Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om fräsmaskiner

Fraesmaskin

Fräsmaskiner kan bearbetas med utbytbara fräsverktyg, den exakta matningen och den exakta styrningen av konturen och ytan på arbetsstycken. Skapa plana ytor, spår och ledare till komplexa 2D- och 3D-former, verktyg och maskindelar.

  • Till vad används en fräsmaskin?

  • Hur fungerar en fräsmaskin?

  • Vilka typer av fräsmaskiner finns?

  • Handstyrd fräsmaskin eller CNC-fräsmaskin?

  • Det är fördelarna med en CNC-fräs

  • Rätt fräsverktyg för ytbehandling

 

Till vad används en fräsmaskin?

En fräsmaskin är ett elektriskt verktyg för tillverkning av arbetsstycken med en viss geometrisk kontur och yta. Användningsområdena för fräsmaskinerna som är nära kopplade till svarvar och svarvmaskiner är stora. Genom möjligheten att använda en fräs med olika skärverktyg, finns ett användningsområde från bearbetning av stål, rostfritt stål, gjutjärn, icke-järnmetall, lättmetall, mässing, aluminium och koppar via plast, akryl, plexiglas till trä, hårt trä, mjukträ, MDF och sten.

Enkla fräsmaskiner Blankera eller strukturera ytor eller skapa spår, slitsar och ledare med hög noggrannhet, skärprecision och låg tolerans. Det finns ett stort urval av fräsmaskiner i olika storlekar, utrustningsvarianter och automatiseringsgrader.

CNC-fräsarna är vanliga i proffsarbeten och även hemmafixare och hobbyverkstad. Dessa maskiner möjliggör med CNC-styrning även ovanlig form, till exempel för modellbyggen, dekorationsobjekt, 3D-bokstäver, möbler, smycken, kökshjälpreda, glasögonchassin, lampor, nyckelring och musikinstrument. Moderna fräsmaskiner är likgångsfräsar, där sågspån flyttas från arbetsstycket. Detta ger jämfört med äldre motfräsar en bättre ytkvalitet och ett mindre slitage.

Bland de kända tillverkarna av fräsmaskiner för metallbearbetning, plastbearbetning och träbearbetning finns Holzmann Maschinen, Proxxon och Scheppach.

 

Hur fungerar en fräsmaskin?

Den maskinella fräsen är som borrning eller hyvling en sågprocess där spån avlägsnas från arbetsstycket med hjälp av ett fräsverktyg. Vid denna bearbetningsmetod tas materialet bort av ett skärverktyg som vrider sig med hög hastighet. Arbetsstycket förblir spänd i fräsmaskinen.

Skärverktyget i spindeln rör sig längs arbetsstyckets yta eller så rörs arbetsstycket själv och leds förbi fräsverktyget. Fräsprocessen är avslutad när den önskade konturen eller ytan har skapats.

Till skillnad från en handhållen ytfräs som kan köra på samma avstånd som en elhyvel eller en svängslip, förs skärverktyget i en fräsmaskin över en eller flera axlar med millimeterprecision. Verktyget i fräsens huvud är utbytbart.

Med teleskopmekanismen styr du hur mycket material som ska avlägsnas. Tack vare maskinens matningsrörelse ger det en hög precision vid fräsrörelsen. Vid normal frontfräsning används teleskopmekanismen på ytan för att ge en vertikal eller sned vridning av skärverktyget i maskinen.

Fräsverktygets vinkel och därmed inriktningen av skäret till arbetsstycket bibehålls under hela matningsrörelsen. Vid periferifräsning förs verktygsaxeln genom maskinen parallellt med arbetsstyckets yta.

Enkla fräsmaskiner med en rätlinjig matningsrörelse är begränsade till fräsning av plan eller profilfräsning av arbetsstycken. Med cirkulärt frammatning kan maskiner med bättre utrustning även klara rundfräsning. Professionell fräsmaskin (CNC-fräsmaskiner) kan med sin flexibelt styrbara frammatning via X-axeln, Y-axeln och Z-axeln även producera tredimensionella former (formfräsning).

 

Vilka typer av fräsmaskiner finns?

1. Fräsarna indelas efter konstruktion i horisontella fräsmaskiner, fräsmaskiner i rät vinkel och fräsmaskiner. Universal-fräsmaskiner är mångsidigt användbara i hemmet och inom verkstads- och produktionssektorn tack vare justeringsmöjligheter och den låga förflyttningar. Det finns i olika utföranden, prestandaklasser och storlekar.

2. Manuella kompaktmodeller med minimalt platsbehov är framför allt avsedda för nybörjare, hobbyanvändare och små hantverksföretag för tillfällig fräsning. Större universal-fräsmaskiner och verktygsmaskiner är ett bra val för frekvent användning i verkstäder, hantverks-, produktions- och utbildningsanläggningar.

3. Borr-fräsmaskiner samt vrid-, borr- och fräsmaskiner är kompakta kombienheter för gör-det-självare och pysslare. De kombinerar flera funktioner i en maskin. Genom omkoppling (byte av verktyg och medföljande tillbehör) kan maskinen byggas om från borrdrift till rotationsläge eller fräs.

 

Handstyrd fräsmaskin eller CNC-fräsmaskin?

En elektrisk fräsmaskin för nybörjare och hobbyanvändning styrs vanligtvis för hand. Dessa maskiner har en mekanisk frammatning och används för tillverkning av enskilda stycken och små serier. Fräsmaskiner för erfarna hobbyanvändare samt professionella användare utmärker sig genom omfattande styrnings- och automatiseringsmöjligheter. CNC-styrda fräsmaskiner med bästa prestanda. De hanteras istället för en användare från en dator.

Under lång tid var de automatiserade CNC-fräsmaskinerna inom industrin, tillverkningen och tillverkningen av verktyg reserverade. Det blir allt vanligare att även prisvärda fräsar med CNC-tillbehör väljs, som är att rekommendera för krävande hobbyverksamhet, modellbygge och kretskorttillverkning. Förkortningen CNC står för ”Datalized Numerical Control” och betecknar fräsmaskiner med datorstyrning som stöder programvara och därmed arbetar helt automatiskt. Noggrannheten, den höga graden av fräsprecision och den låga rörelsevägen talar för CNC-fräsning. Med CNC kan du även skapa tidsödande former och ytstrukturer som inte skulle ha kunnat realiseras med andra fräsningar, eller åtminstone inte så snabbt.

 

Det är fördelarna med en CNC-fräs

Kännetecknande för CNC-fräs är den automatiska frammatning via inbyggda stegmotorer på flera axlar. Alla bearbetningssteg programmeras på datorn i en CNC-fräsmaskin, och används sedan utan manuellt ingripande av maskinoperatören via CNC-kod. I CNC-programmet sätter du i CAD-ritning för att maskinen ska veta vilka axlar som ska flyttas.

Nyskapade CNC-program kan lätt ändras och anpassas till nya krav eller material. Vid tillverkning av identiska arbetsstycken är en CNC-fräs en stor lättnad. En annan fördel med CNC är den betydligt snabbare verktygskontrollen jämfört med handkontrollen och den därmed resulterande hastighetsfördelen vid färdigställning. CNC-fräsmaskinens många fördelar har högre ingångskostnader jämfört med en konventionell fräsmaskin, ett större platsbehov för enheten som i början kan öka inlärningskostnaderna. Flexibiliteten och den höga arbetshastigheten hos en CNC-fräsmaskin överväger dock i regel dessa punkter. Genom exakta reproduktionsmöjligheter från CNC lämpar sig CNC-fräsmaskiner och verktygsmaskiner även för serieproduktion.

 

Rätt fräsverktyg för ytbehandling

Vid metallbearbetning och bearbetning av plast och trä med en fräsmaskin kan fräsar med olika geometri användas. På grund av skärens konstruktion uppstår en specifik avskärnings-profil och därmed olika fräsningsegenskaper.

Slätfräs uppnår en liten till medelstor materialborttagning med låg spånvolym och hög ytkvalité. Schrupp-skärfräs arbetar genom sin mittre spårindelning och den resulterande större spånvolymen snabbare vid oftast tillräcklig ytkvalité. För en hög materialavrivning krävs en motsvarande stor spånvolym. För detta ändamål har de en skrupelfarare med grövre spårindelning. Den resulterande ytan på arbetsobjektet måste normalt belysas efter skrupelbanan, vilket kräver ytterligare ytbehandling, t.ex. med en finishfräs.

Fräs finns i många olika utföranden - som tandad fräs och flera tandade skärare, spårfräs, skivfräs, profilfräs, formfräs, dörrfräs, mikrofräs och valsfräs.

Spänn fast fräsverktyget ordentligt

Arbeta så noggrant som möjligt vid in- och fastspänning av skärverktyget i fräshuvudet. Rengör och kontrollera fräsen innan du använder den. För säkert arbete, ett rent snitt av materialet och en hög ytkvalitet måste fräsen fixeras ordentligt med hjälp av dragmuttern eller skruvskruven så att den löper runt och plant. Spänn fast skärverktyget så kort som möjligt för att förhindra en böjning. Se till att dina meddeltagare griper in i hålen. Byt ut skadade eller trubbiga fräsverktyg.