bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om elektromagneter

  • Was är en elmagnet?

  • Vilka typer av elektromagneter och -konstruktioner finns det?

  • Kriterier för att köpa elektromagneter - vad är det som är viktigt?

  • Vårt praktiska tips

  • FAQ - vanliga frågor om elektromagneter

  • Slutsats: Så köper du rätt elmager

 

Was är en elmagnet?

Elektromagneter är elektromekaniska komponenter. De använder det faktum att varje strömförbindelse skapar ett magnetiskt fält i sin omedelbara närhet. Om en tråd lindas till en spole, en spänning läggs på och därmed genomströmmas av en elektrisk ström, överlagras de magnetiska krafterna i ledaren till ett gemensamt magnetfält .

Permanent-elektromagnet

Lägger man till en järnkärna till denna strömlinjeade spole av ferromagnetiska material, buntar de magnetiska fältlinjerna i Kern och skapar ett starkt magnetflöde. En elektromagnet skapar alltså - till skillnad från permanentmagneter - bara ett magnetiskt fält när strömflödet är tillgängligt.

Enligt den så kallade relektansprincipen strävar magnetkretsen av en elektromagneter alltid efter att minska sitt magnetiska motstånd genom att minska luftspalten. Om man ger ett ferromagnetiskt material i närheten av elektromagneten, så dras detta alltså in av den. På detta sätt kan det mekaniska arbetet utföras.

Eftersom elektromagneter kan slås på och stängas av valfritt, kan de användas till många olika ändamål. Några exempel på detta är att hålla branddörrar öppna och stänga självarna i händelse av brand genom att stänga av strömmen, lyftoperationer vid materialtransport av ferromagnetiska material, beröringsfri bromsning genom induktion, magnetiskt koppling och mycket mer.

 

Vilka typer av elektromagneter och -konstruktioner finns det?

Under det övergripande begreppet elektromagneter kan man visserligen i princip sortera in alla typer av konstruktioner, men i detta fall talar vi om klassiska elektromagneter i sin konstruktion utan rörliga delar i form av en doppler eller en hopfällbar. Dessa lyftmagneter, som ofta även kallas häft- eller kastmagneter, behöver inget ankare, eftersom den magnetiska kretsen hos dem avsiktligt ska stängas genom rörelse av andra ferromagnetiska komponenter. I denna form är de därför gjorda med en öppen glassare. På sin verksida drar de vid strömsättning av ferromagnetiska material och håller dem fast tills strömmen stängs av igen.

Elmagnet med olika diameter

I allmänhet är deras form cylindrisk eller rektangulär och den aktiva sidan är utsträd för att ge största möjliga kraft genom att hålla luftspalten så låg som möjligt.

Montering av elektromagneter i eller på respektive enhet, eller av tekniska anläggningar, sker oftast med en eller flera gängade hål på baksidan, beroende på storlek.

Det finns också som så kallade permanentmagneter. Den innehåller en permanent magnet som i spänningslöst tillstånd tillför den verkliga magnetkraften och på så sätt tillhandahåller hållnings- eller dragkraft. Denna magnetkraft kan neutraliseras genom att spolen på elektromagneten får bästa ström och ett magnetfält som är motsatt mot magnetfältet byggs upp till permanentmagneter i identisk tjocklek.

 

Kriterier för att köpa elektromagneter - vad är det som är viktigt?

Elmagnet med öppen kabelände

Eftersom storlek, vikt och även pris på elektromagneter står i samband med hållkraft, är det ingen mening med att använda en mycket stark magnet, om ett betydligt mindre utförande lika väl kan utföra uppgiften.

Omvänt ska hänsyn tas till att de hållkraft som anges i databladet alltid är baserade på en järnplatta med 10 mm tjocklek och en slät yta. Tunnare material, legerade stål och grova ytor minskar hållkraft, samt lack- och smutsskikt.

För vissa säkerhetsrelaterade tillämpningar är permanentmagneter särskilt bra. Den låser till exempel upp kritiska områden även om det uppstår strömavbrott. Omvänt låses automatiskt magneterna upp på permanent sätt med hjälp av permanentmagneter eller stänger branddörrar om elströmmen bryts av vid en brand.

 

Vårt praktiska tips

Använd för så kallade Al-processer, alltså applikationer där magnetkraften alltid bara ska stängas av kortvarigt, om möjligt permanent elektromagnetielektromagneter. De behöver inte elenergi i påläge och är därför ekonomiskt fördelaktiga.

 

FAQ - vanliga frågor om elektromagneter

Vad was tolkas med termen ”höger hand-regel”?

Därmed kan riktningen på fältlinjerna och därmed magnetens Nord- och sydpol enkelt bestämmas: Man omfattar spolen med handen i ett sådant slag att fingrarna är krökta i riktning mot den tekniska strömriktningen (från plus- till minuspol), och plogar tummen på sidan. Den högra handens tummar visar magnetfältets rotationsriktning och samtidigt för den magnetiska nordpolen.

Varför uttrycks de elektriska magnets hållkraft i N och inte i kg?

N (newton) är den officiella storleken i fysiken för kraften. I motsats till viktangivelser i kilogram (kg), som beror på tyngdkraftsfältet, är enhet N en konstant för enkel omräkning: 10 N motsvarar på jorden ca 1,02 kg vikt eller en massa på exakt 1 kg. Omvänt: 1 kg vikt motsvarar ca 9,81 N. en lyftmagnet med en hållkraft på 500 N kan alltså (på jorden) bära en vikt på ca 51 kg.

 

Sammanfattningsvis: Köp en passande elektromagneter

En säkerhetsfaktor som inte är för snäv bör alltid beaktas vid hållkraften. Se till att den tillåtna inkopplingstid är den som anges i databladet. Om du bara behöver en hög kraft under en kort tid, kan även en mindre lyftmagnet i kombination med en överström komma i fråga. I alla händelser ska den avsedda användningen vara tillräckligt hög för att den ska vara tillräckligt hög och för att den ska vara tillräckligt hög.

Till elektromagneter