bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om luftavfuktaren och torrtorkarna

  • Detta innebär relativ luftfuktighet

  • Därför är för hög luftfuktighet skadlig

  • Så fungerar luftavfuktare

  • Kriterier för luftavfuktare - det är viktigt

  • FAQ – vanliga frågor

Detta innebär relativ luftfuktighet

När man talar om luftfuktighet, avser det i allmänhet den relativa luftfuktigheten. Det handlar om förhållandet mellan den faktiska mängden vattenånga och den maximala mängden vattenånga i luften. Till exempel är området för kontor och hem optimalt från 40 till 50 procent, i bastun kan det vara upp till 100 procent (full mättnad med vattenånga).

Luftavfuktare

Därför är för hög luftfuktighet skadlig

Om luftfuktigheten på kontoret eller i lagret är för hög, kan kroppen inte längre reglera temperaturen korrekt. En sådan atmosfär tycker vi är sinneslig. I öknen är till exempel mycket hetta relativt uthärdliga, eftersom organismen klarar av het och torr luft bättre än frisk luft, som den förekommer i tropiska regnskogar.

Men mögel är farligare för hälsan. Det uppstår genom för hög luftfuktighet i kombination med värme. Vanliga orsaker är fel eller skador i byggnader. Fukt i väggen kan uppstå genom en otillräckligt tätad yttervägg som tränger in i vattnet. Det gäller även för en felaktig puts, som också underlättar inträngande vatten. Ofta betraktas även otillräcklig ventilation som en orsak till mögelbildning. Ventilering är särskilt nödvändig om luftfuktigheten, som ligger över genomsnittet, ökar massivt, till exempel vid kraftiga kräkningar eller efter översvämningar.

Så fungerar luftavfuktare

Vanliga luftavfuktare arbetar enligt tre olika fysikaliska metoder:

Luftavfuktare

Kondenstumlare

Luftavfuktare enligt denna konstruktionsprincip suger luft genom en fläkt och leder dem förbi en - till exempel genom kranvatten - kyld värmeöverförare. På överförare kondenseras den vattenånga som finns i luften och kan samlas som kondensat i en behållare.


Absorbator med hygroskopisk vätska

Fukt luft sugs in även här, men leds istället för en värmeöverföring till en saltlösning. Denna lösning är hygroskopisk, dvs. den är vattenanande. Saltlösningen späds i allt högre grad av den tillförda vattenångan och måste ersättas efter en viss tid.

Luftavfuktare

Adsorptionsmedel

Denna metod är en av de mest populära, eftersom den å ena sidan är relativt prisvärd och har en hög verkningsgrad, åtminstone i små utrymmen. Den viktigaste fördelen är att apparaterna klarar sig helt utan fläkt och därmed utan ström. De består oftast av en plastkapsling med många luftspringor och en uppsamlingsbehållare för kondensat. Som hygroskopisk substans används oftast salter som tar upp vattenångan och gradvis upplöses.

Luftavfuktarpåse klarar sig helt utan uppsamlingsbehållare. De innehåller silikagel, små korn av kiseldioxid. Silikongel är mycket hygroskopisk, dess största fördel: Den kan återanvändas hur ofta som helst. Efter användning läggs påsen helt enkelt i en mikrovågsugn eller i ugnen för några minuter och torkas.

Kriterier för luftavfuktare 

Dessa tre frågor är avgörande för köpet:

  1. Hur hög är den relativa luftfuktigheten?
  2. Hur stort är rummet?
  3. Hur mycket vattenånga bör tas bort från rumsluften per timme?

För bestämning av luftfuktigheten krävs en så kallad hygrometer. Dessa små enheter mäter tillförlitligt halten av vattenånga. Rumsstorlek och avfuktningsförmåga bestämmer i stor utsträckning torkningstekniken; elektriskt driven kondenstumlare är bäst effektiv. En avancerad apparat med inbyggd fuktighetsmätare (hygrostat) avlägsnar ca 50 liter vattenånga i 0,8 kvadratmeter i timmen.

Vårt praktiska tips

Om för hög luftfuktighet i dina kontor eller lagerutrymmen utgör ett kontinuerligt problem, kan du bäst använda den elektriskt drivna enheten som en kondenstumlare. På så sätt kan du vid behov reagera snabbt. Kemiskt baserad avfuktning kräver alltid ett adsorptionsförråd, och vattennivån i uppsamlingsbehållaren måste kontinuerligt beaktas.

FAQ – vanliga frågor

Kan luftavfuktare även användas för luktkontroll?

Fuktig rumsluft skapar på kort eller lång sikt även besvärande lukt, eftersom bakterier i en sådan miljö snabbt kan föröka sig. För adsorptionstork finns därför också särskilda tabs, som vid sidan av luftavfuktningen ger en bättre rumsluft. Dessa tabun, som berikas med doftämnen, har ofta flera månader på sig.

Finns det även luftavfuktare i bilar?

Ja, och det i påsform. Innehåller ofta bentonit, en mineralblandning av vulkaniska aska. Bentonit liknar hygroskopiskt som silikagel, kan alltså ta upp en stor mängd vattenånga. Precis som en silikagel kan bentonit torka hur ofta du vill och sedan återanvändas.

Vad bör man tänka på när du köper en eldriven avfuktare?

Om luftavfuktaren ska springa flera dagar lönar det sig att se strömförbrukningen. Vissa avfuktningsapparat har dessutom en timerfunktion. Detta är särskilt praktiskt när apparaten har hög ljudnivå och till exempel bara ska vara i drift när ingen befinner sig i rummet.