bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

  

Värde för generator och aggregat

Det är irriterande om hantverkare på byggarbetsplatsen inte kan arbeta bara för att strömförsörjningen har gått ut. Energibehovet är ofta inte så stort. Men om blandmaskinen inte går, borrhammaren inte arbetar eller bygglampan inte lyser, går ingenting längre. Bra när hantverkare sedan kan använda en strömgenerator som är tillgänglig när som helst.

  • Was alstrer?

  • Hur fungerar en generator?

  • Vilka fördelar har elproducenterna?

  • Was beaktas när man väljer elproducent?

  • Vad bör beaktas vid drift av en elproducent?

  • Framtidens generator

  • Vanliga frågor om elproducenter

 

Was alstrer?

En elproducent eller även en elgenerator är i princip ett litet elverk.

Som energikälla används en förbränningsmotor som driver en generator. Så att säga är en elgenerator en energiomvandlare som omvandlar den kemiska energin hos bränslet till elektrisk energi.

Eftersom bränslet för generatorn enkelt kan lagras och transporteras i dunkar är strömaggregat extremt flexibla att använda. Och så länge som bränsle finns tillgänglig finns även ström.

 

Hur fungerar en generator?

Ett aggregat eller en elaggregat består av två huvudkomponenter. En av dem är drivmotorn. Det finns flera olika tillvägagångssätt som kan väljas:

Tvåtaktsmotor

En tvåtaktsmotor är relativt enkel och robust. Motorsmörjningen sker med en speciell tvåtaktsolja som blandas med bränslet i förhållandet 1:25 eller 1:50.

Eftersom oljan även bränns i bränslet luktar avgaserna mycket obehagligt.

Dessutom har tvåtaktsmotorer ett konstruktionsmässigt driftljud som många människor uppfattar som ganska obehagligt.

Fyrtaktsmotor

Till skillnad från tvåtaktsmotorer är fyrtaktsmotorer mekaniskt betydligt dyrare. .

Förutom bränslet (super bensin) behöver du också motorolja, som måste kontrolleras med jämna mellanrum.

Eftersom ingen motorolja bränns luktar avgaserna inte heller så penetrant. Tack vare fyrtaktsprincip är motorns tystgående drift dessutom betydligt behagligare och tystare.

Dieselmotor

Stora generatorer för byggarbetsplatser är ofta utrustade med dieselmotorer.

På så sätt minskar bränslekostnaderna och man har den stora fördelen att bränslet till grävare, hjullastare och bulldozer även kan användas för strömaggregat.

Driftljud och avgaser spelar på en stor byggarbetsplats en mindre roll.

Översikt över de tre motorvarianterna:

 TvåtaktsmotorFyrtaktsmotorDieselmotor
Fördelar:

En enkel konstruktion

Tillförlitlig drift

Upp till tystgående drift

Mycket tystgående

Få låga driftskostnader

Lång livslängd och lättskött

Nackdelar:

Utsläpp av avgaser som är av hög kvalitet

Extra mycket tystgående

Avancerad kostnadsbyggnad

En ytterligare oljeförbrukning

Kostnadsmöjlighet i samband med inköp

Det finns också olika funktionsprinciper för generatorer för elproduktion:

Synkrongeneratorer

Synkrongenerator med automatisk spänningsreglering.

Fortfarande byggs strömaggregat gärna upp med elektriskt drivna generatorer. Då genereras utgångs-växelspänning direkt i generatorn. På så sätt är utgångsfrekvensen hos synchron-generatorer fast kopplad till generatorns varvtal. 

Framdrivningsmotorn måste därför arbeta med ett konstant varvtal. Genom en ändring av utgångsspänningen kan Synkron-generatorn automatiskt reglera utgångsspänningen inom vissa gränser. Denna process kallas AVR för Automatic Voltage Regulation.

Trots detta är utgångsspänningen inte så stabil, vilket gör att känsliga enheter som bärbara datorer, bildskärmar eller TV-apparater kan få problem med dessa generatorer.

Inverter-generatorer

Inverter med kompakt konstruktion och 12 V utgång.

Med en inverter-generator är generatorns varvtal helt frikopplat från utgångsspänningen. Det innebär att motorvarvtalet inte påverkar utgångsspänningen.

Detta uppnås genom att generatorn genererar en högfrekvent växelspänning med endast 12 V. Denna växelspänning riktas och utjämnas med hjälp av kondensatorer. Sedan förses med 12 V likspänning en högklassig sinusväxelriktare.

På utgången av inverteraren finns alltså en växelspänning i uttagskvalitet.

Ytterligare fördelar med inverter-principen:
På vissa generatorer används 12 V-spänningen för att ladda ett internt batteri. Förutom 230 V/AC finns även 12 V/DC samtidigt. Dessutom kan bensinmotorn startas genom en knapptryckning med en 12 V elektrisk startmotor eller E-startsystem.

I dellastområdet arbetar en inverter-generator med reducerat motorvarvtal. På så sätt reduceras bränsleförbrukningen och driftvolymen betydligt.

De två generatorvarianterna i direkt jämförelse:

 SynkrongeneratorInverter-generator
Fördelar:

En enkel konstruktion

Ingen tidsödande elektronik

En prisvärd sträcka

HögkvalitetsVAC

Den partiella lastdriften med minskat motorvarvtal

Delvis 12 V-spänning kan användas

Nackdelar:

Medför inte stabil sinusutgångsspänning

Ingen partiell lastdrift med minskat varvtal

Avancerad kostnadsbyggnad

Avancerad elektronik

 

Vilka fördelar har elproducenterna?

Strömaggregat eller generatorer ger inte bara nödström. De erbjuder en mängd andra fördelar:

Vid yrkesmässig användning

 Inga driftstopp eller slutförande i tid av order, även vid oförutsedda strömavbrott.
 Kan användas på avlägsna byggarbetsplatser oberoende av elnätet.
 Sparar mycket tid, eftersom uppställning och start av aggregat ofta går snabbare än komplicerad kabeldragning av förlängningskabeln.
 - viktiga och säkerhetsmässiga system kan även användas vid strömavbrott.
 - tillförlitlig och oberoende strömförsörjning för t.ex. utställnings- och försäljningsdiskar.
 - meningsfull verkstadsanläggning som nödkraftaggregat.

För hobby och fritid

 – den perfekta försäkringen för dåligt väder för husvagnsolningssystemet eller solanläggningen på helghuset.
 Trådlöst vägguttag vid camping och tältning.
 Användning av 230 V-enheter vid sidan av elnätet.
 – en energikälla som kan användas för alla utomhusaktiviteter.

 

Was beaktas när man väljer elproducent?

Det viktigaste kriteriet vid köp av en elgenerator eller en elgenerator är den elektriska effekten. Den måste vara högre än alla apparater som samtidigt måste drivas. Här måste man tänka på den kontinuerliga effekten och på starteffekten. Vissa apparater, som t.ex. kylskåp, har en effektförbrukning som är flera gånger högre än den kontinuerliga effekten i inkopplingsmomentet. Denna kortvariga effekttospets måste utan problem tåla strömgeneratorn.

Men även utgångsspänningen är avgörande. För användning på byggplatsen behövs strömaggregat, som förutom 230 V växelspänning även kan ha en CEE-anslutning med 400 V trefasström.

Mobil eller stationär? För en stationär bensindriven elgenerator spelar vikten snarare en underordnad roll. Om strömaggregat är mobila bör de vara lätta, lätta och kompakta. På så sätt kan mobila strömaggregat användas flexibelt utan stora ansträngningar.

Ett annat viktigt kriterium är placeringen. På en byggarbetsplats spelar buller en mindre roll. Vid en försäljningsstånd mitt i fotgängarzonen bör kraftaggregatet göra sin uppgift mer akustisk. Här vore en sparsam LED-belysning och ett litet aggregat med inverter-teknik säkert den bästa lösningen.

Storleken och vikten är också avgörande. Senast när strömaggregat ska ha en fast plats i ett fordon och alltid måste laddas upp och ned.

Det är också viktigt att titta på tankens volym, bränsleförbrukningen och drifttiden per tankfyllning. Bara på så sätt kan man se till att det inte blir några dåliga överraskningar vid drift senare.

 

Vad bör man tänka på när en elproducent driver el?

På grund av de giftiga motoravgaserna måste ett aggregat för el användas utomhus. Användning i oventilerat utrymme är absolut förbjudet på grund av giftfara.

Å andra sidan är mobila generatorer, tack vare IP-kapslingsklass, inte lämpade för användning i utsatta områden utomhus. Det är därför nödvändigt att hitta en lämplig och väderskyddad plats med säker placering. Vindriktningen ska också beaktas så att man inte gackar in genom förbränningsmotorns avgaser. Dessutom ska den bränsledrivna motorn förses med tillräckligt med frisk luft.

Förutom väderskyddet bör man även se till att generatorn är tillgänglig. När allt kommer omkring måste bränsletanken provas och fyllas på.

Men även dragning av strömkabeln måste beaktas. I synnerhet när generatorn används i ett område där fotgängare kan förväntas finnas. Med speciella kabellister kan farliga snubbelrisker undvikas effektivt med strömkabel.

Bränsletanken ska fyllas till fullo för att undvika varm motor under natten. För aggregat med fyrtakts- eller dieselmotor ska oljenivån under alla omständigheter kontrolleras före start. 

Strömgenerator för praktisk användning.

 

Framtidens generator

Ljudlös och absolut avgasfri strömgenerator.

Den moderna litium järn-fosfat-tekniken gör det möjligt för vissa tillverkare att utforska helt nya vägar. I stället för en förbränningsmotor som driver en generator för strömalstring, har moderna strömgeneratorer stora batteripaket.

Dessa batteripaket förser en sinusväxelriktare med motsvarande effekt och strömgeneratorn är färdig. Bensin eller diesel från bensinstationen behövs inte. De tomma batterierna laddas senare enkelt upp på elnätet. 

Eftersom ingen förbränningsmotor krävs uppstår varken motorbuller eller avgaser. På så sätt kan dessa strömgeneratorer även utan problem användas inomhus och i fordon/båtar.

 

Vanliga frågor om elproducenter och aggregat

Was blir bättre för mitt sommarhus, mitt ö-solcellsanläggning eller en generator?

Båda! Eftersom en solcellsanläggning är miljövänlig och det uppstår inga löpande driftskostnader. Med en generator däremot kan långvariga väderleksfaser lätt överbryggas. Och om det behövs kraftfulla elverktyg för att reparera eller bygga ut sommarstugor på plats, finns aggregat tillräckligt med elektrisk energi.

Kan ett aggregat också användas för att odla ett helger?

Vid stationär drift ska tillräcklig ventilation beaktas. På grund av de heta avgaserna kan det mycket snabbt uppstå termiska problem. Dessutom ska det säkerställas att ingen kolmonoxid kan tränga in i bostadsområden. Om installation är nödvändig bör den utföras av en specialist som besitter den sakkunskap som krävs och som är förtrogen med de tillämpliga bestämmelserna.

Hur kan ICH undvika den störande bensinslukten under transporten?

I stället för normal, men luktintensiv bensin kan ett speciellt luktfritt bränsle användas. Detta alkylatbränsle från byggmarknaden är visserligen dyrare än vanlig superbensin, men luktbelastningen vid lagring och drift är betydligt lägre.

Was är skillnaden mellan elproducenter och nödgeneratorer?

I princip ingen. Beroende på effektbehovet kan många generatorer användas som nödgeneratorer i en nödsituation. Stora stationära nödströmsaggregat har ofta en integrerad spänningsövervakning och startar automatiskt vid strömavbrott.