bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

    

Värt att veta om elektriska dörröppnare behövs

  • Hur fungerar eldörröppnare?

  • Ytterligare säkerhetstekniker för dörren

  • Varianter av dörröppnare: Arbets- och viloström

  • För- och nackdelar med ett ögonkast

  • Typiska användningsområden:

  • Frågor och svar

 

Hur fungerar eldörröppnare?

Elektrisk dörröppnare

Den automatiska brytaren kan enkelt byggas in i dörrkarmar. Om ytterdörren är stängd är E-öppnande ansluten till dörrbladets fall. En elektromagnetisk process visar sig ansvarig för att öppna dörren vid behov.

Stängningsplåten, som finns i dörramen, flyttas elektromagnetiskt över en axel. Till följd av detta kommer dörren att öppnas och kan öppnas utifrån. När dörren faller igen, krävs en ny upplåsning av en ny besökare.

Många öppnare möjliggör öppning via fjärrstyrning. Du kan trycka på en knapp för att frigöra dörren. I så fall kommer en kontakt med dörren skapas med fjärrkontrollen.

Visste du det? Den elektriska brytningen ser vid första anblicken inte ut elektroniskt, som visas i figur 1. Därför stör den inte på något sätt en nostalgisk miljö i det gamla bygget.

 

Ytterligare säkerhetstekniker för dörren

Extra lås

Så snart som dörren stängs eller ramlar tillbaka till låset, är den låst som tidigare. För ökad säkerhet, som speciellt nattetid behövs, finns det ytterligare ett lås. Denna försätts också för att kunna användas för att undvika eventuella inbrottstjuvar.

En annan säkerhets- och komfortaspekt är att man ansluter en öppnare telefon och/eller videoövervakning. Du kan höra och/eller se vem som ber om insläpp och sedan avgöra om personen får tillträde. Det sker då enkelt via en knapp.

 

Varianter av dörröppnare: Arbets- och viloström

Viloström dörröppnare

Öppning för viloströmsdörr

Denna variant (figur 3) kan mycket väl öppnas vid strömavbrott, vilket gör den lämplig för de ständigt tröttande flygdörrarna. De kan urskiljas med hjälp av en klickrymlig hastighet som uppstår vid mekanisk upplåsning.

Arbetsströmsdörröppnare

Denna modell låser upp dörrarna så länge som kontakten mellan öppnande och dörr finns. Detta framgår av en sammanfattande ton som många besökare redan känner till. Vid strömavbrott förblir denna variant dock stängd och passar därför inte för flyktdörrar.

Bra att veta

Vid mycket folk i rörelse rekommenderas för dörröppnaren så kallad dagsupplåsning, som friger dörren för hela dagen. Denna förändring uppnås med hjälp av en liten spak på dörrlåset. Nackdelen: Kontrollerat tillträde är inte möjligt. De flesta moderna modeller har daglig upplåsning vid behov.

 

För- och nackdelar med ett ögonkast

Fördelar:Nackdelar:

· de ger högsta komfort

· dörren behöver inte öppnas manuellt, obehöriga kan ändå inte komma in · enkelt

· nästan alla modeller kan användas för både vänster och höger slaktade husdörrar

Dörröppnare ger hög säkerhet, framför allt genom material som fingeravtryckssensor

· enkel montering är möjlig

· små monteringsmått finns oftast

Elektriska dörröppnare behöver oftast en strömkälla

· de fungerar inte vid strömavbrott, beroende på modell, och passar därför inte för flyktdörrar

· de erbjuder ofta med extra lås ett maximalt skydd mot inbrott

· vid retransport från allmänheten är det viktigt med daglig frikoppling som tillägg

 

 

Typiska användningsområden:

I stora bostadshus med flerfamiljshus kan man använda sig av en E-öppnare för att undvika att boende tar vägen till huvuddörren. Dessutom är de en fördel vid yrkesmässig användning.

Dessutom kan man genom att kombinera den med en intercom-anläggning eller en videokamera säkerställa att det kommersiella området är fullständigt övervakat - en enorm säkerhetsfördel.

 

Frågor och svar

Hur är öppnande och drift?

Öppnaren kan monteras på ett befintligt mekaniskt dörrlås, genom att den är anpassad till det befintliga fallet i dörrramen. Den behöver en strömkälla och kan drivas både med lik- och växelspänning. Skillnaden kan fastställas på typ av öppnare: Växelspänningsdrivna dörröppnare summa, de med likspänning ger bara ett klickljud. Även en titt på intercom-systemet hjälper till att kontrollera hur öppnare måste monteras.

Hur repareras en defekt öppnare?

En elektrisk dörröppnare kan enkelt bytas vid ett fel. Den berörda komponenten hittar du på Conrad. Gärna hjälper vi dig att hitta den passande reservdel. De flesta produkter har en spänning som rör sig mellan 6 och 12 volt. Moderna apparater drivs ibland även med 10 eller 24 volt.

Vårt tips: Titta på dörröppnarens hölje för att få korrekt spänning, eller vänd dig gärna till vårt serviceteam.