bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

   

Värt att veta om diskanthögtalare

  • Was diskanthögtalare

  • Vilka typer och typer av diskanter finns det?

  • Kriterier för diskanthögtalare – vad är det som är viktigt?

  • Sammanfattningsvis köper du rätt diskant

  • FAQ – vanliga frågor om diskanter

 

Was diskanthögtalare

Diskanthögtalare är högtalare som överför elektriska signaler till mekaniska svängningar och alstrar ljud. I motsats till bas- och mellanregistertonhögtalare är de speciellt optimerade för återgivning av högre frekvenser. Ju högre ljud och därmed frekvens, desto mindre luft måste flyttas från högtalarmembranet för att uppnå samma volym. Diskanthögtalare har därför i regel små konstruktioner, eftersom stora och tunga membran skulle bli trög, för att återge ljud i högre frekvenser. Omvänt kan diskanter inte spela upp låga frekvenser, så att de praktiskt taget alltid används i kombination med andra högtalare. 

 

Vilka typer och typer av diskanter finns det?

Den vanligaste konstruktionen är kanske kalottdiskantdiskantdiskanthögtalaren. Som vanliga bas- och mellanregisterhögtalare har de ett membran som ljudreflekterande element. Denna vrids av en svängspole som dyker in i en ringformad spole av en permanent magnet. Centrerar membranet samt doppspolen genom en rundgående fals, som endast tillåter axiella rörelser av membranet. Detta funktionssätt är övergripande betecknat som doppspolehögtalare.

På samma sätt fungerar diskanthorn. För att förbättra ljudverkningsgraden och ljudstyrningen sitter en ljudledande konstruktion framför det egentliga högtalarmembranet, det så kallade hornet.

Piezo diskanthögtalare har ingen elektromagnetisk drivning som doppspolehögtalare, utan använder piezoelektrisk effekt för att försätta ett membran i svängning. Det finns även som hornhögtalare.

Banddiskant använder en tunn aluminiumfolie som membran som finns i statorfältet av permanentmagneter. Själva folien flyter genom signalen i längdriktningen och det magnetfält som induceras av strömflödet leder bort folien till vibrationer. På den överförda andan är membranet även talspolen. Tack vare metallbandens extremt låga impedans är det dock inte möjligt att direkt använda en slutförstärkare, varför banddiskanthögtalare alltid har en överförare för impedansanpassning i chassit.

 

Kriterier för diskanthögtalare – vad är det som är viktigt?

Diskanthögtalare

I normalfall monteras diskanthögtalare tillsammans med andra högtalare i högtalarlådor. Vid nykonstruktioner finns det i regel motsvarande rekommendationer i monteringsanvisningen, som anger vilka högtalarchassin som är lämpliga. Om en defekt diskanthögtalare måste bytas ut bör man se till att inte bara konstruktionen och monteringsmåttet är kompatibla, utan att de elektriska och akustiska värdena ligger så nära originalet som möjligt. Om det finns flera högtalare bör alla diskanthögtalare bytas samtidigt för att få en homogen ljudbild.

Om man ställer samman ett urval av själva högtalarchassin, ger de enskilda databladen detaljerad information om tekniska data som impedans, belastning och frekvensgång. I detta fall är det upp till konstruktören att göra ett tekniskt meningsfullt urval. På marknaden finns ett brett urval av facklitteratur och beräkningsprogram för högtalarkonstruktion.

Om diskanter används på offentliga platser som kan nås från publiken är det att välja en modell vars diskanthögtalare är skyddad mot beröring, för att undvika skador. Alternativt kan ett passande skyddsgaller monteras.

 

Sammanfattningsvis köper du rätt diskant

Diskanthögtalare

Låt dig inte bländas av den maximala frekvensgången. Särskilt höga värden, som till exempel 40 kHz, är imponerande, men bör inte överskattas i praktiken. Inte ens en ung människa kan uppfatta frekvenser över 20 kHz – med en åldrande befolkning sjunker den hörbara maximala frekvensen. Mycket viktigare än dessa gränsvärden är en så linjär frekvensgång som möjligt och en bra strålningskaraktär.

Tänk på en förnuftig sammansättning av alla komponenter: Det är till exempel inte meningsfullt att kombinera en mycket prisvärd piezo-diskanthögtalare med högprisade andra högtalare. Omvänt gör en dyr och högkvalitativ banddiskanthögtalare av en medelmåttlig högtalarbox inte ett High End-högtalarsystem.

Generellt är kalottdiskanthögtalare och bandrdiskanthögtalare mer lämpade för hifi-området, medan diskant-horn erbjuds genom sin bättre verkningsgrad och de kombinerade strålningstyregenskaper som kan användas inom pa-, musiker- och diskotområdet.

Utomhus och i fuktiga miljöer ska lämplig fuktbeständighet säkerställas. Vid montering i utrustning som använder katodstrålerör för bildgenerering ska magnetiskt avskärmade diskanter användas. Dess magnetfält leder annars till färgförvrängningar och bildförvrängningar. Detsamma gäller vid Verau i Centerspeaker på flerkanalssystem och i kombination med äldre, konventionella TV-apparater med bildrör eller CRT-bakprojektorer. Moderna platta bildskärmar med plasma-, LCD- eller LED-teknik är inga problem.

 

FAQ – vanliga frågor om diskanter

Vilken impedans ska diskanthögtalaren ha?
Normala impedanser är 4 och 8 ohm. Vid nyintegration av en diskant i ett högtalarsystem bör samma impedans användas för alla högtalarelement. Det gäller även när en defekt diskanthögtalare måste bytas ut.

Kalotten i min diskanthögtalare har skadats mekaniskt, hur kan ICH förhindra detta i framtiden?
I online shoppen från Conrad hittar du lättmonterade högtalarskyddsgaller för alla vanliga högtalarmått. De förhindrar tillförlitligt oavsiktlig eller avsiktlig skada.

Behöver ICH ett fördelningsfilter, eller kan diskanthögtalaren också anslutas direkt?
Alla högtalare bör i princip endast matas in i de frekvensområden som de är konstruerade för. En direkt anslutning kan inte bara orsaka skador, utan skadar ljudet enormt. Ett undantag är Piezo-diskanthögtalare: Impedansen stiger starkt vid låga frekvenser, så att en frikoppling sker även utan fördelningsfilter. Ändå kan det vara tekniskt användbart att använda Piezo-diskanthögtalare med en lämplig koppling.