Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

  

Värt att veta om kabelvindor

  • Vad är en kabeltrumma?

  • Hur fungerar en kabeltrumma?

  • Vad bör man tänka på när man väljer kabeltrumma?

  • Varför måste man rulla ut kabeltrumman?

  • Vilka specialfunktioner finns det i kabelvindor?

  • Vilken kabeltrumma behövs för camping?

 

Vad är en kabeltrumma?

Kabeltrumma

En kabeltrumma eller även en kabelvinda eller kabelupprullare gör det möjligt att spara plats hos elkablar. Beroende på användning kan det på lindade ledningar vara mycket olika antal ledningar, ledardiameter och mantelmaterial. Dessutom kan även kontaktdonens former variera kraftigt.

Tack vare konstruktionen är en kabelvinda en variabel förlängningskabel som genom att vrida på trumman lätt kan avvecklas. I utvecklad position tar förlängningskabeln mycket liten plats. Långa och tunga förlängningskablar kan lätt transporteras utan att kablarna trasslar in sig.

Även om det finns kabeltrummor för nätverks- eller telefonkablar, så menar de flesta människor en ström- eller nätförlängningskabel när man talar om en kabeltrumma.

Om det tidigare var bättre att erbjuda kabelvindor i stålplåt, så börjar nu kabelvindor i plast av slitstark specialplast bli allt vanligare. Endast stativet består fortfarande i de flesta exemplar av lätt metall.

 

Hur fungerar en kabeltrumma?

Lindningsöglor på sidan vrider kabeln.

Alla som en gång lindat en förlängningskabel via underarmen känner till fenomenet: Vid nästa användning utvecklar elledningen ett till synes ofattbart eget liv och kastar en rem efter den andra.

Anledningen är att strömkabeln inte avvecklas rent, utan att kabellislingor i sidled dras isär. Detta gör att kabeln per ögla vrider sig en gång efter längden. Linda en redan vriden kabel förstärker effekten vid nästa isärökning.

Precis det gör inte en kabelvinda. Om kabeln rullas upp, lägger den sig i en cirkel runt trumman. Eftersom ledningen inte vrids av när den vecklas upp, är den lika lång som fäst före linning.

Andra fördelar:

Variabel förlängningskabel

Det måste bara ske så mycket kabel som man behöver. Så länge det inte finns några kraftfulla förbrukare.

Inbyggt förgreningsdosa

Många kabeltrummor erbjuder flera, delvis även olika, uttag för anslutning av förbrukare.

De flesta kabeltrummor är integrerade i den roterande trumman. Kabeln har en nätkontakt som måste anslutas till ett eluttag för husinstallation. I så fall befinner sig kabeltrumman alltid på platsen.

Kabeltrumman för väggmontering är däremot fäst i närheten av eluttag. Endast kabeln med en jordad koppling dras till användningsplatsen.

 
 

Vad bör man tänka på när man väljer kabeltrumma?

När du väljer rätt kabeltrumma är det inte bara priset som avgör. Det finns mycket viktigare urvalskriterier som är relevanta för köpbeslutet.

CEE-kontakter; CEE-Cara eller jordad kontakt

Universell kabeltrumma

Det viktigaste beslutskriteriet är anslutningskontakten (anslutning A i våra tekniska data).

En kabelvinda med en CEE-kontakt för trefasström är ingen mening, om det bara finns ett jordat uttag tillgängligt som spänningskälla. På andra sidan hjälper en jordad kontakt inte till när en CEE-Cara-anslutning behövs för camping och husvagn.

Uttagen på kabeltrumman (anslutning B i våra tekniska data) är i de flesta fall identiska med anslutningskontakten (anslutning A).

Det finns även kabeltrummor som samtidigt fungerar som nätadaptrar och ställer olika uttag till förfogande.

CEE-kabelvindor

CEE-kabelvinda

CEE Cara-kabelvindor

CEE-Cara-kabelvinda

Jordad kabelvindor

Jordad kabelvinda
 

Inomhus- eller utomhusbruk

Kabeltrummor med IP44

Därefter måste det klargöras om kabeltrumman används inomhus eller utomhus ( IP44 krävs).

Naturligtvis kommer en kabelvinda för inomhusbruk utan särskilt väderskydd även utomhus att fungera som strömförsörjning för elektriska gräsklippare. Åtminstone så länge som den bara klipps i torrt klimat och den flexibla strömförsörjningen därefter bryts ned igen. I så fall kommer det att bli problem med få hobbyträdgårdsmästare.

Men på grund av avsaknaden av uttag (beröringsskydd och inträngande främmande föremål) och den eventuellt bristfälliga UV-beständigheten rekommenderas inte utomhusbruk. Senast när kabeltrumman utsätts för fukt och regn måste en stänkvattenskyddad kopia med IP44 eller högre användas.

 
 

Kabeltyp

Gummislangledning

Tekniska data visar ofta även kabeltypen med ledarantal och tvärsnitt. En bokstavs- och sifferkombination ger vid behov exakt information om hur strukturen och den mekaniska belastbarheten i de använda elledningarna är. Här är några exempel:

H07RN-F 5G1,5 (flexibel gummislang med 5 ledare a' 1,5 m²)
H05RR-F 3G2,5 (flexibel gummislang med 3 ledare a' 2,5 m²)
H07BQ-F 5G2,5 (flexibel PUR-slangledning med 5 ledare a 2,5 m²)
H05VV-F 3G1,5 (Flexibel plastledning med 3 ledare a' 1,5 m²)
AT-N07V3V3-F 3G2,5 (flexibel plastledning med 3 ledare a' 2,5 m²)

Klassificering av kabelbeteckningarna:
H = europeisk harmoniserad märkning
AT-N = nationell märkning

05 = spänningshållfasthet 300 V / 500 V (L1 till jord / L1 till L2)
07 = spänningshållfasthet 450 V / 700 V (L1 till jord / L1 till L2)

Första bokstaven enligt spänningshållfasthet =material för ledarisolering.
Andra bokstaven efter spänningstålighet =material av höljet.
R = etylenpropylen-gummi
N = Polykloropropylen-gummi
B = etylen-propylen-gummi
Q = polyuretan
V = PVC; V3 = PVC, köldbeständig upp till -25°C.

F = kopparledningen är fintrådig, så att ledningen är flexibel.

OBS:

Typbetäckningen av kablar är dock ännu mer omfattande. Vid behov hjälper Internet till vid klassificering av andra kabeltyper.

Rekommendation:
För tillfällig användning i hemmet räcker PVC-slangledningar inte. För permanent användning på byggarbetsplatser eller verkstäder är en byggarbetsplatskabeltrumma eller proffs kabelvinda med en robust byggarbetsplats- eller gummislang ett bättre val. Även om priset är högre.

 

Kabellängd

För långa kablar rekommenderas inte nödvändigtvis.

Välj kabellängden på din nya kabeltrumma så att ledningen räcker till för alla ändamål.

Det är inte nödvändigt att räkna med en ”reservlängd”.

Om en förlängningskabel på max 20 m längd är helt tillräcklig för att nå varje punkt på tomten, bör du även välja en kabeltrumma med 20 m kabellängd.

En 40 m lång kabel skulle verkligen inte vara någon mening. Om den ökade vikt som ständigt måste transporteras inte nödvändigtvis är avgörande.

Tvärtom gör det en stor skillnad, om bara 5 m eller 25 m överflödig kabel från trumman måste rullas upp och senare upp igen.

 

Varför måste man rulla ut kabeltrumman?

Kabelvinda med säkring

Den gula pilen markerar en på- och avkopplingsbar säkring.

Långa ledningar är inte alltid den bästa lösningen. Åtminstone inte för kabeltrummor.

Ju längre kabeln är, desto högre ledningsmotstånd. Och ju högre ledningsmotstånd, desto större blir effektförlusten och värmeutvecklingen.

I utvecklad form har de inre kabelvindarna ingen chans att leda bort den alstrade värmen utåt. Därför måste kabeltrumman alltid avvecklas på hela längden, när kraftfulla förbrukare ansluts och används under en längre tid.

För säkerheten bygger många tillverkare in bakbara bimetalltemperatursäkringar i sina kabelvindor för att effektivt undvika överhettning av en ledning som inte är helt avrullad.

Tips i praktiken:

På en julmarknad eller en gatufest ansluts ofta bara en ekonomisk LED-belysning till en kabeltrumma. Även om det på grund av den låga strömmen inte skulle behövas någon total omlindning av elledningen, bör man ändå rulla ut kabeln helt.
Erfarenheten har nämligen visat att de fria uttagen leder till att fler förlängningskabel och fördelare ansluts utan problem. Plötsligt hänger tre fritöser, ett kylskåp eller två elektriska värmeapparater med kabeltrumman, utan att man märker det.

 

Vilka specialfunktioner finns det i kabelvindor?

Speciellt vid användning på byggarbetsplatser är kraven för kabelvindor enormt höga. Robust kabel med tjockare gummihölje klarar tuffa förhållanden, precis som en massiv trumma av specialplast och kapslingsklass IP44. Dessutom är några exemplar utrustade med intelligenta specialfunktioner:

PRCD-S

Förkortningen PRCD står för P ortable R esidual C urrent D evice och motsvarar en mobil felström-skyddsenhet med skyddsledarregistrering och skyddsledarövervakning (-s).
Om isoleringsskador uppstår och felström detekteras hos en ansluten förbrukare, stängs strömförsörjningen av direkt. Om det sker en olycka kan livet räddas. Speciellt när PRSD-s kabeltrumman är ansluten till ett eluttag utan eller med felaktig jordfelsbrytaren (Fi).

 
 

Vridkontakter

Ofta måste en kabeltrumma rullas ut med några meter kabel, eftersom placeringen ändras eller den reglerade ledningen är i vägen. Om sedan borrmaskinen är ansluten till trumman, sticksågen eller slipmaskiner, finns det genom de roterande uttagen det finaste kabelvirrvarret. Även om bara en maskin är ansluten, vrids anslutningskabeln kraftigt.
Problemet har redan identifierats av tillverkaren och även lösts genialt. Tack vare en smart vridkontakt-mekanik roterar trummans uttag inte med när kabeln kopplas upp eller avvecklas.

 

Fjäderbelastad

Rulla bara upp kabeln med en knapptryckning. Det som är vanligt när det gäller dammsugare har till viss del också insug i kabeltrummor. När kabeln dras ut spänns en spiralfjäder upp, som sedan med en knapptryckning hämtar kabeln in i kabelboxen i plast på ett kick.
Upprullningsautomatiken har visat sig särskilt lämplig för fasta kabelvindor, där endast kabeln dras till användningsplatsen med den jordade kopplingen.

 
 

Vilken kabeltrumma behövs för camping?

Den vänstra kabeltrumman för campingplatsen, höger för hemmet.

Den vänstra kabeltrumman för campingplatsen, höger för hemmet.

CEE-Cara-kontakter används för strömförsörjning i husvagnar och på campingen.

Liksom jordad kontakt är CEE-Cara-kontakt trepolig och avsedd för 230 V/16 A.

Om husvagnen på campingplatsen måste placeras längre bort från nästa strömanslutning, behövs en kabeltrumma som har en CEE-Cara-kontakt och en CEE-Cara-koppling (se kabeltrumma på vänster plats).

Om husvagnen ska förses med ström hemma måste kabeltrumman ha en jordad kontakt och en CEE-Cara-koppling (se höger kabeltrumma)