bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

IR-lampa för användning som terrassvärme 

 • was är en infraröd strålkastare? was blir en terassvärme?

 • Vilka modeller av infraröda strålar finns det?

 • Vad måste man tänka på när man köper infravärmare som terrassvärmare?

 • Montering av infravärmeelement

 • Säker användning av infravärmare som terrassvärmare

 • FAQs: De vanligaste frågorna om infravärmare och terrassvärmare

 • Sammanfattning: Så här hittar du en passande IR-lampa för terrassen

 
 

was är en infraröd strålkastare? was blir en terassvärme?

IR-strålkastare, även IR-strålkastare, genererar kortvågig infraröd strålning och därmed värme. Här används elektricitet eller brännbara gaser som energikälla. 

Förutom tillämpningar inom medicin och wellness är infravärmare även populära som terrassvärmare. Till skillnad från vanliga element som först värmer den omgivande luften, sätter den direkta effekten av IR-värmestrålarna igång direkt och är därmed särskilt lämplig för användning utomhus. Detta gäller inte bara privata terrasser eller balkonger. 

Även inom restaurangnäringen används de strömdrivna värmeapparaterna gärna utomhus. Gasdrivna värmevärmare måste hanteras med försiktighet. De är inte tillåtna för Uppvärmning överallt. Här bör man först titta på de bestämmelser som gäller i varje stad eller kommun. 

 
 

Vilka modeller av infraröda strålar finns det?

Vilka modeller av infraröda strålar finns det?

Infraröd elektrisk strålkastare

De flesta terrassvärmare (IR-kvartsvärmare, IR-halogenstrålkastare) drivs med elektrisk ström och ger därmed under vissa omständigheter värme även i övertäckta områden eller slutna utrymmen.

Gas terassvärmare

Direktgaseldad strålkastare är oftast betydligt större. Men som så kallade värmesvampar är dessa strålkastare populära värmegivare inom restaurangbranschen, till exempel i gatukaféer eller restauranger med uteplats, förutsatt att användningen är tillåten inom det offentliga området. Problemet med dessa värmestrålar är att de inte är miljövänliga tack vare gas och den ineffektiva, ospecifika värmeavgivning vid hög Hohem. Därför bör gastronomer och andra kommersiella institutioner fråga sig om bestämmelserna i deras stad. I hemmet är däremot placeringen av dessa strålningsvärmare tillåten.

 

Vårt praxistipp: Mörkerstrålkastare

Överallt där det synliga ljuset från de infraröda rören stör, har du en mörkrörelsestrålare. Medan de vanliga värmestrålarna med infraröd blick ger en fri blick på värmeelementen, täcks dessa av en keramikplatta eller ett metallelement när värmeelementen är mörkt. De kan inte bara användas i hemmet, utan värmer även hallar eller andra större rum inom handel eller industri. 

 
 

Vad måste man tänka på när man köper infravärmare som terrassvärmare?

Teknik

 • El- eller gasdrift
 • Strömtillförsel till elektriska enheter (färdig att anslutas, direkt anslutning till elledning)
 • IP-skydd för användning utomhus (beröringsskydd, skydd mot främmande föremål, vattenskydd).
Mer om IP-standard
 

Effekt 

 • Maximal värmeeffekt (enligt tillverkaren i watt)
 • Uppvärmningsbar yta (enligt tillverkaren i kvadratmeter)
 • Livslängd
 

Övriga egenskaper:

 • Energiförbrukning;
 • Monteringsmöjligheter (väggmontering, takmontering, fristående modeller)
 • Reglerbar värmeeffekt (delvis flera effektlägen)
 

Vår praktiska app: Justera värmen stegvis

Vissa infravärmare ger möjligheten att reglera värmeeffekten stegvis. Beroende på behov kan terassvärmaren på så sätt anpassas till utomhustemperaturen. En bra reglering av värmeeffekten möjliggör besparingar i energiförbrukning och har dessutom en positiv inverkan på apparatens livslängd. 

  

 
 

Montering av infravärmeelement

Många infravärmare med IR är lika lämpliga för vägg- och takmontering och därmed även för övertäckta terrasser och balkonger. Vridbara modeller kan anpassas efter montering efter behov. Det maximala svängområdet anges på dessa enheter i produktbeskrivningen.

Infraröd värmelampa för takmontering levereras ofta med en fjärrkontroll. På så sätt kan terrassvärmaren när som helst stängas av och på säkert sätt.

Förutom terrassvärmare för vägg- och takmontering finns även fristående modeller. Dessa är särskilt intressanta för användare som vill öka värdet på flexibla användningsmöjligheter och som vill ge värme till enheter på olika platser. 

 
 

Säker användning av infravärmare som terrassvärmare

Placeringen av terrassvärmare bör, liksom för varje värmekälla, respektera ett angivet minsta avstånd till föremål och personer. Uppgifterna kan hämtas från tillverkarens information.

För säker användning utomhus är IP-kapslingsklass också relevant: Denna anges oftast som en tvåsiffrig kod, där den första är för att skydda föremål från främmande föremål. Den andra punkten gäller vattenskydd. 

 
 

FAQs: De vanligaste frågorna om infravärmare och terrassvärmare

Vilka fördelar har infraröda strålkastare?

IR-strålkastare har en mycket stor fördel: Den värmer inte den omgivande luften, utan strålar direkt av värme. På så sätt ger de skön värme även utanför slutna rum, även under kalla dagar, och lämpar sig ideal som terrassvärmare.
 

Är gasdrivna och strömdrivna infraröda strålkastare lika lämpliga som terrassvärmare?

Direktgaseldad infraröd strålkastare är av olika skäl (miljöskadliga avgaser, storlek) endast lämpad för användning på lokala terasser. 

Elektriskt drivna terrassvärmare (IR-kvartsvärmare, IR-halogenstrålkastare) är här i regel ett rimligt alternativ och är dessutom oftast billigare att köpa och använda.
 

was kostar en terrassvärmare?

Beroende på tillverkare, modell och motsvarande värmeeffekt varierar priserna på infravärmare avsevärt. Kostnaderna för utrustning av hög kvalitet är i allmänhet några hundra euro. 

 
 

Sammanfattning: Så här hittar du en passande IR-lampa för terrassen

En viktig faktor vid köp av en infraröd värmelampa är storleken på den yta som ska värmas. Användning av direktgaseldade värmesvampar kan vara till nytta på stora, gastronomiska ytor. För hemterrassen däremot är strömdrivna infraröda strålkastare (IR-kvartsvärmare, IR-halogenstrålkastare) i regel bättre lämpade. Även här bör värmeeffekten naturligtvis anpassas till den yta som värms upp. Det är därför nödvändigt att inkludera motsvarande uppgifter från tillverkarna i beslutet om köp.

På grund av de relativt höga kostnaderna för köp av en högkvalitativ infraröd värmelampa, lönar det sig att göra en grundlig jämförelse mellan olika tillverkare och modeller. All relevant information finns i respektive produktbeskrivning.