bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Fördelningsskåp-säkringar - därmed är du skyddad mot elolyckor

Fördelarskåp-säkringar

I en strömkretsfördelare, även kallad fördelardosa eller säkringsboxar, finns komponenter som ser till att strömmen fördelas säkert och störningsfritt i bostads- och industribyggnader och industriella anläggningar. I vår guide får du mer information om de olika typerna av säkringar för fördelningsboxar och grundläggande funktioner.

 • Värt att veta om säkringsboxar

 • Utvalda fördelningsskåp-säkringar och deras funktioner i en översikt

 • Viktigt vid köp av säkringar för fördelardosan

 •  Vårt praxistipp: Identifiera defekta säkringar i säkringsboxar

   

 • Vanliga frågor om fördelningsskåp-säkringar

 
 

Värt att veta om säkringsboxar

Om strömmen är oväntat uppstår hemma eller på kontoret, leder den första vägen till strömkretsfördelaren. I fördelningsboxar för elinstallation finns elektriska ledningar som distribuerar elektrisk energi i de enskilda strömkretsarna. De inbyggda säkringarna skyddar mot kortslutning och överbelastning av elektriska ledningar och enheter. Om strömmen överskrids bryts strömmen automatiskt i elcentralen. 

Säkringsboxar finns som utanpåliggande och infälld variant. De delas in i underfördelning och huvuddistribution. Huvudfördelningen följer direkt transformatorstationens transformator. Du kan hitta huvudfördelarskåp antingen i transformatorstationen eller i din närmiljö. Ledningarna i huvudfördelningen leder till flera fördelningscentraler - respektive husanslutning från kontor, företag eller lägenhet. Underfördelaren monteras oftast i husanslutningsrummet eller i källaren och förser därifrån de enskilda strömkretsarna i ett hus med ström. Om det finns flera boenden får varje lägenhet en egen fördelare. 

Mätarskåp eller säkringsskåp som används i elinstallationen är standardiserade. Standarderna avser storlek, installationsserier eller din-skenor, där enskilda komponenter kan monteras, deras avstånd till varandra och mycket mer.

Ljusbågebrytare
 
 

Utvalda fördelningsskåp-säkringar och deras funktioner i en översikt

Många olika elektriska komponenter är inblandade i strömfördelningen. Till exempel kontaktorer, anslutningsklämmor, reläer, kopplingsur, ledningsskyddsbrytare, felströmsskyddsbrytare och smältsäkringar. Elmätare är direkt integrerade i vissa fördelningsboxar medan de i andra fall är inrymda i en separat mätarlåda.

Nedan redogör vi för några viktiga säkringar i säkringsboxar och förklarar deras funktion:

Ledningsskydd och felströmsbrytare

Ledningsskyddsbrytare

Ledningsskyddsbrytare (eller LS-brytare) ser till att strömmen bryts när felström uppstår eller en kortslutning eller överbelastning uppstår. 

Avstängningsmekanismen är termiskt, alltså genom Uppvärmning, eller elektromagnetiskt genom en kortslutning eller genom extramoduler. Även manuell manövrering är möjlig. För detta ändamål måste oftast strömbrytaren (vippbrytaren) eller utlösningsknappen tryckas ned. 

JORDFELSBRYTARE (eller felströmsbrytare) är av grundläggande betydelse för säkerheten och skyddar mot exempelvis elstötar vid hantering av defekta apparater. De stängs av så snart eventuella avvikelser i strömkretsen uppstår. Så är fallet när en skadad eller inte isolerad enhet berörs och därigenom t.ex. elstötar kan uppstå.

 

Smältnings-, fin- och NH-säkringar

NH-säkring

Smältsäkringar har en smältledare som smälter och utlöses vid överskridande av märkströmmen. Sådana smältsäkringar kan inte repareras. När säkringen har utlösaren behöver du byta ut säkringen.

Finsäkringar är apparatskydd med en smälttråd som ser till att elapparater skyddas mot defekter om märkströmmen överskrids.

 

NH-säkringar är lågspännings-högeffektsäkringar som används i stora elektriska anläggningar (t.ex. i industri) eller i huvudfördelare och som stängs av vid kortslutning eller överbelastning.

 
 

Ljusbågebrytare

Ljusbågebrytare

Brandskyddsbrytare skyddar mot kabelbränder. När felljusbågar till exempel upptäcks av lösa kontaktpunkter, stängs de av. 

Bristfällig avisolering, slitage av kablar, skador på elektriska ledningar genom arbeten eller kabel med brott och/eller veck kan annars leda till bränder.

 
 
 

Viktigt vid köp av säkringar för fördelardosan

I vår e-butik hittar du ett brett urval av andra säkringar och tillbehör för elinstallation i fördelaren. Innan du köper enskilda komponenter bör det vara välplanerat att installera underfördelning. Kontrollera antalet strömkretsar i underfördelningen och fundera över hur många säkringar av en typ som behövs.

För att underfördelens uppbyggnad ska fungera utan problem måste basen stämma - du behöver tillräckligt med plats för den planerade och, i förekommande fall, framtida strömförsörjningen i fördelaren. Följande faktorer spelar en viktig roll vid valet av säkringselement:

 • Produkttyp: Finsäkring, jordfelsbrytare, LS-brytare, säkerhetsövervakning och mycket mer

 • Nominell ström: Kontrollera vilken nominell ström komponenterna är konstruerade

 • Poltal: I vår e-butik hittar du säkringselement med ett, två, tre eller fyra Polen
Frånskiljare

Fyrapolig lastfrånskiljare

 • Utlösningskarakteristik: Denna uppgift avslöjar under vilka förhållanden en strömbrytare utlöstes; bland annat finns lutande, trög och medelstor varianter samt modeller av Utlösningskarakteristik B, C, D med flera att välja mellan

 • Nominell differensström: Detta värde bestämmer vid vilket maximalt tillåtet differensvärde en sådan avstängning kommer att ske

 • Säkringsstorlek: För att monteringen ska bli utan problem, rekommenderas en blick på säkringsstorleken
Säkringsstorlek

NH-säkring
NH-säkringar finns olika storlekar

 
 

Vårt praxistipp: Identifiera defekta säkringar i säkringsboxar

Defekta smältsäkringar känner du igen på den genomgående säkerhetstråden - åtminstone för modeller med glashölje. Vid keramiska modeller kan man ofta se en utstående tråd. Är du inte säker, använd en förbindelseprovare på bästa sätt. Defekta brytare identifieras med hjälp av en tydligt markerad strömbrytarposition. Om orsaken till att den utlöses är oklar är det tillrådligt att byta ut modellen mot en likvärdig.

 
 

Vanliga frågor om fördelningsskåp-säkringar

was säger lösningskarakteristik?

För säkringsbrytare finns en så kallad lösningskarakteristik. Du kan härleda från när en termisk eller magnetisk utlösning sker. 

was följas vid installation av fördelningskasterkort?

Kopplingsskåp

 

För det första måste det finnas tillräckligt med utrymme i underfördelning och huvuddistribution för alla inbyggnadsenheter. Detta omfattar också delar som kommer att uppgraderas senare. Dessutom bör lådan monteras på en höjd som är lätt att nå – i ett rum som går snabbt och enkelt att komma in i. Varning: Underfördelarens eller huvudfördelarens öppna dörr får inte blockera utrymningsvägar. 

Hur många separata strömkretsar behövs?


3 strömkretsar för upp till 50 m²uttag, belysning, elektriska stora- och småapparater - i alla bostads- och industrilokaler finns en mängd elektriska apparater som måste försörjas med ström via eluttag. Hur många separata strömkretsar som behövs beror bland annat på husytan. För detta finns det vägledande värden för grov orientering:

 • 4 strömkretsar för upp till 75 m.²

 • 5 strömkretsar för upp till 100 m.²

Observera att värdena måste anpassas efter individuella behov. Kraftfulla elektriska apparater kräver en egen strömkrets.