bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om bilkontakt

 • Was bilkontakt?

 • Vilka bilkontakter finns hos Conrad?

 • FAQ - vanliga frågor om bilanslutningar

Was bilkontakt?

Med bilkontaktdon förbinds de elektriska ledningarna i bilnätet tillförlitligt med varandra eller med förbrukare i bilen. De fäst anslutningarna är formlogiska och separerade när komponenterna måste bytas ut. Sammanfogning och kapning är beroende på dessa kontaktdons konstruktion möjlig med eller utan verktyg.

Bilkontaktdonen är konstruerade för att klara de höga kraven på mekaniska och termiska belastningar i bilen utan att kopplingarna kopplas bort. Förutom de skruvade anslutningarna har bilkontakter mekaniska säkringselement, som sammanfogar varandra så att kontaktanslutningen hålls tillförlitlig vid fordonsvibrationer.

Bilkontaktdon

Bilkontaktdonen är, förutom de egentliga elektriska kontakterna, oftast omgiven av ett hölje av plast eller täckt med robust isoleringsmaterial. Höljet finns dessutom som ett tomt hölje, som kan utrustas med stickkontakter enligt bilmodellens specifika krav. Höljen och isoleringar ska vara utformade så att de står emot slitage under lång tid på grund av friktion mot karossdelar, stötar och vibrationer. Speciella kontaktdon har extra mekaniska element för fixering på fordonets kaross eller på eller i isoleringsmaterial.

Anslutningen av den egentliga kontaktdonet till kabeln sker genom lödning, klämning eller skruvning. Mycket innovativa lösningar har införts på detta område. Därtill hör kontaktdon med den så kallade skärklämtekniken. Denna teknik möjliggör en enkel anslutning utan specialverktyg. Avisolering, lödning eller skruvning av kabeln behövs inte. Dessutom är denna kontakt konstruerad så att den enkelt kan kopplas ihop i 180 grader genom vridning.

Det möjliga, anslutningsbara kabeltvärsnittet och det använda kontaktmaterialet varierar beroende på användningsområde i bilen och den resulterande nödvändiga stabiliteten.

För de flesta bilkontaktsdelar finns tillverkarens datablad tillgängliga för nedladdning i onlinebutiken från Conrad. De är särskilt relevanta för strömtålighet och temperaturområde vid användning i bilen.

Vilka bilkontakter finns hos Conrad?

Conrad erbjuder ett professionellt urval av högklassiga bilkontaktdon med vilka du snabbt och tillförlitligt kan förverkliga alla nödvändiga elektriska anslutningar i bilen. De kan väljas individuellt i Shop-menyn:

 • Pris (i prisintervall)
 • Nyheter och erbjudanden, här även med lågutsläppsrelaterade produktionskrav RoHS
 • Finns i Conrad-butikerna.
 • Märket
 • Kontaktsystem: Här erbjuds standardmått 2,8/4/4,8/5/6,3 mm.

Som tillbehör finns skarvsatser till viss del med passande proffsverktyg tillgängliga hos Conrad.

FAQ - vanliga frågor om bilanslutningar

FAQ till bilanslutare

Vilka säkerhetsanvisningar för bilkontakt bör följas?

 • Arbete i fordonsnätet får endast utföras av utbildad personal. Åtgärder ska vidtas för att skydda människor mot höga och därmed farliga kroppsströmmar.
 • Vid delning av bilbatteriet kan bilkomponenter påverkas som måste aktiveras med koder efter att fordonets spänning åter har slagits på (t.ex. bilradioapparater). Se till att denna information finns tillgänglig innan arbetet påbörjas.
 • Vid provning av elektriska anslutningar i fordon under spänning ska särskilda skyddsåtgärder vidtas som beskrivs i detalj i arbetsmiljödirektiven.
 • Felaktig installation av elektriska anslutningar i fordon kan medföra betydande risker. Detta gäller framför allt de säkerhetskritiska komponenter som försörjs med ström från fordonets elsystem.
 • Anslutning och lossning av kontaktdon bör ske utan spänning, eftersom höga strömmar kan ge farliga ljusbågar vid delning.
 • Om så krävs ska lämpliga verktyg användas för att inte skada fästen, höljen, isolering och fordonskomponenter.
 • För vissa kontaktdon krävs det att det kabelmaterial som ska användas och dess konstruktion används.
 • Använd alltid samma färger när du bytar ut kontaktdon.
 • Använd kontakter i nämnda nominella spänningsområden med maximal nominell ström, temperaturbeständighet och bearbetningstemperatur.
 • Direkt arbete på kablar och kontakter får endast utföras när de är avstängda.
 • De flesta bilkontaktdonen är inte avsedda för utomhusbruk.
 • Undvik kontakt med kontaktdon, höljen och kablar med olja, kemiska ämnen eller korrosionsgas.
 • Fixera kablarna efter bearbetning så att ingen dragkraft behövs. Använd befintliga monteringsmöjligheter i bilen eller extra buntband. Vissa typer av konstruktioner kan också kopplas samman med varandra med kopplingsmekanismer. Använd dragavlastningen direkt på kontakterna, om sådana finns.
 • Skärkontakt får endast användas en gång.
 • Kontaktdonen ska vara horisontellt anslutna eller lossade.
 • Kontaktanordningar för flexibla fasta elförsörjningsledningar ska vara skyddade mot oavsiktlig kontakt. Montering eller borttagning av kontaktdon får inte ske under belastning om det inte är avsett för detta ändamål.
 • Bilkontaktdonen som inte längre kan användas hör till de offentliga insamlingsställena än elektriskt avfall. De får inte slängas i hushållssoporna.

Hur märks bilens defekta anslutningar?

 • Vid höga temperaturer kan isoleringselement bli oanvändbara. Se orsakerna till temperaturdjupet och ta bort dem innan du ersätter bilkopplingen.
 • På grund av korrosion kan ett ökat övergångsmotstånd uppstå i kontakterna som kan leda till Uppvärmning. Därigenom kan isoleringar eller höljen skadas. Även de anslutna komponenterna fungerar då inte längre tillförlitligt. Till exempel minskar ljusutbytet från olika ljuskällor.
 • Fjäderkraften från klämskor kan efterlämnas med tiden, så att de elektriska anslutningarna blir opålitliga eller till och med kapar sig själva på grund av skakningar.