bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om kabel-TV-förstärkare

  • Was är kabel-TV-förstärkare?

  • När behöver ICH en kabel-TV-förstärkare?

  • Tekniska kriterier för val av kabel-TV-förstärkare

  • FAQ - vanliga frågor om kabel-TV-förstärkare

Was är kabel-TV-förstärkare?

Kabel-TV-förstärkare - även kallat husanslutningsförstärkare - ger en stabil och högkvalitativ TV-signalöverföring genom att höja nivån på en inkommande signal. Kvaliteten på elektriska överföringssignaler kan påverkas negativt av en stor ledningslängd. Samtidigt försvagas TV-signalen av motståndet på kabelkabeln, som vid alla elektriskt överförda signaler, vid tilltagande överföringssträckan, was i kombination med eventuella störningar kan leda till mottagningsproblem.

Husanslutningsförstärkaren tar upp den inkommande signalen, förbereder den aktivt och överlämnar den till kabelmottagaren med bättre kvalitet. Signalförstärkningen kan vanligtvis ställas in och kan anpassas till olika scenarier. Det finns även modeller med returkanalduglighet som används för dubbelriktade anslutningar till exempelvis internetapplikationer och telefonanslutningar. Vanligtvis sker strömförsörjningen via en inbyggd nätenhet. Husanslutningsförstärkare monteras och ansluts omedelbart bakom BK-husanslutningspunkten (bredband-kabelsystem).

När behöver ICH en kabel-TV-förstärkare?

Användning av en kabel-TV-förstärkare rekommenderas i princip för optimal signalöverföring. Enheten ser till att inkommande TV-signaler, som har försvagats av långa ledningar eller andra orsaker, når TV-mottagaren med lämplig signalstyrka. Om mottagningsproblem skulle uppstå, måste man skilja mellan en för svag signalnivå och en för dålig signalkvalitet. Vid dålig signalkvalitet ökar antalet fel i signalöverföringen som minskar bildkvaliteten. Förstärkning av en dålig signal är bara meningsfullt, eftersom störningskoordinaterna för signalen också förstärks. En svag signalnivå kan däremot höjas till en acceptabel nivå genom förstärkning, was beroende på en stabil överföring. 

Tekniska kriterier för val av kabel-TV-förstärkare

Även om kabel-TV-förstärkare kan ställas in i sina parametrar, är de begränsade till ett definierat värdeområde. När du väljer passande kabel-TV-förstärkare måste följande aspekter beaktas:

Förstärkning

Signalstyrkan för en tv-signal anges i decibel (dB). Vanliga signaloptimeringar realiseras genom användning av kabel-TV-förstärkare med värden mellan 20 och 30 dB. Vissa modeller har reglage som bestämmer ett fast värde.

Frekvens

Med frekvensområde avses de tillgängliga överföringsfrekvenserna för kabel-TV. Denna definierar antalet kanaler som kan användas samtidigt. Det användbara frekvensområdet utökas kontinuerligt av operatörerna. I utbyggda områden finns det för närvarande mellan 80 och 862 MHz-området för inkommande överföringar (downstream). Eftersom det nu pågår en utbyggnad av det användbara spektrumet kommer det att utvidgas till att omfatta 85–1006 MHz i framtiden. Samtidigt kommer området mellan 5 och 65 MHz att användas för tillämpningar med returkanal (upstream), was a emedan man förbereder sig för att använda tjänster för husanslutningsförstärkaren.


Brusfaktor

Med detta avses ett mått på slumpmässigt genererade störspänningar i en elektrisk ledning som inte ingår i användarsignalen. Störspänningar uppstår i alla elektriska system och skapas även av en mellankopplad förstärkare, was i sin tur påverkar signalöverföringen. Bruset mäts i decibel (dB) och bör falla ut så lite som möjligt vid en husanslutningsförstärkare - i idealfall mellan 5 och 10 dB. På grund av konstruktion och material varierar värdena beroende på tillverkare. I princip gäller: Ju lägre brusfaktor, desto mer högkvalitativ enhet.

Standarder och riktlinjer

För installationer av förstärkare för husanslutning gäller standarderna enligt en 60728-11, en 50083-2 och en 60065. De hjälper bland annat till att söka efter passande husanslutningsförstärkare.


Returkanal

För att sända ut telefon- och internetsignaler inom ramen för motsvarande program krävs en returkanal. Utan driftsättning av en returkanalsförstärkning kan en förstärkare visserligen ta emot inkommande signaler, men sända tillbaka utgångssignaler i lämplig styrka till källan. Tillverkare ansöker ofta om en förstärkning av returkanalen med termen "returkanal", som i de flesta fall kan justeras.


In-/utgångar och kontakt

Totalt två typer för in- och utgångar för kabel-TV-förstärkare: Koaxial- och F-kontakt. Vanliga antennkablar använder koaxiala kontakter, satellitanslutningar behövs däremot F-kontakt.

FAQ - vanliga frågor om kabel-TV-förstärkare

Hur väljer ICH inställningar för optimal bild?

För att korrekt mäta optimala signalvärden krävs mätare. I princip kan en godtagbar bild uppnås även genom att man enkelt prova olika inställningar. Överstyrning av den förstärkta signalen bör dock undvikas, eftersom den mottagande mottagaren eller själva förstärkaren kan skadas.

 

Kan en förstärkare förstärka dåliga signaler?

Ja, en kabel-TV-förstärkare kan mycket väl förstärka störningssignaler. Den vanligaste orsaken till för stora störsignaler är undermåliga kablar med bristfällig isolering. Se därför vid komplexa anslutningsmöjligheter till en högkvalitativ kabelhantering.
 

Var behöver du montera kabel-TV-förstärkare?

Detta beror i första hand på hemanslutningen. Om den befinner sig i källaren är förstärkare med höljen för montering inomhus. För utomhusbruk måste hänsyn tas till vädertåliga konstruktioner och höljen. Dessutom är störningssignalerna vid utomhusanläggningar lite starkare än inomhus.


Was är skillnaden mellan antennförstärkare och kabel-TV-förstärkare?

En antennförstärkare kan användas lika bra för förstärkning av marksända TV-signaler som för kabelmottagning. Den används i regel direkt på antenndosan. Innan köp sker bör förstärkarens lämplighet fastställas på grundval av egenskaperna hos den mottagna signalen.


Hur mycket effekt har en vanlig förstärkare?

Effektvärdena varierar beroende på graden av nödvändig förstärkning. Kabel-TV-förstärkare med en effekt på 3 till 5 Watt är vanligt. De har fördelen att de alstrar lite värme och därmed kan monteras på nästan alla material utan betänkligheter. Strömförsörjningen sker oftast via eluttaget. Vissa modeller har fjärrmatning, som sedan realiseras via in- och utgången på förstärkaren.