bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

Värt att veta om foliekondensatorer

 • Vad är Foliekondensator?

 • Vilka typer av foliekondensatorer finns det?

 • Kriterier för foliekondensatorer - vad är det som är viktigt?

 • Sammanfattning: Så köper du rätt Foliekondensator

 • FAQ - vanliga frågor om foliekondensatorer

Vad är Foliekondensator?

Foliekondensatorer är elektriska kondensatorer, där en tunn, isolerande folie representerar dielektrikum mellan elektroderna. Med dagens utföranden används nästan uteslutande plastfolier i olika utföranden. Foliekondensatorer är opolaritade, har alltså ingen bestämd anod och katod, som på elektrolytkondensatorer eller tantalkondensatorer. Därmed är de lämpliga för drift på växelspänningar och kan på grund av konstruktionen inte polvändas. Foliekondensatorer är de näst vanligaste passiva komponenterna i diskreta kretsar. De används som koppelkondensatorer, används för att hålla oönskade likspänningsdelar borta och används i frekvenskopplingar och oscillatorkretsar. Andra användningsexempel är filterkretsar, radiomavstörning och drift på växelspänningselmotorer som start- eller driftkondensator. 

 

Vilka typer av foliekondensatorer finns det?

Typer och typer av foliekondensatorer

Filmkondensatorer finns huvudsakligen i två typer av konstruktioner. Typer som börjar med beteckningen ” MK ” (= metalliserad plast)” består av en rulle metalliserad plastfolie på ena sidan. Denna folie fungerar samtidigt som elektrod och dielektrikum. Foliekondensatorer med metallbeläggningar består däremot av två separata folier, varav en metalliserad film representerar elektroderna och den icke metalliserade folien fungerar som dielektrikum i folielindningvarmen. Dessa foliekondensatorer har en ”F” i första hand foliebeteckningen, till exempel ”FKP”. Dessa beteckningar kompletteras med uppgifter om det material som filmen består av. De viktigaste kortbeteckningarna anges nedan, men vissa tillverkare anger genom undantag sina egna kortförkortningar sina foliekondensatorer:

 • FKP: Polypropylen, film/folie
 • FKT: Polyester, film/folie
 • FKS: Polystyren, film/folie
 • MKP: Metalliserad polypropenfolie
 • Mkt: Metalliserad polyesterfolie
 • MKS: Metalliserad polystyrenfolie

Radiellt trådförsedda foliekondensatorer eller med anslutningstrådar, gjuts vanligtvis i runda eller rektangulära plasthål luft- och fukttätt, gjutet utförande. Dessutom är dykvackade typer vanliga. De tidigare relativt utbredda axiellt kopplade byggformerna spelar i dag knappast någon roll. . Speciella motorkondensatorer har flatstiftsanslutningar eller färdigkopplade anslutningskablar och en monteringsgänga på plast- eller aluminiumhölje för skruvning. De kompakta SMD-foliekondensatorerna består av värmetålig plast för att klara kraven på blyfri SMD-lödprocess. Dess form är alltid rektangulär.

De specialformer är de så kallade Snubber ”-kondensatorerna, som ofta används i IGBT-kopplingar. På grund av de höga strömimpulserna som uppstår där har dessa foliekondensatorer yttäckande utförda och särskilt massiva anslutningsvingar, som möjliggör en hög strömtålighet.

 

Kriterier för foliekondensatorer - vad är det som är viktigt?

Foliekondensatorer med MK-konstruktion är ännu kompaktare i sina mått än typer med film-folie-konstruktion, men tack vare den betydligt lägre skikttjockleken på elektroderna når de inte sin strömtålighet. De är därför mindre lämpade för mycket hög impulsström, men har fördelen av den så kallade självläkningen: Om det genom för hög spänning eller felställen i dielektrikum uppstår ett genombrott, så förångas det tunna metallskiktet vid genomslagningspunkten. Därmed uppstår igen en isoleringssträcka, eftersom dielektrikum inte eller endast i minimal utsträckning skadas.

Beroende på konstruktiv konstruktion och foliematerial uppstår för- och nackdelar för de olika typerna när det gäller faktorer som fukt- och långtidsstabilitet, genomslagshållfasthet och temperaturstabilitet. Även de elektriska parametrarna som förlustfaktor, kvalitet, kapacitetstolerans och strömtålighet varierar beroende på detta. Särskilt vid nyutveckling av kopplingar och apparater bör därför de värden som anges i databladet alltid uppmärksammas för att uppnå största möjliga tillförlitlighet och funktionssäkerhet.

 

Sammanfattning: Så köper du rätt Foliekondensator

För standardtillämpningar räcker oftast MKP-, MKS-, eller mkt-foliekondensatorer. De är relativt prisvärda, fuktiga, långtidsstabil och självreparerande. Med sina kompakta mått ger de en platssparande kopplingsdesign.

Tillämpningar med hög impulsström kräver belastningterade foliekondensatorer, som klarar dessa krav permanent. För detta finns speciella typer tillgängliga, även kallade impulskondensatorer. I de flesta fall är dessa filmkondensatorer med metallfilmbeläggningar (”F”). De används till exempel i frekvensomriktare, switchade nätenheter, snabba digitalkopplingar samt inom energiteknik. Dess platsbehov är något högre på grund av konstruktionen, men den klarar sig även med steppformade spänningar. De vanligaste typerna av kantklankloner är 1000 V/µs, deras tillförlitlighet är mycket hög.

Se vid byte av defekta foliekondensatorer till att toleransangivelse inte är sämre än vid fel originaldel, förutom med samma kapacitet och nominell spänning. Uppmärksamhet förtjänar också konstruktionen: Stämmer rastermått? Är längden på anslutningstrådar tillräcklig och storleken för reservdelen tillräcklig? Vid användning i krävande miljöer måste dessutom det tillåtna temperaturområdet beaktas. Vissa standardtyper är endast tillåtna för temperaturer upp till + 70 °C, men det är för lite till exempel för användning inom fordonsområdet.

Av säkerhetsskäl måste man också se till att komponenterna är försedda med eventuella kontrollmärken och uppfyller gällande normer. De foliekondensatorer som erbjuds i Conrad Shop uppfyller höaga kvalitetskrav och är pålitliga och har lång livslängd.

 

FAQ - vanliga frågor om foliekondensatorer

Vad innebär en ensidig streckmarkering på höljet i många foliekondensatorer?

Märkning på höljet är den anslutning som är ansluten till den yttre folien. Det är viktigt om ytterbeläggningen samtidigt ska användas som skärmning. I princip bör foliekondensatorer alltid installeras på ett sådant sätt att anslutningen till jord är möjlig, om kopplingsdesignen tillåter det.

Vad bör man tänka på vid hantering och bearbetning av foliekondensatorer?

Foliekondensatorer är elektriska laddningsminnen. Beroende på kapacitet och spänning kan laddade foliekondensatorer, under längre tid, lagra en del betydande energimängder och livsfarligt höga spänningar. Därför måste de allmänna säkerhetsreglerna för elektroteknik alltid respekteras. Laddade foliekondensatorer bör alltid laddas ur med lämpligt motstånd före hantering. Kortslutningar undviks, eftersom det tack vare de låga inre motståndet hos foliekondensatorer uppstår mycket stora strömmar och skador.

Kan man vid foliekondensatorer välja ett lägre nominellt spänningsvärde, när den faktiska driftspänningen bara överskrider den kortvarigt?

Nej, det är inte tillåtet. Även sporadiska och kortvariga överspänningar kan orsaka skador. I vilket fall som helst kommer livslängden att förkortas och det kan uppstå en otillåtlig Uppvärmning.