bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om luftkylare

En rekordsommar kommer att jaga nästa och vi kommer med all sannolikhet att behöva vänja oss vid temperaturer vid 40 C-märket. ° Was er, om en fläkt inte har tillräcklig lindring under varma sommardagar och luftkonditionering inte finns tillgänglig Luftkylare eller Aircooler kan i sådana fall vara till hjälp. Hur apparaterna fungerar och was du kan tänka på när du köper, får du reda på i vår guide.

  • Luftkylare - få en överblick

  • Hur fungerar Aircooler?

  • Det bör du tänka på när du köper Aircooler

  • Vårt praxistipp: Kyl vatten med is

  • FAQ – vanliga frågor om Aircooler

Luftkylare - få en överblick

Luftkylare (engelska: Aircooler) finns i många olika utföranden och storlekar, från små, kubformade enheter som bekvämt kan placeras på nattduksbordet eller fungera som mobil luftkylare, till den stora stående enheten. Arbetsprincipen är densamma för alla luftkylare: Vatten från en tank förgras genom en luftström som skapas av en inbyggd fläkt. De modeller som finns tillgängliga skiljer sig åt i fråga om storleken på den installerade tanken. Ju större den är, desto längre kan kylaren utföra sitt arbete.

Dessutom finns det skillnader i andra funktioner: Många luftkylare kan styras med en fjärrkontroll. På så sätt kan enheten bekvämt regleras från soffan eller sängen. Ett plus för komforten är en timerfunktion som exempelvis ser till att kylaren i sovrummet stängs av automatiskt efter insomningsfasen. På så sätt säkerställs att du inte utsätts för för alltför lång kall luft över natten. Dessutom kan en timer hjälpa till att hålla energiförbrukningen inom gränserna. Ett speciellt nattläge är i sin tur användbart för att minska driftljudet och därmed skapa en ostörd sömn. Vissa Aircooler kan även användas som luftfuktare och bidrar därmed till ett behagligt rumsklimat, till exempel under uppvärmningssäsongen. Ibland kan du även använda luftkylare som konventionella fläktar, som skapar kall luft. Beroende på modell finns olika rotationshastigheter till förfogande.

Hur fungerar Aircooler?

Principen om avdunstningskylning har använts länge, till exempel för att effektivisera kylning av moderna datacenter. Idag är användningsområdena ännu mer mångsidiga. Luftkylare fungerar i princip alla enligt samma schema och är uppbyggda på liknande sätt. På insidan finns en vattentank som håller kylmediet. Med denna vätska besprutas en matta av textilvävnad antingen eller så körs vattnet ned. En stark fläkt suger den varma luften och blåser genom den fuktade mattan. Den fysiska process som sker kallas avdunstningskylning eller också adiabatisk kylning.

När man talar om adiastisk kylning avses egentligen en adiabastisk förändring av tillståndet. Det är en termodynamisk process där vattnet avdunstar genom en varm luft som förs in utifrån. En så kallad fasövergång äger rum, där luften förlorar sin värme. Ju högre utomhustemperatur, desto snabbare och bättre avdunstar vattnet. Utomhustemperaturen spelar alltså en viktig roll vid avdunstningskylning, eftersom den är en faktor som avgör hur effektiv den abaut-processen är. Luftfuktigheten är också relevant, eftersom luften endast kan binda en viss mängd vatten tills maximal mättnad har uppnåtts. När en mättnad på 100 % har uppnåtts kan rumsluften inte ta upp ytterligare fukt. För optimal drift av en kyllösning som är baserad på avdunstningskyla är det viktigt med en så låg luftfuktighet som möjligt.

Det bör du tänka på när du köper Aircooler

När du tänker på att köpa en luftkylare bör du ta hänsyn till några punkter. Välj en enhet som passar till storleken av rummet som du vill kyla. En liten bärbar enhet får i ett stort vardagsrum endast en relativt liten effekt. Sådana kylare är lämpliga för natt- eller skrivbord och bör placeras nära användaren. För kylning av större utrymmen bör du ställa upp på en stående enhet. Se även till att luftflödet blir så högt som möjligt. En luftkylare med svag fläkt ger mindre kyleffekt än en modell med starkare ventilation.

Särskilt för stående enheter är en fjärrkontroll användbar, så att du inte alltid behöver stå upp för att ändra intensiteten i luftströmmen. En tillräckligt stor vattentank är också viktig. För ett stort stående apparat får kapaciteten absolut uppgå till 6 liter. Behållaren bör vara helt avtagbar för rengöring. Se dessutom till låg ljudnivå. Det är lika viktigt i kontorslokaler som i till exempel sovrummet, så att enheten inte visar sig vara en akustisk störningsfaktor. Är du allergiker? Om ja, rekommenderas en modell med inbyggt filter som filtrerar bort allergener från den cirkulerade luften. Kylarens effektförbrukning ska också beaktas vid köpet. Om luftkylaren under sommaren ska ge uppfriskande dryck i flera timmar per timme, har en enhet med relativt låg strömförbrukning en avsevärd energibesparingspotential.

Vårt praxistipp: Kyl vatten med is

Du kan förstärka kyleffekten hos Air Conditioners när du fyller den inbyggda vattentanken med isbitar eller kylklampar. På så sätt kan vattentemperaturen sänkas, was ännu en gång förstärker kyleffekten betydligt.

FAQ – vanliga frågor om Aircooler

Was tänker ICH på när du använder en luftkylare? 

Vid användning av Air Cooling berikas den luft som strömmar genom luftfuktningsmattorna med vatten. Om du använder en sådan enhet under en längre tid kommer luftfuktigheten i ditt hem att öka betydligt. Säkerställer god och regelbunden ventilation för att förhindra bildning av mögel. Dessutom bör fuktmattor regelbundet rengöras och bytas ut.

Behöver min Aircooler en avluftslang, som används i en luftkonditionering?

Nej, du behöver ingen luftslang. En luftkonditionering (monoblock) suger upp den varma luften, leder den genom en kylaggregat och levererar den slutligen till rummet igen. Vid kylningen uppstår en icke-underskattad spillvärme, som måste ledas utåt genom en slang. En luftkylare fungerar däremot enligt principen om avdunstningkyla. Med denna fysiska process uppstår ingen spillvärme som måste ledas bort, vilket inte kräver någon avluftslang.

Was är skillnaden mellan en luftkylare och en luftfuktare

En luftfuktare instnut vatten, till exempel med ultraljud, och blåser fukten i rumsluften. Kylning sker i bästa fall om du befinner dig direkt framför enheten i molnet av fina vattendroppar. En luftkylare fuktar en matta med vatten och blåser sedan upp varm inomhusluft. På så sätt blir den fuktiga mattan en fasövergång där den genomströmmande luften kyls av.