bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om laddningsreglage

  • Beräkna solcellsanläggningen korrekt

  • Was är laddningsregulator?

  • Hur är en laddregulator uppbyggd?

  • Was säger att ge kapacitet från laddningsregulatorer?

  • Vilka laddregulatorer finns hos Conrad?

  • Anvisningar för hantering av lastregulatorer

Beräkna solcellsanläggningen korrekt

Testa våra solcellsanläggningar för 12 V solcellsanläggningar och hitta rätt laddregulator.

Till solcellsanläggningar

Was är laddningsregulator?

Vind- och solenergi omvandlar kraften hos vinden eller solljuset till elektrisk energi. På så sätt omvandlas vindkraften till elektrisk energi med hjälp av generatorn, medan den fotoelektriska effekten på solenergianläggningar används i halvledarceller.

För att överbrygga perioder utan solljus eller med lågljud, lagras energin i batterier. Styrning av detta lagringsreglage. De ska se till att den inkommande strömmen flyter in i ackumulatoren i önskad eller nödvändig mängd. De skyddar mot överladdning eller djupurladdning och bidrar därmed till att spara det uppladdningsbara minnet och har lång livslängd. På laddningsreglaget finns dessutom utgångar för anslutning av förbrukare. Därför är laddningsreglaget så att säga styrcentralen mellan elproduktion, lagring och konsumenter.

Hur är en laddregulator uppbyggd?

En laddregulator består av ett elektroniskt analysverktygsom jämför den tillhandahållna energin från solcellsmodulen eller vindgeneratorn och konsumenternas behov med varandra. Mät- och reglerkomponenter säkerställer den önskade uppdelningen av energi för laddning av buffertackumulatorn och för försörjning av anslutna enheter. I moderna laddningsregulatorer styr en mikroprocessor dessa processer. Laddregulatorn är indelad efter hur laddningsstyrningen är indelad:

Serieregulator

Modulströmmen bryts antingen med hjälp av ett relä eller en effekthalvledare när laddningsslutspänningen nåtts. Energikällan går då på tomgång. Om batterispänningen faller, kopplas laddningskällan till igen. Vid shuntreglering överbryggas energikällan med ett motstånd, om ingen laddning krävs.

MPPT-laddregulator

Den effektiva arbetspunkten hos solcellsmodulen eller vindgeneratorer förändras hela tiden. Detta övervakas permanent av en mikrokontroller i laddregulatorn, och styrs så att källan arbetar inom sitt optimala område och batterierna laddas med den ström som krävs. Detta laddningsregulator skyddar blybatterier mot djupurladdning och överladdning och garanterar på så sätt ett intelligent batteriunderhåll.

PWM-laddningsregulator

Laddningsregulatorn använder pulsbreddsmodulering (PWM). En mikroprocessor styr minskningen av laddningsströmmen innan batteriet börjar "gaser". Laddspänningen förblir densamma. Dessa reglage rekommenderas när spänningen för energikällan passar för batteriackumulatorspänningen.

Was säger att ge kapacitet från laddningsregulatorer?

För prestanda används enheten ”watt peak” (engelska ”peak” = ”peak”), lika ofta som kilowatt peak, Megawatt peak och Gigawatt peak (förkortningar WP, kWp, MWp eller GWP). En indikation på detta är att denna enhet inte uppfyller standarden som beteckning för den elektriska effekten (enhet: Watt).

Överallt där det inte finns någon direkt tillgång till det offentliga elnätet, rekommenderas användning av så kallade enkelanläggningar eller ö-lösningar av solcells- eller vindkraft där laddningsreglaget är installerat.

Vilka laddregulatorer finns hos Conrad?

I vår butik finns olika laddregulatorer att välja mellan, med vilka du kan styra ditt energisystem efter dina behov:

Effektbandbredden är till för anslutning till moduleffekter på ca 55 till 3.600 WP, så att knappt en tillämpning täcks av den. Den nominella spänningen för laddregulatorn omfattar ett område på 12 till 90 volt.

I kategorin hittar du dessutom ett laddningsreglage med ett speciellt djupurladdningsskydd.

Dessutom finns ett val enligt den beskrivna reglerings-typen MPPT, PWM eller serien.

Det passande batteriet är ett viktigt kriterium för att du ska kunna reagera på den befintliga infrastrukturen när du köper eller ersätter den. Vissa laddningsregulatorer kan anpassas internt till det anslutna batteriet eller gör det automatiskt.

När allt kommer omkring kan du välja laddningsströmmen (max.) från 3 till 60 Ampere som passar batterisystemet.

Många reglage är utrustade med interna displayer för kontroll av laddningsförloppet och -status samt den energi som tillhandahålls av anläggningen. Observera vilka käll-system som kan anslutas till respektive laddregulator. Vissa reglage har en automatisk källspännings-avkänning. Dessutom finns det modeller som är utrustade med lagringsmöjligheter för registrering av laddningsförlopp eller som kan styras via app med telefonen.

Anvisningar för hantering av lastregulatorer

Alla anläggningar för omvandling av alternativ energi består av elektriska komponenter som kopplas till ett övergripande system på plats. Håll alltid den exakta ordningsföljden för anslutning av alla komponenter i anläggningen. Principerna för elinstallation skall följas, och i tveksamma fall skall en expert anlitas. Även små fel vid installationen kan få stora konsekvenser till personskador eller skador på komponenter. Skyltar och märkningar på alla komponenter tjänar din säkerhet. De får inte ändra, ta bort eller göra dem oigenkännliga.

Omfattande bruksanvisningar medföljer. Notera dessa noggrant innan installationen och användningen påbörjas.

Enskilda anläggningar arbetar med hög likström. De kablar som används skall vara konstruerade för att klara strömbelastning, installationsmetod och längd på ledningarna. Det förhindrar Uppvärmning med påföljande brandrisk. Arbeten på anläggningen ska alltid utföras utan spänning.

Laddningsreglage och uppladdningsbara batterier måste installeras inomhus för att ge en bra värmeavledning för laddningsreglaget. Batterierna bör ställas upp kallt, frostfritt, torrt och ventilerat.

Ta direkt ur laddregulatorn, och koppla bort den från batteri och generator, om själva regulatorn, de anslutna ledningarna, elgeneratorn eller ackumulatorn är skadade i någon form. En laddregulator får inte vara ansluten till det offentliga elnätet.

Vårt praktiska tips

För installation, underhåll och felsökning i solcells- och vindkraftanläggningar och tillhörande komponenter rekommenderas att du köper en multimeter. Vår e-butik ger dig en mängd sådana apparater, som även är lämpliga för många andra mätuppgifter inom professionell och hobby.