bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

    

Värt att veta om lågvoltskontakt

 • Vad är lågvoltskontakt?

 • Vilka lågvoltskontakter finns hos Conrad?

 • FAQ - vanliga frågor om lågvoltanslutare

Vad är lågvoltskontakt?

Lågvoltskontakt

Med lågvoltskontaktdon förbinds elektriska ledningar tillförlitligt med varandra eller med förbrukare och separeras. De används ofta för att till exempel förse förbrukare med elektrisk ström via en nätadapter.

En viktig egenskap hos denna typ av kontaktdon är spänningsområdet. Standarderna IEC 60449 resp. VDE 0100 bestämmer spänningsområdena. Därefter omfattar området för lågspänning spänningsområdet spänningsområdet i (romerska ens). Vars gränsvärden är lägre än 50 V växelspänning och mindre än 120 V likspänning. Detta har man gjort med de omgångbara beteckningarna ”lågvolts” och ”svag ström”. Detta spänningsområde skall inte anses vara livshotande vid kontakt med vuxna.

De fäst anslutningarna är formlogiska och separerade när komponenterna måste bytas ut. Sammanfogning och kapning av denna typ av kontaktdon är möjligt utan verktyg.

Många lågspänningskontakter är utrustade med mekaniska säkringselement som ömsesidigt griper så att anslutningen är skyddad mot oavsiktlig sammankoppling och lossning. Detta kan ske genom isättning eller skruvning. Vid låsande säkringar anges ofta en isticknings- och dragkraft för anslutning och lossning av kontakterna. Vissa modeller har inbyggda brytarelement som manövreras separat genom att en kontakt sätts i eller lossas.

De egentliga elektriska kontakterna är alltid omgiven av ett isolerande plasthölje. Ytterhöljet kan vara av både plast och metall.

Anslutningen av den egentliga kontaktdonet till anslutningskabeln sker genom lödning, klämning eller skruvning.

 

Vilka lågvoltskontakter finns hos Conrad?

Anslutningsdon

Professionell butik från Conrad ger dig ett professionellt och samtidigt prisvärt urval av högkvalitativa lågvoltskontaktdon, med vilka du snabbt och tillförlitligt kan realisera elektriska anslutningar i lågspänningsområdet.

Utbudet kan väljas efter olika egenskaper. Till dessa hör prisintervall, nyheter och erbjudanden, under vilka den föroreningsfria produktionen RoHS omfattas av direktiv 2011/65/EU, kundbedömning, tillgång till produkter i Conrad-butikerna samt tillverkare och varumärken.

Ur elektrotekniska och mekaniska aspekter ska menyn uppfylla följande urvalskriterier:

Inner-Ø: Från 0,7 till 7 mm

Stift-diameter: Från 0,65 till 4 millimeter

Nominell ström: Från 0,2 till 10 ampere

Nominell spänning: Från 3,5 till maximalt 50 volt


Kategori

 • Sockelmoduler: De är konstruerade för användning under dåliga förhållanden.
 • Nätkontaktdon: Speciellt formade, tre- eller fyrpoliga kontakter och uttag.
 • Lågvoltskontakt: Alla inte längre angivna anslutningar.


Konstruktion:

Här skiljs raka och vinklade konstruktioner åt, fortfarande horisontell, vertikal och chassi-montering samt montering med fläns.

Lågvoltskontakt

Anslutning:

 • Uttag: Som kategori kontaktdonsmodul
 • För lödning med stift, flaggor eller öljetter
 • Kretskortsanslutningar för användning i kretskort-raster
 • SMD-anslutningar för industriella lödtekniker
 • Skruvar för anslutning och lossning av anslutningskabeln med skruvmejsel
 • Dragfjädrar för enkel, verktygsfri anslutning och lossning av anslutningskabeln


Ytterdiameter:
2,35 till 17 millimeter

här finns det för uttag ofta måttskisser för utformning av monteringsöppningen. Genom plattningar till höljegenomförandet, som passar exakt till kontaktdon som kan monteras, förhindras förvridning av anslutningskopplingen - särskilt viktigt för lågspänningskontakter med skruvbara element.

Använd även de datablad som finns att ladda ned. I dessa ingår i regel detaljerade uppgifter om byggnadsserier som t.ex. visar passande motstycken – kontakter till uttag och tvärtom.

 

FAQ - vanliga frågor om lågvoltanslutare

Vilka säkerhetsinstruktioner bör följas för lågvoltskontakt?

Anslutningsdon
 • Arbete vid elektriska anläggningar får endast utföras av utbildad personal. Ofta finns områden i närheten av lågspänningsinstallationer med högre, farliga spänningar och strömmar. Åtgärder för att skydda människor bör därför inte försummas.
 • Felaktig montering av elektriska anslutningar kan medföra betydande risker även i lågvoltsområdet. Det gäller till exempel kopplingar till system med högre spänning som aktiveras genom lågspänning.
 • Använd endast kontakter och uttag som passar perfekt ihop.
 • Anslutning och lossning av kontaktdon bör ske utan spänning, eftersom högre strömmar kan ge ljusbågar även vid låg spänning.
 • Använd lämpliga verktyg för att skydda dig mot skador och inte skada fästelement, hus, isolering och kabelanslutningar.
 • Använd lågvoltskontakt endast i nämnda spänningsområde och följ informationen om maximal nominell ström och temperaturbeständighet.
 • De flesta lågvoltskontaktdon är inte avsedda för användning utomhus.
 • Undvik kontakt med kontaktdon, höljen och kablar med aggressiva kemiska ämnen.
 • Sätt fast kablarna på kontakten efter fastsättning, så att ingen dragkraft behövs. Vissa kontaktdon har egen dragavlastning.
 • Lågspänningskontakterna ska vara vågrätt anslutna eller lossade. För att koppla bort måste du alltid dra i kontakten och inte i kabeln.
 • Lågvoltskontakter som inte längre kan användas hör till de lokala myndigheternas uppsamlingsplatser än till elskrot och inte till hushållssoporna.
Anslutningsdon

Vilken livslängd har lågvoltskontakt?

Vissa tillverkare anger kontaktcykler. Siffrorna sträcker sig från minst 2.000 kontaktcykler med säkerhet till femsiffriga intervall. 

Hur märks defekta lågvoltskontaktdon på?

 • Korrosion på stift och uttag kan leda till höga övergångsmotstånd, det kan även vid låg spänning leda till Uppvärmning, vilket i sin tur kan skada isoleringen och höljet. Även de anslutna komponenterna fungerar då inte längre tillförlitligt. Till exempel minskas ljusutbytet för glödlampor och LED:er.
 • Vid höga temperaturer kan isoleringselement bli oanvändbara. Kontrollera orsakerna till temperaturdjupet och ta bort dem innan du ersätter kontakterna.
 • Tack vare tiden kan fjädringen minska sin spännkraft, så att kontakter och uttag inte alltid sitter i varandra på ett säkert sätt. Det kan även orsakas av slitage på plastsnap-ers.