör sig genom att vrida järnkärna som den är ansluten till. En spiralfjäder fungerar som motvikt till pekaren.

Analoga inbyggnadsmätare med vridjärnsmätverk används för mätning av växelströmmar och allmänt för större strömmar och spänningar. Den inbyggda mätaren är robustare än vridspolemätverk, men kan inte registrera mycket låga strömmar och spänningar. I sådana fall är vridspolemätverk bättre lämpade.

 

Inbyggnadsmätare med mekaniska och elektromekaniska räkneverk

Vanliga mekaniska räkneverk är rullräkneverk. Flera rullar på en axel roteras separat genom en mekanism och knäpp i nästa läge. Rullarna är försedda med siffrorna 0 till 9 . När ett hjul har vridits helt (de 9 näpparna tar sig 0), hoppar sifferhjulet till vänster om det med ett tal. Siffrorna kan läsas av direkt.

För elektromekaniska räkneverk drivs rullarna elektriskt av en elektromagneter eller en elmotor. Mätare för inbyggnad med räknare är till exempel drifttimräknare, elmätare och kilometerräknare i bilar, även om de i dag huvudsakligen används för digital eller elektrisk provningsutrustning och mätinstrument i fordon.

Även förbrukad energi används i allt större utsträckning i digitala instrument.

 

Urvalskriterier för analoga mätinstrument för inbyggnad

I princip är användningen av mätare för inbyggnad meningsfull när ett visst värde ska mätas permanent eller regelbundet på samma plats. I vår e-butik hittar du analoga instrument enligt kriterier som liknar digitala mätinstrument.

Viktiga aspekter vid valet av passande mätteknik är bland annat:

  • Mätfunktion: Det viktiga är naturligtvis frågan om vilka storlekar som kan mätas. Det finns bland annat mätinstrument och provningsutrustning för mätning av växelström, likström, växelspänning, likspänning, temperatur och frekvens samt pulsmätare och mekaniska räknare som kan användas för olika räkneuppgifter.
  • Mätområde: Du kan välja produkter i vår e-butik efter det mätbara området eller de lägsta och maximala gränsvärdena.
  • Monteringsbredd och höjd: Eftersom det handlar om instrument som ska installeras i en ny eller befintlig anläggning är det viktigt att välja modeller med lämpliga mått.


Andra urvalskriterier för ett inbyggnadsinstrument beror i huvudsak på dess syfte och dess omgivning. Beroende på omgivningen kan till exempel en viss kapslingsklass vara nödvändig. Även typ av montering kan spela en roll. Många av de mätinstrument som erbjuds är avsedda att monteras i instrumentpaneler.

Det finns även till exempel även mekaniska räknare för bordsmontering, impulsräknare med klämfäste och varianter för montage på skenor i fördelare. Om du behöver en mätare, se till att det finns tillräckligt med siffror för dina ändamål och om återställning är möjlig.

Användningstips: Korrekt avläsning

En nackdel med analoga mätinstrument, särskilt när man använder mätare med visare och skala, är att det är lättare att läsa av det uppmätta värdet än att använda digitala instrument. Det är viktigt att undvika paralaxenfel genom att titta vertikalt på skalan.

De spegelskalor som är integrerade i vissa visarepparater är användbara och ska förhindra mätavvikelser som kan uppstå genom en sned vy. Detta är en reflekterande yta som är monterad parallellt med skalan med streckmarkeringen. Om visaren och spegelbilden är exakt, kan man vara säker på att titta vertikalt på skalan.

   

 

FAQ - vanliga frågor om analoga mätinstrument för inbyggnad

Är inte moderna digitala instrument att föredra framför ”gamla” analoga?

I själva verket har digitala mätare, till exempel multimeter för mätning av olika parametrar, ersatt sina analoga motparter på många områden. Det finns dock fortfarande möjligheter till användning där analogt fungerande instrument är likvärdiga eller överlägset med digital utrustning. En fördel med analoga strömmätare är till exempel att strömfluktuationer på grund av visarutslag är direkt synliga.

Generellt sett kan variationer och tendenser följas lättare och mer åskådligt än med digitala apparater. Dessutom ger mätinstrument med skalor en bättre överblick över hela mätområdet.