bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om kylboxar

Sommar, sol och värme är fantastiska - men inte när lättfördärvliga varor eller drycker måste transporteras.

Med en kylbox kan detta problem dock lösas snabbt. Då finns vid varma temperaturer inte bara hemma kylda drycker.

Jag hoppas att den som köper djupfryst mat eller mjölkprodukter i snabbköpet på sommaren har tänkt på kylväska. I högsommaren kan de lättfördärvliga varorna snabbt tinas upp eller skadas på hemvägen. Därför bör du alltid ha med dig kylfickor i bilen. Men när det gäller att kyla mat och dryck under en längre tid är kylväskorna inte den bästa lösningen. Kylboxar är mycket bättre lämpade för detta ändamål. Men vad är det rätta?

  • Vilka typer av kylboxar finns det?

  • Hur fungerar en passiv kylbox?

  • Hur fungerar en termoelektrisk kylbox?

  • Hur fungerar en kompressor-kylbox?

  • Hur fungerar en absorptionskylbox?

  • Fördelar och nackdelar med olika kylboxsystem

  • Vad ska man tänka på när man köper en kylbox?

  • Vanliga frågor om kylboxar

 

Vilka typer av kylboxar finns det?

Det finns ett stort antal erbjudanden på marknaden och översikten kan lätt gå förlorad. Kylboxar som erbjuds i alla prissegment och storlekar gör det inte lätt att välja.

Kulutboxar

Aktiv eller passiv kylbox?

Den nog viktigaste skillnaden i kylboxar är driftsättet.

Passiva kylboxar har inga komponenter som aktivt bidrar till att minska inomhustemperaturen. Här måste livsmedlen och dryckerna redan vara förkylda när de förs in i boxen. Boxen är då utrustad med en tjock PU-isolering som gör att förkylda varor kan hållas kylda under lång tid. Dessutom kan djupfrysta kylklampar läggas till boxen för att stödja kylverkan.

För aktiva kylboxar används olika tekniker för att aktivt sänka boxens inomhustemperatur eller hålla den på en lägre nivå än den omgivande luften.

Till de aktiva versionerna hör termoelektriska kylboxar, kompressorkylboxar och absorptionskylboxar. En del av dessa tekniker kombineras också. I detta fall talar man om hybridkylboxar som t.ex. har ett termoelement och en kompressor.

 

Hur fungerar en passiv kylbox?

Det finns inte mycket att säga om funktionen som passiv kylbox. Viktigt är bra isolering runt om och att locket stängs helt tätt. Bara då kan man garantera att temperaturen mellan inomhus och utomhus inte blir för snabb temperaturutjämning.

Förutom de klassiska kylklamperna har isbitarna visat sig vara idealiska kylminnen och -sändare. Särskilt för dryckesburkar som inte har några etikett-dekaler, ger allsidigt kontakt till isbitsvatten maximal kylning och en riktigt cool drycknjutning.

För glasflaskor med etikettdekaler är kylklampar en bättre lösning. Eftersom flasketiketter som flyter på isvattnet långsamt löses upp, är oaptitretande.

Mer intressant blir funktionsbeskrivningen för de aktiva kylboxarna. Även om tekniken delvis är mycket komplex har vi försökt att formulera frågan i enkla ordalag:

Passiv kylbox i klassisk design.

 

Hur fungerar en termoelektrisk kylbox?

Peltier-element

Konstruktion av Peltier-elementet: Kall sida (1), keramikplatta (2), N-halvledare (3), P-halvledare (4), keramikplatta på den heta sidan (5), kopparbryggor (6). 

Kärnan i en termoelektrisk kylbox är ett Peltier-element. Ett Peltier-element är monterat med många halvledarelement (Dices). När ström flyter via halvledare ändras lastarnas energinivå. Det blir antingen högre eller lägre beroende på strömriktning. På så sätt blir Peltier-elementet på en sida varmt och på den andra sidan kallt. Enligt denna temperaturutveckling monteras Peltier-element in i kylboxväggen eller locket.

För optimal effekt kyls den utliggande varma sidan av till omgivningstemperatur med en fläkt. Den kalla sidan blir då lägre.

Den maximala uppnåbara temperaturskillnaden beror på elementets storlek och antalet dices. Och som i sin tur bestämmer strömförbrukning och kyleffekt. Därför anger tillverkare av termoelektriska kylboxar alltid temperaturskillnaden mot omgivningsluft.

Dessutom:

Om man ändrar strömriktningen genom Peltier-elementet byts elementets varma och kalla sida ut. Boxen kan då inte bara kylas, utan även användas som värmehållningsbox.

 

Hur fungerar en kompressor-kylbox?

En kompressor-kylbox fungerar enligt samma schema som ett kylskåp eller ett luftkonditioneringssystem i bilen. Därför är kylskåpet ideal för funktionsförklaring. Ett gasformigt köldmedium sätts under tryck med hjälp av en kompressor (1). På så sätt blir kylmedlet mycket varmt. Effekten kan man också uppleva när man på en cykelluftpump håller ventilanslutningen och sedan trycker luften i pumpen tillsammans. Pumpen blir då också varm i området komprimerad luft.

Det komprimerade kylmedlet, som är gasformigt, överförs sedan genom en kylslinga (2) på baksidan av kylskåpet (kondensator eller kondensor). Där avger kylmedlet sin energi till luften och blir flytande. Med hjälp av en strypanläggning (3), som i det enklaste fallet kan vara ett lindade rör med mycket litet tvärsnitt, leds kylmedlet in i kylskåpets inre till förångaren (4).

 

Rörledningar i förångaren ger tillräckligt med utrymme för kylmedlet för att det ska kunna breda ut sig och övergå till gasformigt tillstånd. Vid förångning tar kylmedlet upp energi som det tar bort från skåpets insida. Detta kan man också se om man inte torkar av sig efter bad. Vattnet på huden kan avdunsta och berövar kroppen den värme som krävs för detta. Därför fryser man mer eller mindre just nu.

Från förångaren strömmar det gasformiga kylmedlet vidare till kompressorn, där kretsloppet börjar på nytt.

Kylsystem: Kompressor (1), kondensator (2), strypsystem (3) och förångare (4).

 

Hur fungerar en absorptionskylbox?

För första gången låter det komiskt att producera kyla, men principen fungerar i praktiken ganska bra.

En blandning av vatten och ammoniak värms upp i en (1) spisar. Detta kan ske genom en gaslåga eller en elvärme. Ammoniak och vatten separeras genom värmen. Den gasformiga ammoniaken (NH 3) ökar därmed till flytande respektive kondensor (2).

I flytande form avger ammoniakångan sin energi till omgivningen via kyllameller och blir flytande. Den flytande ammoniak flödar sedan vidare till kylboxen till förångaren (3) där den förångas med väte (H) vid lågt tryck. Som i en kompressor-kylbox dras den energi som krävs för förångning in i form av värme inne och i de livsmedel som ska kylas.

 

Gasblandningen av ammoniak och väte (NH 3 +H) kommer sedan in i absorbator (4). Där absorberas ammoniak från vattnet (H 2 O) från spisen (1) och flyter tillbaka till spisen. Den väte (H) som frigörs återförs till förångaren (3).

Därmed är de olika kretsdragen stängda och processen kan börja igen.

Köldmedier: Kokare (1), kondensator (2), förångare (3) och absorbator (4).

 

Fördelar och nackdelar med olika kylboxsystem

 Passiv kylboxTermoelektrisk kylboxKompressorkylboxAbsorptionskylbox
Fördelar:Prisvärd
- ljudlös
- låg egenvikt
- ingen energikälla på plats krävs
Låg egenvikt
– fri från kylvätska
– ljudlös, eftersom inga mekaniskt rörliga delar (utom fläkt)
är prisvärda
- stort kylområde
- energieffektiv kylning
- frysfunktion möjlig
Ljudlös
- energiförsörjning med gas eller ström
Nackdelar:- ingen aktiv kyleffekt
- innehållet måste förkylas
– låg kyleffekt beroende på utomhustemperatur
– hög strömförbrukning
- kompressorns arbetsljud
- hög vikt
- strömförsörjning krävs
- hög energiförbrukning
- jämn yta krävs
 

Vad ska man tänka på när man köper en kylbox?

För vilken modell och framför allt vilken teknik man väljer beror största delen på hur man använder den.

Kylbox i användning

Tekniskt utförande

Den passiva kylboxen används i första hand på fritiden. Vid grillutflykt på badbete kan drycker, grillkött och andra värmekänsliga produkter såsom choklad och andra produkter lagras mycket bra till mat. Här har boxen en stor fördel: Den behöver ingen energitillförsel.

Den som reser mycket med bil eller lastbil kommer antagligen snarare att använda en aktiv kylbox. Speciellt i bilen finns antingen en 12 eller 24 V likspänning. Tillverkarna tar hänsyn till detta och lägger i sina kylboxar exakt på denna spänningsförsörjning. Då är det inte heller ett problem att integrera en liten nätenhet i boxen, så att den vid stationär drift även kan drivas med 230 V nätspänning.

Oavsett om man väljer en termoelektrisk kylbox eller en variant med kompressor lämnas det åt varje användare. Men om du behöver en box med frysfunktion försvinner termoelektriska apparater redan från början.

Om det t.ex. inte finns någon strömanslutning i fritidshuset, har en absorptionskylbox en avgörande fördel. Dessa kylboxar kan även drivas med en vanlig gasflaska. Det gör de här kylboxarna till förstahandsvalet vid camping och camping. Dessutom, i kombination med en elektriskt driven Uppvärmning, är det tysta absorbtionssystemet även ideal för minikylskåp i hotellrum.

Strömförsörjning

Om man är medveten om det tekniska genomförandet är nästa fråga frågan om energiförsörjningen. Det är inte bara viktigt att kylboxen får ström på plats. När man ansluter till energikällor med begränsad effekt, som ett stillastående fordon eller en ösolcellsanläggning, är det viktigt att kylboxen har en sparsam elkonsumtion. Om du inte har någon energiklass hjälper det kanske till att titta närmare på tekniska data. Dessutom bör kylboxen vara utrustad med en avkänning av underspänning. Därmed förhindras skadlig djupurladdning av solcellsbatterier eller bilbatterier.

Rätt storlek

Ett annat viktigt kriterium är storleken resp. volymen i liter. Man bör tänka över hur mycket liter volym som verkligen behövs. Ju större liter volym, desto högre är den nödvändiga kyleffekten. Yttre mått ska också kontrolleras. Säkert är det underbart när många stora PET-flaskor på 2 liter passar stående i boxen. Men särskilt i fordon får boxen inte vara för stor för den avsedda platsen. Om kylboxen dessutom ska transporteras för hand spelar den utöver storleken även en viktig roll. Det vet alla som en gång har en välfylld kylbox med en kapacitet på 40 liter.

Användningsfrekvens

Om kylboxen bara används en till två gånger per år är det betydligt mindre meningsfullt att köpa en högkvalitativ och dyr box än om boxen är i bruk i nästan hela år.

 

Vanliga frågor om kylboxar

Var finns bäst plats för kylboxen i bilen?

Den viktigaste regeln för förvaring av kylboxen i bilen är att kylboxen inte får halka. En lämplig plats i fordonet skulle till exempel vara bakom framsätena eller i bagageutrymmet. Det senare bör dock säkras med hjälp av bälten och vara stabilt. En rem eller kardborrband gör här utan tvekan en bra tjänst.

Om kylboxen ska placeras på baksätet bör boxen fixeras med ett spännband eller liknande mot oavsiktlig glidning.

Kan ICH använda mitt befintliga kylklamp-set i en aktiv kylbox?

Ja, naturligtvis! Det är till och med en fördel om djupfrysta kylklampar finns med i boxen. Boxarna behöver då inte ha så mycket kyleffekt och ett avbrott i strömförsörjningen kan så enkelt överbryggas.

Kan ICH kombinera en kylväska och en kylbox?

Ja, det är vettigt, men bara när det gäller passiva kylboxar. Då kan t.ex. en djupfryst kyckling först lindas in i en kylväska och sedan läggas i kylboxen. Vid hög värme eller lång transport kan två eller tre kylfickor läggas i varandra. Boxens volym (vanligtvis angiven i liter) måste dock vara tillräckligt stor.

Hur länge håller den elektriska kylboxen när den är ansluten till bilbatteriet?

Elektriska kylboxar har i regel - undantag är möjliga - 12 V anslutningar för en bil och 24 V för en lastbil. 

Om kylboxen ska användas under en längre tid på bilbatteriet bör boxen ha en integrerad spänningsvakt. På så sätt kan boxen stängas av automatiskt. Det bör dock endast vara i undantagsfall att ta ut el från bilbatteriet under flera dagar. På grund av den relativt höga strömförbrukningen, rekommenderas för termoelektriska modeller en annan strömkälla utanför fordonet när destinationen har uppnåtts.