bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om kabeltestapparater

En kabelprovare ingår i utrustningen hos varje fackinstallatör som arbetar inom IT- eller elektroområdet. Utan en sådan mätare kan felsökningen bli ett tidskrävande och kostnadsintensivt företag. Vilka typer av testenheter som finns och vad det gäller att se på när du köper dem, får du reda på i vår guide.

  • Fördelar med kabeltestapparater

  • Vilka tester kan utföras med en kabelprovare?

  • Kabelprovare: Ledningssökare i detalj

  • Was tänk på när du köper kabeltestapparater?

  • Vårt praxistipp: Observera certifierad kalibrering

  • FAQ - vanliga frågor om kabelprovningsutrustning

 

Fördelar med kabeltestapparater

Oavsett om det gäller installation av nya anläggningar eller kundservice, är en kabeltestare en värdefull hjälp vid felsökning. Med en sådan enhet kan du snabbt testa om en ledning är genomgående eller om en felaktigt ansluten kontakt eller till och med ett kabelbrott hindrar signalöverföringen. Många apparater kan till och med visa installatören ett funktionsstört läge. Denna funktionalitet kan bidra till att minimera avbrott som orsakas av störning och därmed spara pengar. Även när det gäller eftermarknadsservice är uppdragsgivaren naturligtvis glad över att problemen kan lösas med så hög hastighet som möjligt och utan långa sökningar.

 

Vilka kabeltest kan utföras med en testdon? 

Moderna testinstrument kan tillförlitligt identifiera och lokalisera kortslutningar eller avbrott i kablar. Dessutom är mätning av elektrisk resistans och isolationsresistans möjlig. Vissa enheter gör det även möjligt att med ett Speedtest testa hastigheten hos en nätverksanslutning. De vanliga enheterna kan också ansluta via en BNC-anslutning med koaxiala kablar eller via en Ethernet-uttag (RJ45-kontakt) med nätverkskablar.

Ping-test hör vid test av nätverkskablar till standardrepertoire: På så sätt kan drifttid och förlustgrad fastställas genom användning av en digital testsignal. Med hjälp av skickad puls kan tiden mellan att skicka och ta emot ett datapaket mätas was vad gäller anslutningens tillstånd. Även funktionaliteten hos PoE ( P ower o ver E thernet) kan analyseras med passande mätare. PoE används för att förse anslutna enheter direkt via TP-kabeln med nödvändig energi. För IP-telefoner behövs till exempel ingen extra nätenhet, du behöver bara en RJ-45-kontakt på enheten och därmed även en kabel. Genom en PoE-mätning kan man känna av vilka ledare i en Ethernet-kabel som är strömförande.

Med många nätverksprovenheter kan även en TDR-mätning genomföras. Förkortningen står för Time Domain Reflectometry eller tidsområdesreflektometri. Med ett lämpligt mätinstrument kan störningar, som till exempel kabelbrott, spåras. Även längden på en dragen ledning kan mätas med en TDR-mätning. För att en mätning ska kunna utföras sänds en enkelpuls till den ledning som ska mätas. Oegentligheter i kabeln, till exempel förändringar av impedans, reflekterar den impuls som ledningen resenärer ger delvis tillbaka till mätaren. På grund av dess konstruktion och tid då reflexion möter nytt på mätinstrumentet kan man dra slutsatser om störkällans position. Om en total reflektion av den inmatade signalen däremot sker tyder det på ett sladdbrott eller en kortslutning. Även slutet på en ledning kan leda till en total reflexion av impulsen.

De flesta apparater har åtminstone en LED-display för visning av mätresultaten från ett kabeltest. Högkvalitativa mätare har högupplösta skärmar som skapar resultat i en överskådlig lista. Om en inbyggd USB-utgång finns, kan en anslutning till en dator skapas för att exportera registrerade data. De lagrade mätvärdena kan bekvämt vidarebearbetas. Strömförsörjningen sker vanligen från batterier, så att mätinstrumenten kan användas överallt. En anslutning via en strömkabel för vissa modeller är också möjlig.

 

Kabelprovare: Ledningssökare i detalj

En ledningssökare kan vara mycket användbart vid arbeten i äldre byggnader där det ofta är oklart var exakt de strömförande ledningarna befinner sig. Med en sådan enhet kan du dock inte bara hitta elledningar, utan även stålbärare, vattenrör eller träbalkar. Modern ledningssökare arbetar efter fyra funktioner: Då vore den passiva kabellokalisering där magnetfältet på strömförande ledningar är utnyttjat. Vid aktiv kabelsökning matas däremot en signal med en definierad frekvens in i ledningen. Mätaren kan nu lokalisera den bestämda frekvensen. På så sätt är en exakt spårning av ledningen möjlig.

Den kapacitiva mätningen för nybörjar- och medelklasskabeltestare är jämförbar med laddning av kondensor. Isoleringen av ledarparen bildar dielektrikum. Tillverkaren anger kapacitetskoefficienten för en kabel i Pico-Farad per meter (pF/m). En nätverkskabel har till exempel värde 4,6 pF/m. Finder mäter först den totala kapaciteten hos den undersökta kabeln och beräknar längden på kabeln med hjälp av koefficienten. Dessutom finns ledningssökare som som som använder TDR-teknik som t.ex. kabelprovningsutrustning.

Förutom kabelmätare och ledningssökare erbjuder vi även kabelmätningsmaskiner och motsvarande tillbehör för mätinstrument.

 

Was tänk på när du köper kabeltestapparater?

Om apparaten ska användas i professionella sammanhang, bör du alltid använda den till en högkvalitativ märkesapparat. Se till att mätvärdena visas på ett överskådligt och lättförståeligt sätt. Vid återkommande användning är det klokt att ansluta mätaren till en dator via en USB-kabel, för att bättre kunna bearbeta mätvärdena.

 

Vårt praxistipp: Observera certifierad kalibrering

Kalibrering av professionellt använda kabelmätare bör ovillkorligen certifieras av DAkkS- (tyskt ackrediteringsorgan) eller ISO (International Organization for Standardization), för att garantera så exakta mätvärden som möjligt.

 
 

FAQ - vanliga frågor om kabelprovningsutrustning

När ska jag ICH-certifieringen? 

För en certifiering enligt DAkkS talar det internationella erkännandet och den högsta noggrannheten. Eftersom vissa mätvärden vanligtvis skrivs in i förväg vid kontraktsarbeten, ger en DAkkS-certifiering den största säkerheten.