Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om industrirelä

  • Was industrireläer och hur fungerar de

  • Vilka typer av industrireläer finns?

  • Användningsområden för industrirelä

  • Vad bör du tänka på vid användning av industrireläer?

 

Was industrireläer och hur fungerar de

Relän är elektriska eller elektroniskt styrda fjärrbrytare. Med en styrspänning stängs en reläkontakt - beroende på konstruktion - eller öppnas, eller båda samtidigt med kombikontakter. De styrda kontakterna slår på andra strömkretsar. Den här inkopplade strömkretsen är galvaniskt separerad från styrströmmen.

För industriell användning har dessa komponenter utrustats med anordningar för insättande, hållbarhet och ytterligare elektriska säkerheter. De egentliga reläerna är huvudsakligen kapslade med en majoritet, där höljet är resistent mot miljöpåverkan, säkrar delvis elektriska skyddstyper (IPxx) eller uppfyller brandskyddskrav, alltså t.ex. flamhärdig eller självsläckande. 

Mer om IP-standard

Dessutom finns det för industrireläer en extra monteringsmiljö - reläsockel. Sockeln har olika utförda elektriska anslutningar för relästyrning och lastströmkretsen, till exempel som skruv-, fjäder- eller push-in-kontakt. Anslutning till de egentliga reläkontakterna och relästyrningen realiseras genom stickkontakterna i standardiserade mått, i vilka reläet sätts in. Därifrån kan de vid nödvändigt byte ersättas med enkel borttagning och inkoppling, utan att ledningsdragning måste lossas. Reläbyggets grepp garanteras med en säkerhetsbygel. Själva sockeln är lämpade för montering på olika standardskenor på elinstallationen.

Ur elektrisk synvinkel bör ytterligare komponenter förtecknas: Fastmonterade frihjulsdioder som förhindrar skadliga spänningstoppar efter koppling av induktiva laster (reläspolar). Ytterligare skydd ger varistorer - spänningsstyrda motstånd som avleder skadlig överspänning med extremt korta responstider. De styrda reläkontakterna har en hög materialkvalitet och är utformade för täta kopplingar vid nominell spänning och ström.

 

Vilka typer av industrireläer finns?

Många reläer är konstruerade för en styrning med lik- och/eller växelströmsdrift. En del av dem är lysdioder som indikerar driftstatus utan att andra provningsmedel krävs.

Särskilda reläer har utvecklats för insatser i nödsituationer. Det handlar om varianter som är utrustade med en manuell nödbrytare som kan användas för att utföra den elektriska omkopplingen i händelse av fel på styrsignalen eller själva reläet.

”Solid State”-relän har inga mekaniska kontakter utan växlar med elektroniska komponenter som transistorer eller tyristorer eller med en triac (”Triode for Alternating Current”, tyska: ”dubbelriktad Tyristortyristordiod”). De arbetar utan rörliga delar, är därför mycket långlivade och kan användas vid höga brytfrekvenser och vid ogynnsamma miljöförhållanden, till exempel i explosiva miljöer. Galvanisk separering mellan styrströmkrets och den belastning som ska kopplas uppnås med integrerade optokopplare.

De tillgängliga reläerna har oftast flera, delvis internationella certifieringar som VDE, UL, CSA, RINA, GOST, Fi, IMQ, s, Nemko och andra.

 

Användningsområden för industrirelä

Användningsmöjligheterna för industrireläer är mycket mångsidiga. Som exempel kan nämnas följande:

Fastighetsförvaltning

Styrning av hissar och säkerhetsbelysning

Industrianläggningar

Styrning av filter, fläktar, pumpar, ventilationsluckor, belysning; fjärraktivering och -övervakning av förbrukare, överbelastningsskydd, styrning av avbrottsfri strömförsörjning (UPS), i maskin- och anläggningsbygge, vid uppbyggnad av minnesprogrammerbara kontroller (SPS) eller i robotteknik

Förnyelsebar energi;

Nätbortfall- och likriktarövervakning, säkerhetsfrånkopplingar för vindhjul som skydd mot dyra reparationer

Husinstallation

Styrning av belysning, vägguttag, värme och ventilation med låg spänning på brytaren, övervakningslösningar för kopplingsskåp med många detaljerade statusindikatorer, styrning av ställdon för jalusier eller automatiska fönster
i vår e-butik erbjuder vi industrireläer för många olika styrspänningar och kopplingseffekt. Enskilda relämodeller kan användas för direkt montering på din-skena och skruvmontage utan speciell sockel.
I de tillgängliga databladen finns installationsinstruktioner.

 

Vad bör du tänka på vid användning av industrireläer?

Koppla av strömförsörjningen till reläsocklar innan installation, demontering, kabeldragning, underhåll och inspektion påbörjas. De förhindrar därmed hälsoskador på grund av elektriska stötar och skador på motsvarande anläggning.

Använd endast installationsmaterial som uppfyller kraven för lagstadgade eller landsspecifika säkerhetsföreskrifter och kontrollera att reläerna och utskriftskomponenterna är korrekt anslutna.

Förhindra att föremål som isolerrester, verktyg, metalldelar och trådstycken faller in i reläsockel. Intrång av sådana delar kan leda till kortslutning och väsentliga fel. Detta kan påverka säkerhetsanordningarna i deras funktion eller göra dem helt obrukbara.

Observera vid anläggningar utomhus farorna med blixtnedslag och använd lämpliga säkerhetsanordningar för att förhindra överspänningar på reläer.

Se vid kabeldragningen till att du håller de rekommenderade måtten för längden av kabeländarna. Instruktioner anger installationsanvisningarna från tillverkaren. Tvinna på litstrådar för att förhindra att de luckras upp.

Att ta ur och sätta i reläerna och i fattningarna samt montering och demontering av reläfattningar beskrivs exakt i de flesta bruksanvisningar.

Reparationer, särskilt från lågspänningsnät uppåt, får endast utföras av en elektriker. 

 

Vårt praxistipp: Öppna relä ordentligt

När du öppnar frigöringsspaken på relät kan reläet kanske hoppa ur sin sockel. Den kan skadas eller gå förlorad i apparatskåp eller installationsfack. Förhindra detta genom att trycka på reläet när du öppnar spaken med ett finger mot hållaren.