Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om magnetbrytare

Magnetbrytare används med magneter eller magnetfält. De fungerar helt beröringsfritt, arbetar mycket tillförlitligt och arbetar med punkter med lång livslängd, vilket gör att de används på många områden. Hur de fungerar och vad man måste ta hänsyn till när man köper dem, får du reda på i vår guide.

  • Was är en magnetströmbrytare?

  • Användningsområden av magnetbrytare

  • Kriterier för en magnetbrytare - vad är det som gäller?

  • Vårt praxistipp: Montera magnetbrytaren ordentligt

  • FAQ - vanliga frågor om magnetkopplingar

 

Was är en magnetströmbrytare?

Beteckningen magnetströmbrytare är ett samlingsbegrepp för kopplingstyper som verkar på magnetetism. Detta inkluderar alla brytare vars kontakter antingen utlöses med hjälp av en magnetisk komponent eller med hjälp av ett magnetfält. Till brytare som kopplas med ett magnetfält hör reedbrytare (även kallade reed-kontakter) och Hall-sensorer. En Reedkontakt är utrustad med två ferromagnetiska kontaktningar som smält in i ett glasrör och som överlappar varandra en gång långt. När ett magnetiskt fält närmar sig drar sig käftarna varandra och stänger kontakten. Omvänt öppnas kontakten när käftarna lossas genom att magnetfältet avlägsnas. Reed-kontakter kan användas nästan överallt, som en del av Reed-sensorer och Reed-reläer och på grund av deras hermetiskt slutna konstruktion.

Hall-sensorer fungerar lite annorlunda. De har ett strömgenomflödande halvledarelement och en kontinuerlig magnet, som permanent skapar ett elektriskt fält framför halvledarelementet. Om ett objekt som består av ett ferromagnetiskt material tränger in i magnetfältet ändras den magnetiska styrkan. Detta innebär i sin tur en mätbar spänningsförändring i halvledarelementet som omvandlas till en analog eller digital signal. Hall-sensorer finns i olika former och kan bland annat användas för position och lägesbestämning.

    

 

Användningsområden av magnetbrytare

Magnetbrytaren är mycket vanlig inom automatiseringsteknik och har tagit en fast plats bredvid mekaniskt arbetande ändlägesbrytare som drivs av t.ex. kolv, hjul eller spak. De används företrädesvis överallt där driftförhållanden råder som inte är optimala för mekaniskt drivna brytare.

Inom pneumatiska cylindrar (oftast reedkontakter) används vanligen för positionsförfrågan från pneumatiska cylindrar eller cylinderkolvar. I detta sammanhang kallas magnetbrytaren ibland även cylinderbrytare. Du har till uppgift att registrera läget för pneumatikcylindern, genom att reagera på en permanentmagnet som är integrerad i kolven och skapa en elektrisk signal när magneten närmar sig sitt kopplingsområde. På så sätt kan pneumatiska system övervakas och vid behov styras.

Användningsområdena för magnetbrytare sträcker sig långt utanför området för pneumatik och automation. De används inom maskinindustrin, luftfarten och jordbruket, de ingår i säkerhets- och mätteknik och används inom bilindustrin. Ett exempel på detta är magnetbrytare-startmotor eller magnetbrytare-startmotor. Startmotor och magnetbrytare är två separata komponenter, även om de ser ut som en tillhörande komponent. En startmotor är en liten elmotor som används för att ge startstöd till fordonets förbränningsmotor tills den är igång. Detta fungerar genom att elmotorns rörelse förs över till förbränningsmotorns svänghjul. Under körning kopplas startmotorn ur igen, så att inget onödigt slitage uppstår. På- och avkopplingen är uppgiften för magnetbrytaren. Vid start av fordonet (vrid tändningsnyckeln) får brytaren en impuls och drar startdrev (ett litet kugghjul) av startmotorn till motorkuggkransen. Dessutom stänger den kontakten med batteriet för att förse startmotorn med ström, så att den kan driva förbränningsmotorn tills den är igång. När tändningsnyckeln släpps samman faller magnetkraften samman. Startmotorn kopplas ur och stängs av igen.

Magnetbrytaren används också för att kontrollera om fönster och dörrar är öppna eller stängda och används för detta ändamål i larmanläggningar. Enkel brytare består av två magneter, mellan vilka en magnetström flyter. När dörren öppnas avbryts magnetströmmen vilket utlöser en varningssignal. Användningsområdena för magnetbrytare är därmed fortfarande inte uttömda. De finns i hushållsapparater, används inom medicin och telekommunikation och mycket mer.

 

Vårt praxistipp: Montera magnetbrytaren ordentligt

För magnetbrytare som kopplas baserat på ett magnetfält gäller det att se monteringsmiljön. Mätsignaler kan påverkas i närheten av järn eller strömkabel som löper parallellt med kontakten. Vid seriemontering måste man se till att magnetbrytaren installeras på tillräckligt avstånd från varandra så att den inte påverkar eller är beroende av varandra. Avskärmningsplåt kan vara en lösning.

 

Kriterier för en magnetbrytare - vad är det som gäller?

Universal magnetbrytare

Användningsområdet bestämmer rätt magnetbrytare. Om du letar efter en magnetbrytare för pneumatiska cylindrar, måste man se till att de är kompatibla med cylinderserien. En bra lösning är universellt användbar magnetbrytare, som är kompatibel med nästan alla pneumatiska cylindrar som har en inbyggd magnetkolv. Detta är den största flexibiliteten. Dessutom gäller det att se till att det finns en hög brytnoggrannhet, och på om brytaren är konstruerad för lik- eller allström. I detta sammanhang bör hänsyn tas till tillåten driftspänning (oftast angivna i volt för AC och DC) samt brytförmåga (W eller volteffekt).

Universal magnetbrytare slutare

Beroende på omgivningen där magnetbrytaren används kan kapslingsklassen spela en roll. Många magnetströmbrytare för pneumatiska program som finns i vår onlinebutik, är kopplade till kapslingsklass IP 65. Det innebär att de är dammtäta och skyddade mot vattenstrålar från valfri vinkel. Höljets material är också en faktor som kan behöva beaktas. Magnetbrytare med Teflonhölje är till exempel lämplig för användning i livsmedel- och kemiindustri, eftersom materialet är okänsligt för syror, lut och andra aggressiva ämnen. Hölje i mässing eller plast är lämpligt för allmän användning inom maskinbyggnad och automatisering. För att skydda den inbyggda elektroniken under krävande uppgifter bör cylinderbrytaren vara vibrationsbeständig.

Vårt praktiska tips:

Många pneumatikcylindrar är utrustade med ett spår för en potentiell cylinderbrytare som bara behöver användas. Här lönar det sig att använda en passande magnetbrytare (t.ex. med T- eller C-spår).

 

FAQ - vanliga frågor om magnetkopplingar

Min magnetbrytar-start fungerar inte. Vad kan det bero på?

Är magnetbrytaren defekt, kan den ha flera orsaker. Det är till exempel möjligt att elmotorn på startmotorn är trasig eller att kuggningen är sliten. Orsakerna kan även sökas vid magnetbrytaren. De huvudsakliga kontakterna kanske inte kopplas korrekt, eftersom brytaren ligger i fel läge, eller för att de helt enkelt är skadade. I alla fall bör magnetbrytaren-startaren repareras eller bytas ut för att passa till motortyp.

Min magnetbrytare-starter och min generator har gått sönder samtidigt. Finns det något samband?

Nej, åtminstone inte omedelbart. Trots att generatorn förser alla elektroniska komponenter i bilen med ström, är magnetbrytaren-startaren av sin energi från bilbatteriet som också ger reservström när generatorn slutar fungera. Det finns alltså ingen direkt koppling till detta.

Was tolkas som Solenoid?

När det gäller magnetomkopplare möts man ibland av uttrycket ”Solenoid”. Det kan innebära flera olika saker. Solenoid är å ena sidan det engelska namnet för magnetbrytare och oftast är denna typ av läsning att förmånsbehandlad. I det elektrotekniska sammanhanget är Solenoid även ett alternativt begrepp för en cylinderspole som består av metall och som producerar ett magnetfält. Den fungerar som en stavmagnet så fort ström flyter igenom den.