bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

   

 Värt att veta om funktionsgeneratorer

  • Was funktionsgenerator

  • Vilka typer av funktionsgeneratorer finns det?

  • Inköpskriterier för funktionsgeneratorer – vad är det som är viktigt?

  • Sammanfattningsvis: Köp en lämplig funktionsgenerator

  • Tillbehör för funktionsgeneratorer:

Funktionsgenerator
 

Was funktionsgenerator

Funktionsgeneratorer skapar periodiskt elektriska signaler av olika signalformer. De mest kända är sinus-, fyrkant-, triangel- och rampsignaler. Valfria funktionsgeneratorer gör det dessutom möjligt att definiera alla egna signalformer. Dessa utgångssignaler kan ställas in i amplitud och frekvens, och i vanliga enheter är TTL- och CMOS-amplitud vanliga, som kan justeras efter behov med en positiv eller negativ DC-offset-spänning på ett fåtal volt. Frekvensområdet börjar i regel vid delar av brytning från en källa och sträcker sig från apparater av hög kvalitet till det tresiffriga MHz-området. En Sweep-funktion, även kallad wobbler, gör att den verkliga signalformen dessutom kan anpassas cykliskt mellan två fasta gränsvärden. Om en motsvarande ingång finns tillgänglig kan grundsignalen också moduleras genom att en extern signal skapas. 

Speciella HF-funktionsgeneratorer täcker högre frekvensområden upp till gigahertz-området. Funktionsgeneratorer används för att utveckla och testa elektroniska kretsar, samt för att göra jämförelser vid service och vid fysiska kontroller.

 

Vilka typer av funktionsgeneratorer finns det?

I princip skiljer man mellan fristående enheter som är utrustade med manöverelement och en egen display och USB-funktionsgeneratorer i form av en box för anslutning till datorn. Den sistnämnda har varken display- eller manöverelement, utan styrs helt via den medföljande PC-programvaran. Endast anslutningarna för mätingångar och signalutgångar har de tillsammans med sina motparter av konventionell konstruktion. En fördel jämfört med prisvärda enheter som inte kräver gränssnitt är bekväm och översiktlig användning på datorskärmen eller den bärbara datorn. Även vid arbiträra funktionsgeneratorer kan egna signalformer relativt bekvämt redigeras och sparas för framtida tillämpningar. När det gäller fristående funktionsgeneratorer är gränssnitt och programvara ofta prispliktiga alternativ eller finns som standard först när utrustningen är bättre utrustad.

Det kan dock vara till nackdel för att avsaknaden av ”riktiga” reglage i form av knappar och knappar försvårar hanteringen vid testplatsen eller kräver åtminstone en acklimatisering och omställning av operatören. Om flera USB-mätare ska styras samtidigt från en dator, kan både samtidig visning och manövrering snabbt bli oöversiktliga. Vissa funktionsgeneratorer har dessutom en inbyggd frekvensräknare. Denna möjliggör en exakt frekvensmätning av externa signaler och en exakt kontroll av utgångsfrekvens. Dessutom finns mobila funktionsgeneratorer i fickformat som är batteridriven eller batteridriven. När det gäller effekt- och komfortnivå är dessa dock begränsade och deras oftast begränsade signalkvalitet rekommenderar de snarare för enkla krav.

 

Inköpskriterier för funktionsgeneratorer – vad är det som är viktigt?

 

Utöver beslutet om en viss typ är det största urvalskriteriet det spektrum som ska täckas. Dessutom om enheten ska ha en eller två signalutgångar och om den signalnivå som finns tillgänglig här är tillräcklig.

För tillämpningar inom audioområdet är det praktiskt när funktionsgeneratorn kan tillhandahålla vitt eller rosa brus. Räcker inte de inbyggda standardsignalformerna till, så behöver du en valfri funktionsgenerator. Den kan ge nästan valfria egendefinierade signalformer och ofta leverera hela sekvenser av olika signalformer och ramper. För en hög signalkvalitet bör man ta hänsyn till en låg distorsionsfaktor och låga jitter-värden. Vid arbiträrsignaler viktigt: Samplingshastighet, arbiträra upplösning och maximal signallängd.

Om funktionsgeneratorn ska integreras i ett testsystem, behövs ett motsvarande gränssnitt. Förutom det kända USB-gränssnittet finns inom det professionella området IEEE-488 (GPIB) och RS-232-gränssnitt. Ingångar för extern triggersignal och modulering är också fördelaktiga. Många tillverkare erbjuder 19-tums monteringslösningar was som underlättar förvaring i ett passande rack.

Om funktionsgeneratorn är en kalibrerad apparat, är det tillrådligt att i förväg se till att den planerade, dragna funktionsgeneratorn är kalibrerad enligt lämplig kalibreringsstandard, till exempel ISO eller DAkkS. En bra hanteringsergonomi är viktig, lika tydligt strukturerade kontroller och en lättläst display.

En modulär konstruktion är alltid fördelaktig om kraven kan växa med tiden. Vissa tillverkare erbjuder ett stort antal uppgraderbara alternativ i form av gränssnittsmoduler, valfria uppgraderingar och bandökningar. Detta kan göra dyra omköp onödiga, om den befintliga enheten kan uppgraderas.

 

Sammanfattningsvis: Köp en lämplig funktionsgenerator

Räkna in en viss säkerhetsreserv till den frekvens som behövs maximalt. Signalkvaliteten avtar i regel märkbart ju mer man närmar sig funktionsgeneratorns maximala frekvens. Endast apparater i den höjda prissegmentet ger i närheten av rena signaler, även i gränsområdena, som vid lägre frekvenser. I annat fall ökar distorsionsfaktorn avsevärt och särskilt vid rektangulära signaler märks den begränsade stignings- och falltiden av allt mer ”slipade” flanker. 

Om man ofta arbetar med självjusterande signalformer (arbiträrfunktioner), är det viktigt att det medföljer en PC-programvara om möjligt och att funktionsgeneratorn har ett USB-uttag som möjliggör enkel överföring av nya signalformer via USB-minne. Detta möjliggör dessutom utbyte av redan skapad konfiguration bland flera enheter av samma typ, och skapande och redigering av arbiträrsignaler via programvara är i allmänhet betydligt enklare och bekvämare än med den inbyggda redigeraren på enheten. Tillräckligt många minnesplatser för ytterligare signalformer och sekvenser i enheten gör att du slipper ständigt släcka och återuppspela. 

Behöver du en frekvensräknare, kan en funktionsgenerator med integrerad frekvensräknare-funktion i många fall göra att du inte behöver köpa den här extra enheten.  

Bra service är viktigt: Speciellt professionella användare kan knappt göra avkall på en nödvändig mätningsenhet när en reparation eller kalibrering krävs. Kända tillverkare har i allmänhet servicecenter som utför sådana tjänster snabbt och tillförlitligt.

 

Tillbehör för funktionsgeneratorer:

Räkna in en viss säkerhetsreserv till den frekvens som behövs maximalt. Signalkvaliteten avtar i regel märkbart ju mer man närmar sig funktionsgeneratorns maximala frekvens. Endast apparater i den höjda prissegmentet ger i närheten av rena signaler, även i gränsområdena, som vid lägre frekvenser. I annat fall ökar distorsionsfaktorn avsevärt och särskilt vid rektangulära signaler märks den begränsade stignings- och falltiden av allt mer ”slipade” flanker. 

Om man ofta arbetar med självjusterande signalformer (arbiträrfunktioner), är det viktigt att det medföljer en PC-programvara om möjligt och att funktionsgeneratorn har ett USB-uttag som möjliggör enkel överföring av nya signalformer via USB-minne. Detta möjliggör dessutom utbyte av redan skapad konfiguration bland flera enheter av samma typ, och skapande och redigering av arbiträrsignaler via programvara är i allmänhet betydligt enklare och bekvämare än med den inbyggda redigeraren på enheten. Tillräckligt många minnesplatser för ytterligare signalformer och sekvenser i enheten gör att du slipper ständigt släcka och återuppspela. 

Passar till funktionsgeneratorernas anslutningar finns skärmade mätledningar och mätledningssatser i olika utföranden och längder. Likaså HF-adaptersatser, termineringsmotstånd och förbindelsedelar. Beroende på tillverkare och typ finns dessutom olika alternativ för uppgradering.