bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om huvudbrytare

Elektrotekniska anläggningar eller större elektroniska system ska vara helt och säkert åtskilda från eltillförseln under underhållsarbeten eller ombyggnader för att undvika risker för den tekniska personalens liv och lem och materiella skador vid oavsiktlig start av maskinen. Mer information om de nödvändiga huvudströmbrytaren finns i vår guide.

  • Vilka krav måste huvudbrytaren uppfylla?

  • Vilka är huvudförvaltarnas synpunkter?

  • Was beaktas när man väljer huvudansvarig?

  • Was följas vid montering av huvudströmbrytaren?

Elektrotekniska anläggningar eller större elektroniska system ska vara helt och säkert åtskilda från eltillförseln under underhållsarbeten eller ombyggnader för att undvika risker för den tekniska personalens liv och lem och materiella skador vid oavsiktlig start av maskinen.

Standard din en 60204-1 innehåller allmänna rekommendationer och bestämmelser om säkerhet, funktion och underhåll av maskiner under rubriken ”Maskinsäkerhet”. Detta inbegriper även att elektriska maskiner ska utrustas med en huvudströmbrytare som kan koppla bort alla poler med ström- och spänningsmatning från den elektriska utrustningen (punkt 5.3.3).

Eftersom huvudströmbrytare och lastfrånskiljare ofta används för att göra anläggningen säker för strömlös under reparations- och underhållsarbeten kallas de ibland även ”underhållsbrytare” eller ”frånskiljare för säkringsändamål”. Sådana huvudströmbrytare är obligatoriska för maskiner med en effekt på 3.680 W eller strömförbrukning över 16 A. Under denna effektklass räcker det att en maskin kan kopplas bort från elnätet med hjälp av en anslutning.

Vid flera elentrypunkter ska maskinen vara försedd med en separat strömbrytare till nätet.

Godkänd nödstoppbrytare med en öppning vid kanten för hänglås.

 

Vilka krav måste huvudbrytaren uppfylla?

Huvudströmbrytaren kännetecknas av att den tydligt kan identifieras som sådan och dess kopplingstillstånd. För detta krävs följande:

  • Växelspaken får endast ha två lägen, ”på” och ”av”, märkta med ”1” och ”0”, ”on” och ”off”.
  • I avstängt läge ska växelspaken till exempel kunna låsas med ett hänglås eller ett integrerat lås så att det inte är möjligt för obehöriga att sätta i drift systemet eller maskinen så länge som detta arbete pågår.
  • Om huvudströmbrytaren också fungerar som nödstoppsknapp, ska manöverdelen vara röd och höljet gult färgat. Om huvudströmbrytaren inte är avsedd som nödstoppsknapp, ska omkopplaren vara svart eller grå.

Lastomkopplarens frånkopplingsförmåga ska vara tillräcklig för att den maximala utströmmen från alla anslutna förbrukare ska kunna avbrytas. I extrema fall kan det till exempel också vara en mycket stor ström, som upptas av en fastbromsad motor i maskinen. Huvudbrytare är vanligtvis lastfrånskiljare, dvs. Omkopplare som får manövreras med full elektrisk belastning.

Trepolig låsbar lastfrånskiljare för 20 A i inbyggnadsutförande.

 

Vilka är huvudförvaltarnas synpunkter?

De flesta huvudbrytare är vridreglage med manuell manöverspak och en brytvinkel på 90o. Det handlar här om kamomkopplare för hög strömtålighet. Det mekaniska utförandet beror på monteringssätt: Det finns typer i fast hölje för montering, sådana för frontmontering, montering på din-skenor, montering i kopplingsskåp eller med mittfäste.

De senare kan till exempel integreras i paneler eller pulser. Om låset inte är integrerat i omkopplaren för att stoppa huvudströmbrytaren, finns det vid låskåpets kant och växelspakknapp genombrott i vilket ett vanligt hänglås kan låsas i läge ”av”.

Huvud- eller lastfrånskiljare med dörrkoppling. Dessa är mekaniskt konstruerade så att dörrarna till ett kopplingsskåps endast kan öppnas när omkopplaren är i läge ”av”.

Lastfrånskiljare för dörrkoppling

 

Lastfrånskiljare med dörrkoppling. Den mekaniska låsningen ser till att dörren endast kan öppnas i läge "av".

 

Was beaktas när man väljer huvudansvarig?

De viktigaste kriterierna för val av huvudbrytare är den funktion som de är avsedda för, alltså inte bara som lastfrånskiljare, utan även som nödstoppsknapp och nödstoppsbrytare. I det senare fallet måste den röda-gula färgen väljas, som på grund av färgen även kan uppfattas som nödbrytare av lekmän.

Om brytaren till exempel ska användas som lastfrånskiljare för enskilda delar av den elektriska utrustningen i maskinen, bör ett svart-grått utförande väljas. Om det är nödvändigt att även fackmannamäkare måste ha tillgång till insidan av ett kopplingsskåp, skall det finnas en lastfrånskiljare med dörrkoppling. På så sätt kan man se till att anläggningen inte utgör någon risk för personalen efter det att dörren har öppnats.

När det gäller elektriska data ska huvudbrytare och lastfrånskiljare vara konstruerade för de största ström, spänningar och effekter som kan förväntas. För de vanligaste typerna ligger strömbelastbarheten mellan 10 A och 315 A. Särskild uppmärksamhet skall ägnas åt en säker åtskillnad mellan kontakterna efter EN61140. För detta ändamål ska en högsta tillåten spänningsnivå anges i specifikationerna.

Tbrytaren ska vara lämplig för de omgivningsförhållanden under vilka den används. De flesta brytare är IP65-kompatibla, dvs. de är dammtäta och skyddade mot regn från valfri riktning.

 

Was följas vid montering av huvudströmbrytaren?

Huvudbrytare har även en viktig säkerhetsfunktion. När de används som nödstoppsbrytare ska de placeras så att de är lätt åtkomliga och synliga så att de snabbt kan aktiveras i en nödsituation. Om den elektriska utrustningen befinner sig på ett avstånd från en maskin eller ett drivsystem bör huvudströmbrytaren placeras i omedelbar närhet. En reparationsbrytare kan även monteras i ett kopplingsskåp, särskilt om den endast ska vara tillgänglig för fackpersonal.