Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

Lödkolv - från nybörjarmodell till proffsutrustning

Lödkolvar är nästan oersättlig för arbeten inom det elektroniska området. Hemmafixare och proffs kan utföra elektroniska små arbeten optimalt med lödkolv.

Lödkolv används av proffs, men även av hobbyhantverkare för att utföra elektroniska arbeten.
Brutna lödställen kan på så sätt repareras lika snabbt som brutna ledningar.

 • Vad är en lödkolv?

 • Vilka typer av lödkolvar finns?

 • Vad måste man tänka på när man köper?

 • Lödkolv i direkt jämförelse

 • Sammanfattning: Så här köper du den bästa lödkolven

 

Vad är en lödkolv?

Med en lödkolv kan erfarna hobbyreparerade lödställen repareras, nya lödfogar tillverkas eller reparera brutna trådar på elektroniska apparater. Lödkolvar finns i olika priskategorier och utföranden. Alla enheter använder värmen men i slutändan för att få lödtråden att smälta. Förutom smyckestillverkning med lödkolvar används de framför allt för att koppla ihop två elektroniska komponenter med en mjukplats.

Vid sidan av mjuklot-förlopp finns det inom proffsområdet även hårdlödning. Detta kan till exempel användas vid anslutning av värmerör. Man arbetar med temperaturer på över 450 grader Celsius som bara uppnås med speciella lödkolvar. Vissa lödkolvar kan även användas till att svetsa eller skära plast.

 

Vilka typer av lödkolvar finns?

Lödkolvar finns i olika varianter och priskategorier. Huvuddelarna i lödkolvarna delas in i fem kategorier:

 • Lödnålar
 • Finlödkolv
 • Elektronik-universallödkolvar
 • Temperaturreglerade lödkolv
 • Stora lödkolvar

Enkla lödkolvar är prisvärda, men erbjuder inte många funktioner. Förutom de analoga lödstationerna finns digitala lödstationer där de flesta temperaturvärden som används kan sparas på förvalsknappar. För att komma igång räcker det ofta med enkla lödkolvar. Lödnålar är även lämpliga för precisionsarbete. Problemet med billiga lödkolvar är ofta bristen på ESD-säkerhet och temperaturreglering.

Lödhandtag

Gaslödkolvar arbetar med gas för att bygga upp temperaturen. Fördelen är den mobila och nätoberoende användningen. Här används vanligen tändargas.

Vid lödpistoler strömmar ström genom lödspetsen. Pistoler ger snabb Uppvärmning. Genom sin konstruktion är lödpistoler inte lämpliga för finmotoriska arbeten.

Batterilödkolvar använder vanliga batterier för Uppvärmning. Men här är prestationerna mycket små. Användningsmöjligheterna för sådana lödkolvar är alltså mycket begränsade.

 

Kriterier för inköp av lödkolvar - vad måste man tänka på när man köper?

När du köper en lödkolv är det viktigt vad den ska användas till. Man skiljer framför allt på användning för nybörjar-lödkolvar, lödkolvar för erfarna gör-det-självare och lödkolvar för professionell användning.

Lödkolv för nybörjare

 • Enkel lödkolv räcker ofta.
 • Led-belysning för arbetsområdet delvis användbar.
 • Tänk på användningstiden, ingångslödkolven är inte lämplig för kontinuerlig drift.
 • Beakta värmeeffekten.
 • Se till enkel hantering.
 • Batterilödkolvar är praktiska och oberoende av strömförsörjning, men har låg effekt.
 • Gaslödkolvar är också lämpliga för mobil användning.
Lödning för nybörjare

Lödkolv för erfarna gör-det-självare

 • För känsliga, elektroniska delar krävs lämpligare apparater
 • Lödstationer är dyra, erbjuder bra temperaturreglering och därför stabil temperatur, en jordningsmöjlighet och kan användas på många olika sätt.
 • Prisvärda lödkolvar har oftast ingen temperaturreglering och kan därför variera starkt.
 • Led-belysning av arbetsområdet, framför allt vid arbete med kretskort. Mycket användbar för erfarna gör-det-självare.
 • Lödspetsar bör bytas ut.
 • Lödspetsen bör vara optimalt formad för det önskade användningsområdet och inte för tunn.
 • Om du även vill svetsa eller skära i plast används ofta gaslödkolvar.
 • Lödpistoler passar inte för precisionsarbeten och kontinuerlig drift, men värmer snabbt upp dem.
 • Batterilödkolvar ger för lite effekt till större lödställen.
 • Lödstationer är inte bara lämpliga för proffs, utan även för hemmafixare som har krävande lödarbeten.

Professionella lödkolvar

 • Observera uppvärmningstid.
 • Se på tillbehör.
 • Gaslödkolvar är också lämpliga för hårdlödning.
 • Lödpistoler är användbara när mycket snabb Uppvärmning behövs.
 • Vid Filigrana arbeten är lödpistoler inte lämpade genom sin form.
 • Lödstationer har en exakt temperaturreglering.

 

 

Lödkolv i direkt jämförelse

Vid köp av lödkolekar bör man ta hänsyn till de olika varianterna. Dessa erbjuder olika förutsättningar och lämpar sig för olika områden.

LödhandtagAnvändningsområdeFördelar:Nackdelar:
Enkel lödkolvKomma igång med lödningenPrisvärdaIngen eller oexakt temperaturreglering
Gas-lödkolvFör alla användningsområdenMobil och nätoberoende användningIngen temperaturreglering
LödpistolFör användningsområden med stor värmeHöga temperaturer, snabbt redo att användasInte för precisionsarbete och inte för kontinuerlig drift
BatterilödkolvarFör att komma igång och arbeta enkeltKan användas mobilt, lätt att transporteraLåg effekt
LödstationFör elektroniska och flexibla arbetenBra temperaturreglering och därför stabil temperatur. Jordningsmöjlighet, kan användas på många olika sättDyrt
 
 
 

Sammanfattning: Så här köper du den bästa lödkolven

Den som har höga krav bör använda en lödstation. Dessa erbjuder alla fördelar som man behöver för professionell lödning. Hobbyhobbyentusiaster klarar sig även med nybörjarapparater. Men: Dessa är inte idealiska för att löda optimalt på kretskort. Den som behöver en mobil lödkolv bör välja en gaslödkolv.