bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Förbikopplingstransformatorer: Förvandla nätspänning till driftspänning

Förkopplingstransformatorer används för att förvandla nätspänningen till den nödvändiga driftspänningen, så att apparater som inte är konstruerade för den befintliga nätspänningen kan drivas. Detaljerad information om funktionssätt och olika typer av förkopplingstransformatorer och användbara köptips håller vår guide redo för dig.

  • Was är en förslocktransformator?

  • Vilka typer och typer av förkopplingstransformatorer finns?

  • Kriterier för inköp av förkopplingstransformatorer - vad är det för betydelse?

  • Slutsats: Så köper du rätt transformator till förkopplingsdonet

  • FAQ - vanliga frågor om förkopplingstransformatorer

 

Was är en förslocktransformator?

Förkopplingstransformatorer är elektrotekniska komponenter som används för spänningsanpassning. De används vanligen för att driva elektriska och elektroniska förbrukare som inte är konstruerade för den befintliga nationella nätspänningen, utan som behöver en annan nätspänning.

I Tyskland och i många europeiska länder är nätspänningen över 230 V vid 50 Hz nätfrekvens, medan exempelvis USA, Kanada, Mexiko och vissa sydamerikanska länder använder 120 volt nätspänning vid 60 Hz. I andra länder finns det ytterligare spänningar som avviker från detta.

På så sätt kan utländska enheter, elverktyg och styrningar inte drivas, om driftspänningen enligt typskylten inte är kompatibel med det lokalt befintliga spänningsläget. Detsamma gäller om en befintlig 230-volts förbrukare ska användas tillfälligt eller permanent utomlands och om driftsspänningen skiljer sig från arbetsspänningen i destinationslandet.

Förkopplingstransformatorer löser detta problem genom att omvandla den befintliga nätspänningen till den driftsspänning som krävs för konsumenten, was beroende på behov, antingen genom att transformera med eller öka.

 

Vilka typer och typer av förkopplingstransformatorer finns?

Ja till effektklass finns förkopplingstransformatorer i olika höljelform. Mindre modeller som tillåter drift av förbrukare upp till ca 100 Watt elektrisk effekt, har oftast ett kompakt plasthölje. De är ideal för drift av mindre förbrukare och kan tas med bra på resor.

Från ca 200 watt effekt är förkopplingsdon vanligtvis monterade i ett robust stålplåt- eller isoleringshölje. De större modellerna upp till ca 1.500 W/VA har, tack vare sin högre vikt, ett bärhandtag för bättre transport och hantering.

  • I princip skiljer man funktionellt åt genom sina egenskaper i fråga om möjlig spänningsanpassning(ar):
  • Step Up-omvandlare konverterar en låg ingångsspänning till en högre.  
  • Step Down-omvandlare minskar ingångsspänning till ett lägre värde.
  • Universalförkopplingstransformatorer möjliggör en spänningsanpassning i båda riktningarna, dessutom har de ofta kopplingsbara transformatortransformatorer, som möjliggör en universell anpassning till vanliga nätspänningar.
 

Kriterier för inköp av förkopplingstransformatorer - vad är det för betydelse?

Bra förkopplingstransformatorer har en hög elektrisk verkningsgrad och har låga tomgångsförluster. Ju kraftfullare en kopplingstransformator är, desto viktigare blir dessa aspekter om det inte bara finns en korttidsdrift. En låg verkningsgrad medför betydande merkostnader vid längre tids drift och under årens lopp. Energi omvandlas då till oönskad förlustvärme.

För förkopplingstransformatorer gäller i regel att den effekt som anges i databladet° avser drift vid 40 C omgivningstemperatur och fristående. Om driften är avsedd för högre temperaturer eller om förkopplingstransformatoren inte är tillräckligt ventilerad och därmed kyld, minskas den användbara effekten. I sådana fall ska en tillräcklig resultatreserv planeras för urvalet.

Beroende på avsedd användning ska kopplingstransformatorns skyddsklass väljas i enlighet med detta. Om det är svårare att räkna i miljöbetingelser, till exempel i form av damm eller fukt, finns förkopplingstransformatorer som sitter i ett slutet hölje på alla sidor. Helt inkapslade Gjuthartstransformatorer ger ytterligare skydd mot ogynnsamma miljöförhållanden och tenderar att minska störande buller (elbrus).

Om förkopplingstransformatoren ska användas så universellt som möjligt, rekommenderar sig modeller som fungerar i båda riktningarna, alltså kan transformera sina inspänningar både till- och från. Ännu mer flexibla är förkopplingstransformatorer med en omkopplare för spänningsanpassning.  

 
 

Slutsats: Så köper du rätt 

Ballast-transformator

Förutom rent elektriska data, in- och utgångsspänning, utgångsström och effekt, måste förkopplingstransformatoren till sin konstruktion uppfylla alla säkerhetskrav. Her. Om den avsedda användningen kräver galvanisk separering får endast en isolertransformator användas. Viktigt i detta sammanhang: De flesta förkopplingstransformatorer är så kallade spartransformatorer och lämpar sig därför inte om det krävs en galvanisk separering mellan primär- och sekundärsida. Här finns livsfara på grund av farliga beröringsspänningar och måste i stället använda en isolertransformator!

Den maximalt tillåtna anslutningseffekten anges inte i W (watt = elektrisk effektförbrukning) för kopplingstransformatorer utan i VA (voltampere = elektrisk skenbar effekt). Den största tillåtna effektförbrukningen i VA för alla anslutna förbrukare får inte i något fall överstiga den tillåtna anslutningseffekten för kopplingstransformatorn.

Om det är lämpligt, ta hänsyn till en motsvarande effektreserv för kopplingstransformatorn när förbrukarna ska drivas med högre inkopplingsström. Bland dessa ingår elektrisk utrustning som drivs med elektricitet, till exempel kyl- och frysutrustning, tryckluftskompressorer, elverktyg och pumpar. Om förkopplingstransformatorn är för sparsam kan det leda till startsvårigheter, eftersom utgångsspänningen i påslagningsögonblicket går för kraftigt. Dessutom kan upprepade utstrålningar av enhetssäkringar göras, även om den tillåtna uteffekten endast tillfälligt överskrids. 

Se till att nättransformatorn har de nödvändiga kontrollmärkena och uppfyller gällande normer.

Vårt praktiska tips: Identifierar anslutningsfel

Högklassiga förkopplingstransformatorer har en skyddsfunktion för identifiering av anslutningsfel. De signalerar en felaktig anslutning via kontrollampor, samt slår endast på utgångsspänningen vid korrekt fasläge vid ingången. Denna skyddsfunktionalitet ger en högre säkerhet mot oavsiktlig felanslutning eller vid felaktiga uttag.

 

FAQ - vanliga frågor om förkopplingstransformatorer

Förkopplingstransformorn bruna eller surfar tysta, är den defekt?
Elektromagnetiska krafter kan uppmuntra till vibrationer som kan uppfattas som brummande ljud, t.ex. I mycket känsliga applikationer kan helt gjutna förkopplingsdon användas; de tenderar i regel mindre att brumma.

 

Vilken fördel har förkopplingstransformatorer i ett utförande som spartransformatorer?
Spartransformatorer erbjuder fördelar när det gäller vikt, storlek och material. Eftersom de delar en enda gemensam lindning för primär- och sekundärsida är användningen av materialet mindre. De erbjuder ingen galvanisk separering mellan in- och utgångssida, was dock inte relevant för allmänna tillämpningar.

Vilken fördel har förkopplingstransformatorer med galvanisk separering
de så kallade isolertransformatorn har två separata och elektriskt isolerade lindningar. På utgångssidan finns ingen potentialdifferens mot jord, was som en extra säkerhetsaspekt vid oavsiktlig kontakt med en spänningsförande komponent eller ledare.


Kan konsumenter drivas med en transformator om nätfrekvenserna i elnätet och typprogrammet inte överensstämmer med konsumenternas?
Förkopplingstransformatorer gör ingen frekvensomvandling eller anpassning. Många enheter är dock konstruerade för drift vid de två vanligaste nätfrekvenserna på 50 och 60 Hertz. Den information som anges i typskylten eller i bruksanvisningen för den apparat som ska anslutas ska gälla och alltid följas för att undvika skador. Om en 60-Hertz-elmotor i ett 20-Hertz-nät används leder det till ett övervarvtal på 50 procent över tomgång, trots att den totala effekten minskar på grund av den ökade induktiva resistansen hos motorlindningen.