Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

Värt att veta om magnetventiler

 • Vad är magnetventiler?

 • Hur arbetar magnetventiler?

 • Var används magnetventiler?

 • Vilka magnetventiler finns hos Conrad?

 • FAQ - vad bör man tänka på vid arbeten med magnetventiler?

 

Vad är magnetventiler?

Magnetventil

Magnetventiler använder kraften hos elektromagneter för att öppna eller stänga ventiler. På så sätt kan flödet i flytande och gasformiga medier styras. Det medium som ska styras är alltid geografiskt åtskilt från styrningen.


Genom undantag från användningen av magnetkraften hos en flödesspole erbjuder Conrad i denna kategori även ventiler där styrningen drivs av gaser eller vätskor.

En annan framdrivningstyp är servomotorer som inte bara kan styra ventilernas tillstånd ”på” och ”på” utan även dosera det kontrollerade mediet.


Ventiler har ”vägar”-beteckningar som beskriver antalet tillgängliga kontrollvägar: ”2/2” betyder ”upp” eller ”in”, som kan jämföras med en vattenskjutare. ”3/2” ger ett alternativt utlopp när det första utloppet stängs.

 

Hur arbetar magnetventiler?

Funktionsprincipen kan delas in i fyra tekniska lösningar:

Magnetventil funktionsprincip

Direktstyrda ventiler

Den drivande elektromagnet är direkt ansluten till tätningselementet. När elektromagnet är avstängd håller en tryckfjäder ventilen stängd. För att öppna ventilen måste tätningselementet lyftas från ventilsätet enbart genom den elektromagnetiska drivningen.

Förstyrda ventiler

Ventiler av denna konstruktion behöver för att öppna och stänga en tryckskillnad av arbetstrycket. Minsta tryck anges i det tekniska databladet. Drivningen har här endast en funktion före skatt som avlastar huvudtätningselementet (membran eller kolvar). Trycket i mediet höjer huvudtätningen. På så sätt kan små magneter styra hög tryck.

Tvångsstyrda ventiler

En kombination av förstyrda och direktstyrda ventiler så att drivningen kan öppna och stänga ventilen utan stöd av ett differenstryck.

Tryckstyrda ventiler

Ventiler av denna typ styrs av en separat så kallad pilotventil och kan med rent styrmedium styra höga temperaturer, stora tryck, smutsiga eller aggressiva medier.

 

Var används magnetventiler?

Det finns knappast något tekniskt område där det inte finns några (magnet-)ventiler att använda. Som exempel kan nämnas kraftverk, olje-, kemi- och gasindustri, Uppvärmning, klimat- och avgasanläggningar i fordon, vatten- och avloppssystem i järnvägsvagnar, miljöteknik samt dryckes- och livsmedelsindustrin.

 

Vilka magnetventiler finns hos Conrad?

De magnetventiler som erbjuds kan väljas i Conrads Webbutik efter olika kriterier. Bland dessa kan följande nämnas:

 

Höljets material.

Det material som används för det hölje genom vilket det styrmedium som ska kontrolleras flyter har en betydande inverkan på de möjliga temperaturerna, det maximala trycket och på mediets typ. Du kan välja mellan rostfritt stål, mässing, PVC, PVDF, polyamid, polyfenylensulfid och polypropylen.

Tätningsmaterial

Tätningen ger tillförlitlig avslutning mellan ventilsätet och avspärrningselementet. Det material som används beror huvudsakligen på vilket medium som ska styras.

 

Översikt över tätningsmaterialet:

EPDM: Eten-propen-dien-gummi

Lämplig för varmvatten och vattenånga, tvättmedel-, natron- och kalkögon, silikonoljor och -fetter, många utspädda syror och kemikalier. Fungerar inte för alla oljeprodukter.

FKM: Fluorgummi

Mycket hög temperatur- och kemikaliemotståndskraft, god åldrings- och ozonbeständighet och självslocknande reaktion vid brand. Inte beständig bland annat i varmvatten, vattenånga, bromsvätskor på glykolbas och i vissa organiska syror.

FPM:

Din/ISO-beteckning för FKM. FKM är ASTM-beteckningen, en internationell standardiseringsorganisation (ursprungligen American Society for Testing and Materials).

NBR: Gummi-vävmaterial

Packningar, tätningar o.d. av alla slags material: Väven impregneras med NBR och vulkaniseras sedan till packning. Hög slittålighet, mycket bra riv- och glidegenskaper, en god djuptemperaturbeständighet, hög tryckhållfasthet och formstabilitet.

PEEK: Polyeterketon

Flexibel termoplastisk plast med mycket bra kemisk beständighet i ett temperaturområde från -100 till +300 grader Celsius. Beständig mot strålning (kärnkraft), mineraliska smörjmedel, bensin, kolväten, svaga mineral- och organiska syror, lut, aceton, alkoholer samt varmvatten och vattenånga.

PTFE: Polytetrafluoreten

Nästan universell kemikaliebeständighet från -100 till +250 grader Celsius, mycket bra glidegenskaper, nästan obegränsad ozonbeständighet, väder- och åldersbeständighet. Lämplig för nästan alla hydraulmedier och smörjmedel. Fysiologiska utan problem och därmed även lämpliga för livsmedel, läkemedel och medicinska tillämpningar. Denna plast är inte brandfarlig.

 

Verkningssätt

Visar bara magnetventilerna som är stängda i viloläge.

Kategori

Menyvalet beskriver ventilens tekniska utförande:

Ventil
 • Direktstyrd pneumatisk ventil
 • Direktstyrd ventil
 • Luftstyrd ventil
 • Mekaniskt styrd pneumatisk ventil
 • Servostyrd ventil

Driftstryck max./min.
Från maximalt 0,2 till 100 bar och minimalt -1 (undertryck) till 0,5 bar.
Max/min Medietemperatur
är individuellt valbara i ett totalt område från -40 till +180 grader Celsius.

Funktion

Skiljer i 2/2- och 3/2-vägsventiler.

Anslutningstyp

Visar alla muffanslutningar i standardmått.

Driftspänning

Detta sträcker sig från 12 Volt DC via 24 Volt AC/DC upp till 110/230 Volt AC. Trenden går mot försörjning med lågspänning.

Medium

Den kanske viktigaste selektionsmöjligheten efter aggressiva, neutrala eller lätt förorenade medier, samt (neutrala) gaser och neutrala, rena och smutsiga vätskor.

Egenskaper

Visar anslutningsmöjligheterna med fläns eller muff.

 

 FAQ - vad bör man tänka på vid arbeten med magnetventiler?

 • Dessa ventiler används ofta i samband med farliga medier – efterlevnaden av arbetsmiljöbestämmelser och hälsobestämmelser är av högsta prioritet.
 • Innan man arbetar vid anläggningar som styrs med ventiler, skall systemet vara tryckfritt före montering/demontering av anslutningar. Observera även de allmänna säkerhetsföreskrifterna för hantering av elektrisk spänning.
 • Skydda anläggningen mot oavsiktlig återanvändning innan underhålls- och reparationsarbeten. Därefter ska en kontrollerad återstart garanteras.
 • Kontrollera vid fel att ventilen och alla anslutningar är korrekt installerade och att inga skador uppstår.
 • Om en magnet inte arbetar, kontrollera att det inte förekommer kortslutning eller spolavbrott eller om föroreningar hindrar magnetens arbetsväg.
 • Observera tillverkningsmetoden vid användning av tätningar på till- och frånflöde av ventiler.
 • Använd endast lämpliga och intakt verktyg.
 • Använd de medföljande bruks- och installationsanvisningarna och spara dem vid reparationer.