bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om bilelsystem, kontaktdon

 • Was är bilelsystem-kontaktdon?

 • Vilka bilelsystem finns tillgängligt hos Conrad?

 • FAQ - vanliga frågor om bilanslutningar med bilelsystem

Was är bilelsystem-kontaktdon?

Fordonsspänningskontaktdon

Med bilelsystem ansluts olika förbrukare till bilens elsystem. I princip bör man skilja mellan kontaktdon som används i befintliga stickkontakter och sådana som kan monteras i efterhand i bilen. De material som används är utvalda på ett sådant sätt att de säkert klarar de ofta högre termiska belastningarna från motor- eller avgasvärme eller solljus samt de mekaniska utmaningarna genom vibrationer och stötar.

Det finns två typer av bilelsystem med kontaktdon:
 

 • Biluttag enligt din ISO 4165 med 12 millimeter diameter: Dess konstruktion tillskriver ett säkrare kontakt. Det finns adapter från dessa bilelsystem till de enligt SAE förtecknade efter SAE.
 • Biluttag enligt SAE J563 med cirka 21 millimeter diameter, så kallade cigarettändaruttag. Här har två typer av konstruktion etablerat sig: Storlek A i huvudsakligen amerikanska bilar och storlek B i europeiska bilar Kontaktdiametern på B är cirka 0,4 millimeter större än på A.

Med platssparande elektroniska lösningar i höljena för bilelsystem är det möjligt att använda dem i olika spänningar (till exempel 12 eller 24 V med automatisk avkänning eller omkopplingsbar).

Det finns många specialformer, till exempel kontakthölje för anslutning i dryckeshållaren, utrustning med LED:er för fordonsbatteristatus och med separat säkring i kontakten. Även här finns det symboltryck (cigarett), så att man kan byta blindkontakt i cigarettändaruttaget mot en fungerande bil när du köper icke-rökare. 

Anslutning av bilelsystem till elsystem i efterhand sker genom flatstift, fastskruvning eller lödning.

För vissa bilelsystem finns datablad tillgängliga för nedladdning från tillverkaren på respektive produktsida. Dessa är särskilt relevanta för monteringsmått, strömtålighet och temperaturområde på användningsplatsen i bilen.

Vilka bilelsystem finns tillgängligt hos Conrad?

Bilkontakten kan väljas efter:

 • Maximal tillåten belastning från 0,5 till 20 Ampere. Specialitet är noll Ampere, inklusive skyddslock.
 • Olika anslutningar: 
  • 6,3 millimeter flatstift: Oftast för installation i efterhand
  • Kabeln är avskalad i utförandet eller med öppen ände
  • Lödkontakter för fast inbyggnad i efterhand eller utbyte av defekta stickkontakter
  • Standardkontakt: Anslutning med kontaktdon enligt din ISO 4165
  • Ringkabelskor för fastskruvning med bilens spänningskälla
  • Skruvanslutningar som klämmor eller kontakter i kontaktinsidan
  • Säkerhets-universalkontakt: Dessa är utrustade med adapterstycken, så att de kan användas med båda standarderna.
  • USB-anslutning som gör det möjligt att strömförsörja enheter med USB-anslutning från cigarettändaruttaget. Detta omfattar även en USB-universaladapter som passar på två Apple- och två mini-USB-anslutningar.
  • Cigarettändaruttag: Majoriteten av dessa är förlängningar eller flerfaldiga fördelare eller universalkontakter som även har USB-utgångar. Det finns även versioner med batteriklämmor.
  • Cigarettändarkontakt finns också som förlängnings- och fördelarkabel, delvis kombinerad med USB-utgångar.
 • Nyheter och erbjudanden, delvis med sliten tillverkning RoHS
 • Filialtillgänglighet
 • Marche

FAQ - vanliga frågor om bilanslutningar med bilelsystem

Vilka säkerhetsinstruktioner bör följas för bilelsystem i kontaktdon?

 • När man använder eller uppgraderar bilelsystem till elsystem i bilar, måste man tänka på att arbeten på bilens elsystem endast får utföras av utbildad personal. I samband med detta skall de relevanta bestämmelserna om hälsa och säkerhet i arbetet inom bilindustrin följas.
 • Om du kopplar bort bilens elsystem från bilbatteriet kan det hända att komponenter i fordonet påverkas som måste aktiveras med koder för att de ska kunna tas i bruk igen (t.ex. bilradioapparater). Håll denna information tillgänglig innan du börjar arbeta.
 • Var alltid uppmärksam på rätt polning av anslutningar.
 • Den felaktiga installationen av elektriska anslutningar i fordon kan medföra betydande risker.
 • Anslut och lossa bilkontakterna utan spänning, eftersom höga strömmar kan skapa farliga ljusbågar vid delning.
 • Om så krävs ska lämpliga verktyg användas för att inte skada någon av de komponenter, höljen, isoleringar eller fordonskomponenter som används.
 • Vid användning av bilelsystem, se till nominella spänningsområden, nominell ström och, i förekommande fall, temperaturbeständighet.
 • De flesta bilkontaktdonen är inte avsedda för utomhusbruk.
 • Olja, kemiska ämnen och korrosionsgas kan påverka alla kontakter i deras funktion.
 • Fixera tillfälligt använda kablar så att ingen dragkraft behövs. Använd även de eventuellt befintliga dragavlastningarna direkt på kontakterna.
 • Oanvändbara kontakter för bilelsystem är särskilt utformade för att avleda elektriskt avfall till offentliga insamlingsplatser. De får inte slängas i hushållssoporna.

Hur märks defekta bilelsystem på?

 • Korrosion kan orsaka ökade övergångsmotstånd i kontakterna, was som kan gå hand i hand med Uppvärmning. Därigenom kan isoleringar eller höljen skadas. Anslutna komponenter kan påverkas i sin funktion, till exempel genom lägre ljusutbyte för lampor eller för låg effekt för småkompressorer.
 • Bristande fjäderkraft från tillfälliga klämmor till bilbatterier.
 • Vid höga temperaturer kan isoleringselement bli oanvändbara. Se orsakerna till temperaturdjupet och ta bort dem innan du ersätter bilkopplingen.
 • Den fjäderkraft som kontakterna för cigarettändaruttaget har kan med tiden efterlämna, så att de elektriska anslutningarna också blir opålitliga.
 • Stark böjning eller fastklämning av kablar i bilkontakten, till exempel i bildörrar och fönster kan till stor del minska hela anslutningens strömtålighet, was ofta märks genom Uppvärmning av kontakten, uttaget eller kabeln.