Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

Värt att veta om finsäkringar

 • Vilka är finsäkringar?

 • Hur är finsäkringar uppbyggda?

 • Hur fungerar en finsäkring?

 • Vilka finsäkringar finns hos Conrad?

 • Finsäkring-tabell

 • FAQ – vanliga frågor om finsäkringar

 

Vilka är finsäkringar?

Finsäkringar

Säkringar används för att skydda komponenter i elektrisk/elektronisk installation mot skador och förstörelse. För detta ändamål ansluts en säkring mellan strömtillförsel och skyddande enhet. Om det på grund av ett internt fel i den skyddade enheten finns en ström som är högre än det tillåtna strömflödet genom säkringen, skiljer säkringen komponenten från strömförsörjningen. Detta skyddar inte bara enheten utan även andra komponenter som är anslutna till samma strömförsörjning.

Delning kan ske genom bimetallbrytare, självåterställningsbara säkringar och automatsäkringar. I händelse av finsäkringar värmer en säkerhetstråd i säkerhetshölje genom strömflödet från ett visst värde så starkt att den smälter och på så sätt bryter strömflödet galvaniskt. Denna form av avbrott är irreversibel och kan endast hävas genom utbyte av säkringen. Finsäkringar ger fördelen att de avbryter strömflödet och tack vare den kapslade konstruktionen inte skadar intilliggande elkomponenter. Detta beteende utlovas upp till en definierad ström och beskrivs med termen brytförmåga.

Finsäkringar kan tas ur hållaren för att bryta strömflödet avsiktligt för reparationer.

En annan beteckning för finsäkringar är apparatskyddssäkringar med vanliga förkortningar GS- eller G-säkringar.

 

Hur är finsäkringar uppbyggda?

Finsäkringar

Denna speciella konstruktion av säkringar består av två anslutningar i form av metallkåpor som är monterade i ändarna av en isolerkropp. Mellan anslutningarna sitter den egentliga smälttråden. Smältledaren består av koppar- eller silverfärgat material som tillval med olika beläggningar. Smälttrådens diameter avgör väsentligt den nominella strömmen för en finsäkring.

Säkringen har metallkåpor från speciellt utformade hållare, som samtidigt upprättar de elektriska anslutningarna mellan strömkälla och säkring på ena sidan samt säkring och den medföljande komponentens säkring. För att skydda högre strömmar finns byggvarianter med skruvhål.

Isoleringskroppen kan bestå av glas eller keramik. Det finns finsäkringar med en smälttråd som är fri eller inbäddad i den isolerade kroppen.

Två huvudstorlekar har införts: 5 millimeter i Europa och 20 millimeter i längd, en tum i USA, en fjärdedels tum i diameter och en fjärdedels tum längd (6,3 x 32 mm). Andra finsäkringar har konstruerats för särskilda användningar och oftast högre belastningar.

För märkning av finsäkringar finns präglingar på metallkåpor, som ger information om nominell ström och spänning, utlösningskarakteristik, brytförmåga och eventuellt integrering av så kallad smältdefinal. Uppgifterna kan också vara tryckta på keramiska delar. Färgkodningar är sällsynta.

 

Hur fungerar en finsäkring?

Finsäkringen görs genom normal drift från nominell ström vid nominell spänning. Om strömmen stiger inom en definierad tid till en definierad multipel av den nominella strömmen, går smälttråden över från fast, över vätskeform till gasformigt tillstånd och avbryter strömförsörjningen. Det kan uppstå en ljusbåge som omedelbart avlägsnas genom att smälttråden bäddas in i kvartssand.

Den tid som förlöper från överskridande av den maximalt tillåtna strömmen till förstöring av smälttråden är ström/tid-karaktären hos en säkring. Denna egenskap gör det möjligt att göra en åtskillnad mellan finsäkringar i responsegenskaperna hos ” superfetrög ” med ” trög ” (mellan 100 och 300 millisekunder), ” mellantrög ” (mellan 50 och 90 millisekunder) och ” snabb” (mindre än 20 millisekunder)”. Då måste finsäkringar ha ett visst utlösningsbeteende som fastställts genom standarder som en eller UL. Det innebär att de klarar högre ellaster under en utlovat tid utan att utlösa dem. Värdet för detta är smältdealen, som beräknas med hjälp av ström och tid. På så sätt ska säkringar som exempelvis skyddar motorer eller transformatorer klara av en inkopplingsförlust utan att ankomma.

 

Vilka finsäkringar finns hos Conrad?

Finsäkringar

I vår butik finns förutom nyheter, kundbedömningar och märken (tillverkare) följande tekniska urvalskriterier för finsäkringar:

 • Diameter på 2,06 till 2,69 centimeter. Därmed finns även specialformer för speciella tillämpningar.
 • Längd från 5,72 till 85 millimeter
 • Nominell ström från 0,032 till 600 ampere
 • Nominell spänning från 32 till 3.000 volt
 • Utlösningskarakteristik: Alla fem enligt beskrivningen ovan
 • Säkringsdesign: Glasrör genomskinlig eller med släckmedel, keramikrör utan och med släckmedel, med och utan displaystift, med skruvhål
 • Innehållet i förpackningen från 1 till 1.000 stycken, det senare som ett kostnadseffektivt industripaket
 • Kategori: Här skiljs mellan DC-, högspännings-, multimeter-, Time-Delay-, UL- och finsäkringar samt mellan säkringssortiment.

Vid produktion av finsäkringar måste man hålla sig till gränsvärden för ämnen som är farliga för hälsan och miljön. Med den vanliga beteckningen RoHS erbjuds nästan alla finsäkringar på Conrad.

 

Finsäkring-tabell

För att hålla antalet möjliga säkringsvärden överöverskådliga, tillverkas finsäkringar i olika nivåer. Följande tabeller R5, R10 och R20 visar dig primärserier med standardtal enligt din 323. 

R5-serien

1,00

1/60

2.50

4,00

6,30

10,00

 

R10-serien

1,00

1,25

1/60

2,00

2.50

3.15

4,00

5,00

6,30

8,00

10,00

 
 

R20-serien

1,00

1,12

1,25

1,40

1/60

1,80

2,00

2,24

2.50

2,80

3.15

3,55

4,00

4,50

5,00

5,60

6,30

7,10

8,00

9,00

10,00

 
 
 
 

FAQ - vanliga frågor om finsäkringar

Vad bör man tänka på vid hantering av finsäkringar?

 • Finsäkringar ingår i elektriska installationer och elektroniska apparater som endast får hanteras av utbildad personal.
 • Till viss del är finsäkringar monterade inuti enheter. Icke auktoriserade personers olämpliga öppnande av sådana anordningar kan leda till att en befintlig garanti upphör att gälla.
 • Innan du byter ut en trasig finsäkring måste orsaken till att den utlöses fastställas, för att undvika ytterligare defekter på komponentgrupper. Använd mät- och provningsteknik som finns hos Conrad i stort antal.
 • Byt alltid ut finsäkringar med modeller med exakt identiska elektriska parametrar för att skydda de underliggande elementen mot skador.
 • Det så kallade flicket av säkringar med aluminiumfolie eller trådar är förbjudet. Detta kan leda till allvarliga följder av ansvar för att förstöra utrustning och skador på personer som orsakas av sådan utrustning.
 • Observera också nedstämpling: Detta beskriver egenskapen att den potentiella nominella belastningen vid ökande omgivningstemperatur minskar. Dessa värden anges i informationsbladet vid tekniskt behov.
   

Hur märks defekta finsäkringar?

 • Synlig separat smälttråd på glaskanna
 • När ett synboltsglas med särskilda former lämnar området
 • Fullständigt avbrott i strömförsörjningen
 • Spännings- och strömvariationer på grund av lösa fästen av finsäkringar