bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om kabelgenomförningar och hålpluggar

Kabelgenomföringar
  • Was är kabelgenomföringar?

  • Vilket tillbehör för kabelfästen finns det?

  • Varför är kabelgenomförningar viktiga?

  • Vilka krav ställs på kabelgenomförningar och hålpluggar?

  • Vilka kabelgenomförningar passar att använda?

Was är kabelgenomföringar?

För att täta kablar och ledningar i ett hölje används kabelgenomföringar. Genomningarna tätar inte bara, utan skyddar kablarna, ställen med isolering her och fungerar som dragavlastning. I nästan alla industriella områden används kabelskruvkopplingar och genomföringar. Datorlådan har också kabelkanaler av hög kvalitet, som ger en separat kabelhantering och samtidigt en isolering och ordning. En annan fördel är att kablarna säkras mot dragkrafter.

Oftast används kabelgenomföringar för ledningar som inte har några kontakter eller för in i ett hölje. Dagens teknik gör det möjligt för användaren att hitta en passande lösning för nästan alla typer av ledningsinförning. När det gäller kabelgenomföringssortiment ska beteckningen ”packningstäthet” läsas ofta. Begreppet har flera betydelser, och på monteringsområdet är det värt att ange hur många ledningar som kan placeras bredvid varandra i ett visst rum.

Förmonterade kablar kan inte användas med alla kabelgenomföring. De flesta modeller är av standardtyp och den är avsedd för ledningar för montering utan kontaktdon. Speciellt utvecklade kabelgenomföringslister kan monteras i efterhand så att även förkonfektionerade ledningar med kabelgenomföringar kan användas. Fördelen är att kontakten inte behöver demonteras. Detta möjliggör mycket flexibla arbetsmetoder.

Vilket tillbehör för kabelfästen finns det?

Tillbehören för kabelfästen förlängs och vidareutvecklas ständigt. I online-butiken från Conrad hittar du högkvalitativa kabelgenomföringar, hålpluggar och andra tillbehör. Det breda utbudet kan filtreras utifrån storleken på monteringshålen, tvärsnittet på klämmorna och användningsområdet. Följande system finns tillgängliga:

Blindplugg

Blindplugg är täckkåpor med olika diametrar och former. Blindplugg kan införskaffas i sluten form och med öppningar.

Lamellplugg

Lamellpropp har samma funktion som blindpluggar, men är olika i konstruktionen. Lamellpropp tillverkas av plast och är svåra att ta bort efter införing, eftersom de har ett enormt motstånd i konstruktionen. Konstruktionen av lamellstoppet ökar samtidigt täthetsgraden hos pluggen.

Förslutningsproppar

Huvuduppgiften för låspluggar är att blockera och säkra in- och utgångar av alla slag. Proppen används för förslutning av kabelhylsor som inte är försedda med ledningar. Ett annat enkelt exempel på användning av täppsstopp är skyddet av ”döda” uttag i inredningen.

Kabelbussningar

Kabelhylsor är små kabelgenomföringar. Avgörande egenskaper för kabelhylsor är tulltyp, håldiameter, kabeldiameter på kabeln som ska monteras, material och maximal plattjocklek. Kabelhylsor ingår i enkla och kompletteringstillbehör för kabelgenomförningssystem.

Knäckskydd

Knäckskyddshylsor är ett mekaniskt skyddselement som används för höljesutgångar. Kabelutgångar till mikrofoner, headset och hushållsapparater är några exempel på användning av knäckskyddsmekanismen. Knäckskyddshylsor skyddar kabeln eller ledningen från att böjas. De är flexibla och okänsliga mot skarpa kanter.  

Kabelgenomföringar för skrivbord

Skrivbord har oftast inte separata kabelhanteringssystem. Kabelgenomföringar hjälper till att tilldela de använda kablarna till respektive arbetsplatser. Monteringen är enkel och sker i några få steg. Med hjälp av underuppdelningar av varje ledning kan man snabbt identifiera och byta ut skadade ledningar utan att först behöva trassla ut dem.

Kabelövergång

Kabelövergångar kan användas för elförsörjda dörrar och fönster. Dessutom används den som skydd för kontaktledningar. Montering sker beroende på modell med två fästflänsar.

Skyddslock

De har till uppgift att täcka utläckande, döda och andra ledningar. På så sätt förhindras ytterligare kontakt med insidan av kabeln. Dessutom är de ogenomträngliga. Skyddskåpor finns för alla sorters kabeltyper och har oftast en rund form. Passande till ledning finns lockskydd i många tvärsnitt.

Dragavlastning

Tillbehören för dragavlastning hör till en annan mekanisk skyddsmekanism. De används för flexibla ledningar och slangar. Dragavlastning är standardiserad enligt din en 62444. För industriell användning är dragavlastningar billigare än andra kabelfästen. Dessutom är packningstätheten högre än på kabelklämmor. Kabelklämmor har oftast bara en enda ledning, eftersom det inte längre finns plats. Speciellt för kontakter, skarvanordningar och anslutningsdosor krävs dragavlastning.

Varför är kabelgenomförningar viktiga?

Kabelgenomföringar är nödvändiga vid ombyggnad, renoveringar och nybyggnationer. Delvis utgör den gränssnittet till ytterligare kabelförningar och anslutningar. En husanslutning är gränssnittet till elnätet. Kabelgenomföringar är en viktig del i den optimala nätkopplingen mellan hushåll, sjukhus, kontor och alla andra institutioner. 

Vilka krav ställs på kabelgenomförningar och hålpluggar?

För att kablar som är dragna genom väggar och tak ska fungera på ett hållbart sätt måste kabelgenomföringarna vara av hög kvalitet och vara väl monterade. Ledningarna skall skyddas från mekaniska skador. Dessutom skyddar de byggnaden mot inträngande vatten och främmande föremål. Därför måste de, liksom alla genomträngande byggnader, vara absolut täta. Tätheten används också för att stänga av bränder och utgör därmed en extra brandsäkerhet, som ofta är obligatorisk.

Vilka kabelgenomförningar passar att använda?

Man skiljer mellan kabelgenomföringar efter deras användning. Egenskaper för det rätta valet:

1.       Byggnadstyp
2.       planerad och senare tätning
3.       Kabeldiameter
4.       Kabeltyp

Från planeringsfasen för byggnader kan du med hjälp av din 4102 planera in kabelgenomföringar för brandskydd och enligt din 18195 för byggarbetstätningar.