bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om elektronisk parkeringshjälp

Oavsett om det är nya eller yngre begagnade – många elektroniska hjälpmedel finns ofta redan ombord i bilen. Om så inte är fallet kan de ofta eftermonteras billigt, så även parkeringshjälp. Was du måste veta med akustiska och till och med optiska varningar via dessa sensorer, och observera när du ska uppgradera, avslöjar vår guide.

  • Was är parkeringshjälp?

  • Former och funktionssätt för parkeringshjälpmedel

  • Urvalskriterier för parkeringshjälpmedel

  • Vårt praktiska tips

  • Was tänk på när du eftermonteras parkeringssensorer?

Was är parkeringshjälp?

En parkeringshjälp - på engelska Park Distance Control (PDC) - är ett av de avancerade systemen i bilen. Systemet stöder föraren vid parkering av fordonet, was bra just vid trånga eller svåröverskådliga parkeringsförhållanden, och varnar när du närmar dig hinder som andra bilar.

För detta ändamål avges akustiska och/eller optiska signaler i förarutrymmet som gör det möjligt att exakt bedöma avståndet från områden i bilen till hinder. Den akustiska signalen görs intermittent hörbart. Ju kortare pauser mellan signaltoner, desto tätare befinner fordonet vid hindret. Vid genomhörning av signalton är avståndet så litet att bilen inte bör röra sig längre mot hinder.

Den akustiska varningen stöds ofta av en display i färddatorns display eller navigeringssystemet. Med hjälp av grafiska bilder av gråtoner eller färger som gör att parkeringshjälp-systemen kan klassificeras tydligt efter avståndet.

En annan form av varning är signalgivaren, som aktiveras när backen läggs in och sedan när fordonet backar, oftast är det lastbilar, ger en interaktiv signal som varnar personer i närheten speciellt bakom fordonet.

En annan variant är en (back) kamera som visar de verkliga förhållandena runt bilen i realtid.

 

Former och funktionssätt för parkeringshjälpmedel

Den grundläggande principen att göra parkeringshjälpen akustisk eller optisk varning för föraren är att utvärdera en ultraljudssignal. Parksensorn avger akustiska impulser i ett frekvensområde som inte kan uppfattas av det mänskliga örat. Tiden mäts tills de ljudvågor som reflekteras av hindret återkommer. Avståndet till hindret beräknas utifrån detta.

Ett litet räkneexempel: Ljudhastigheten vid torr luft och 20 grader Celsius är 343 meter per sekund. Det innebär att om ett hinder ligger exakt en meter från bilen, så slår den utsända ljudimpulsen tillbaka igen efter 5,83 millisekunder (fram och tillbaka, alltså för 2 meter väg) på sensorn. Denna information bearbetar en styrenhet för alla monterade sensorer, så att fordonet beroende på antal och monteringsplats är bak och/eller fram skyddat. Det görs ofta åtskillnad mellan fordonets bakparti och bakparti genom varningstonen tonhöjd.

För parkeringsassistent i den främre stötfångaren registreras dessutom om ett fordon rör sig snabbt framåt eller långsamt parkeras, för att förhindra oönskade signaleringar i körning.

Man kan skilja på kabelbundna och trådlösa parkeringshjälpmedel. Kabelanslutna system är betydligt billigare. Nackdelen med dessa system är den ganska krävande installationen vid eftermontering, eftersom de nödvändiga kablarna måste dras bakom höljen, under golvmattor och på grund av karossbrott och anslutas till lokala strömkällor. Jämfört med detta står en hög tillförlitlighet. Trådlösa parkeringssensorer sparar däremot mer installationsarbete. De använder det så kallade Short Ranges Device-bandet för Europa med en frekvens på 868 megahertz. 

Vissa system för eftermontering av distance Controls är dessutom utrustade med en varningsanordning gentemot andra bilförare. De identifierar fordon som kommer för nära sin egen bil och avger optiska och/eller akustiska signaler.

Alla PDC parkeringshjälpmedel försörjs av fordonselektroniken. För att förenkla den elektriska installationen styrs den med spänningen för backlampan.

 

Urvalskriterier för parkeringshjälpmedel

Parkeringshjälpen i bilen i vår e-butik är indelad i kategorier: Parkeringshjälp, kabelbunden parkeringshjälp och backvarnare. Dessutom finns reservparkeringssensorer för utbyte av defekta sensorer. Du kan välja mellan system för 12 eller 24 volt driftspänning.

Vid montering skiljer vi efter monterings- och monteringssensorer. För snabblösningens vänner finns dessutom kabelanslutna backvarnare som är integrerade i en registreringsskylt.

Med monteringsplatsen skiljs mellan fram och bak; i det senare är även de kompletta systemen för fram och bak registrerade.

Två urvalskriterier som bör beaktas med hänsyn till fordonets storlek är den maximala sensorräckvidden från 95 till 200 cm och den minsta sensorräckvidden från 10 till 40 cm.

Dessutom finns modeller med speciella utrustningar, som självjusterande och fasta ljudnivåer, färgväxling i displayen när du närmar dig och "talande" system.

Dessutom kan du välja signaltyp: Akustisk eller optisk, där parkeringshjälpen, som kallas ”optisk”, alltid kan ge en akustisk signal.

 

Vårt praktiska tips

Håll dig exakt i enlighet med måttanvisningar och platsanvisningar för sensorerna. Även efterutrustningssystemen är anpassade för att få så exakta varningar som möjligt. För lätt avfasade stötfångare finns oftast utjämningsringar för sensorerna, så att det nödvändiga vågräta monteringsläget säkerställs.

Was tänk på när du eftermonteras parkeringssensorer?

 

Arbeten vid bilens elsystem bör alltid batteriet kopplas bort. Se till att alla koder som behövs för återstart till exempel från bilradioapparater finns till hands.

För ett rent arbete på karossdelar eller stötfångare behövs speciella borr. Vissa leverantörer kompletterar PDC-setet.

För fordon med bakljus i LED-teknik kan kompletteringen av parkeringsassistenterna leda till störningar.

Om du monterar parkeringssensorerna i stötfångaren i metall behöver du en lämplig adapter.

För självmontering vid eftermontering gäller: Kontrollera monteringspunkten noggrant innan arbetsstart, om du kan borra där utan risk, utan att skada kablar, moduler eller fästdelar. Under vissa omständigheter kan det vara lämpligt att montera av stötfångaren för att kontrollera vilka känsliga delar av fordonet som kan finnas bakom den. Det ökar säkerheten vid borrning avsevärt.

Alla elektroniska hjälpmedel som används för parkering får inte vara smutsade eller delvis dolda av smuts, is eller snö.

En elektronisk parkeringshjälp stöder föraren vid backning och vid parkering. Den kan dock inte ersätta förarens uppmärksamhet. Även en befintlig dragkrok måste alltid finnas i bakhuvudet när bilen står under, med hjälp av parkeringshjälpen.