bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Få information om blodtrycksmätare

 • was är puls- och blodtrycksmätare?

 • Hur fungerar en puls- och blodtrycksmätare?

 • Puls- och blodtrycksmätare: Överblick över olika modeller

 • Urvalskriterier för köp av puls- och blodtrycksmätare

 • Bra att veta: Mät ditt blodtryck korrekt

 • FAQs: De vanligaste frågorna om puls- och blodtrycksmätare

 • Sammanfattning: Så här hittar du rätt puls- och blodtrycksmätare

was är puls- och blodtrycksmätare? 

Vårt blod står under press. Det är alltid så. Om trycket ökar för mycket talar man om blodtryck (hypertoni) – en folksjukdom. Eftersom högt blodtryck är en allvarlig hälsofara på lång sikt bör det mätas regelbundet. Många läkare rekommenderar sina patienter att utföra blodtrycksmätningar även hemma, särskilt om det finns en särskild tendens till höga värden. Med en puls- och blodtrycksmätare är just detta möjligt: Regelbunden hälsokontroll i ditt eget hem. Detta ersätter naturligtvis inte läkarbesök, men det kan hjälpa till att upptäcka oegentligheter i god tid. 

Hur fungerar en puls- och blodtrycksmätare?

En puls- och blodtrycksmätare visar användaren puls- och blodtrycksvärden. Två värden samlas in vid mätningen: För det första det arteriella blodtryck som blodet flyter in till hjärtat. Detta värde kallas det diastoliska värdet på det tekniska språket. Det andra värde som mäts är det systoliska värdet och anger det tryck med vilket blodet flyr från hjärtat. Den enhet där båda värdena anges är mmHg. Dessutom anger puls- och blodtrycksmätare pulsfrekvensen. 

Pulsfrekvens

Puls- och blodtrycksmätare: Överblick över olika modeller 

Puls- och blodtrycksmätare för handleden

Blodtrycksmätare för handled är perfekt för nybörjare och finns redan för några få euro. Mätningen sker via en manschett som läggs på handleden. De små och lätta enheterna är framför allt praktiska när man vill utföra puls- och blodtrycksmätningar på resan. Man bör dock vara noggrann vid användningen, eftersom mätfel annars snabbt slinker in. Det är viktigt att man håller handleden ungefär på hjärthöjd vid mätning. 

Fördelar:

- prisvärd
- liten storlek
- låg vikt

Nackdelar:

- tenderar att felaktiga mätresultat
- några extrafunktioner

Enkel puls- och blodtrycksmätare för överarmen

Puls- och blodtrycksmätare för överarmen består av en överarmsmanschett som är kopplad till en bildskärm. Hylsan ansluts kort över armbågen till hjärthöjd med hjälp av kardborrbandet. De finns i olika utföranden och prisnivåer, med början för enkla apparater för tillfällig användning (ca 20–50 euro).

Fördelar:

- extra utvärderingsfunktioner, som genomsnittsvärde
- bred manschett förebygger många mätfel
- lagring av mätresultat

Nackdelar:

- storlek och vikt
- få tilläggsfunktioner
- batteridrift

Komfort puls- och blodtrycksmätare för överarmen

Dessa högvärdiga puls- och blodtrycksmätare erbjuder många extrafunktioner, till exempel genomsnittsvärden, till och med en talåtergivning av resultaten. De sparar mätresultaten och dessutom kan flera användare skapas. Dessutom har de hög lagringskapacitet och drivs ofta med nätdelar, så att du slipper köpa batterier. De skall bevaras i en prisklass på mellan 50 och 100 euro.

Fördelar:

Exakta mätningar
- många extrafunktioner
- med användarminne
- ofta inga batterier behövs
- lång livslängd, ofta med lång tillverkargaranti

Nackdelar:

- högre pris
- storlek och vikt 

Puls- och blodtrycksmätare med digitalt gränssnitt eller app

Denna moderna puls- och blodtrycksmätare är små hälsominiatorer. De börjar kosta omkring 100 euro, men kan också kosta mer än 200 euro. Enheterna arbetar oftast trådlöst och överför mätdata till exempel via Bluetooth till datorer, appar eller en onlineplattform, där de sedan vidarebehandlas. Appar eller plattformar erbjuder olika analysmöjligheter och kan ge en mer holistisk hälsobild genom registrering av andra värden (blodsocker, vikt, måltider, kroppsfett).

Fördelar:

- många extrafunktioner
- hälsomanagement
- digital vidare bearbetning av data.

Nackdelar:

- högt pris
- avancerad hantering

 

Urvalskriterier för köp av puls- och blodtrycksmätare

Förutom att bestämma om du vill mäta ditt blodtryck runt handleden eller överarmen, måste även andra kriterier beaktas när du köper en puls- och blodtrycksmätare. 

Urvalskriterier för köp av puls- och blodtrycksmätare

Läsbarhet och hantering

För att du ska kunna läsa av värdena korrekt bör du se till att du har en lättläst display när du köper en puls- och blodtrycksmätare. En stor display med touchfunktion, eller åtminstone en enhet med stora knappar, kan göra manövreringen mycket lättare. Dessutom bör man vara uppmärksam på en automatisk avstängning.

Manschett

Se till att mäthylsan passar runt handleden eller överarmen. Vissa tillverkare levererar dina enheter direkt med två manschetter - en i standardutförande och en i XL-storlek för ett starkare armomfång.

Batteri eller nätenhet

Batterier måste bytas ut. Det kan vara jobbigt, särskilt om det vid mätning inte finns några batterier. Dessutom är inköp av batterier naturligtvis en kostnad. Puls- och blodtrycksmätare med en nätadapter får sin energi från vägguttaget. Det är oftast mer praktiskt och på sikt även billigare. 

Minnesfunktion

Den som regelbundet mäter sitt blodtryck vill säkert också jämföra värdena. Puls- och blodtrycksmätare med minnesfunktion besparar manuell fasthållning av resultat. Det finns till och med automatiska utvärderingsfunktioner och minnesplatser för flera användare. 

Program och operativsystem

Vill du köpa en enhet med digitalt gränssnitt? Se till att din puls- och blodtrycksmätare och programvara är kompatibla med datorns operativsystem! 

Vårt praktiska tips

Puls- och blodtrycksmätare för privat bruk omfattas inte av någon kalibreringsplikt. Därför är det ett bra tips att ta med den egna enheten vid nästa läkarbesök. På så sätt kan du på plats jämföra värdena för den professionella mätningen med dina egna mätresultat och veta vilka avvikelser du kan räkna med.
Ett tips: Testa båda armarna vid de första mätningarna. I framtiden bör du då ta armen för mätning, som visade de högre värdena. 

   

Bra att veta: Mät ditt blodtryck korrekt

 1. Mät alltid vid samma tidpunkt på dagen, bäst på morgonen och på kvällen
 2. Drick inte kaffe före mätning. Mät före medicintagning
 3. Bevara lugn och ro: Ingen högljudd musik, ingen ansträngande miljö
 4. Koppla ur under minst fem minuter omedelbart före mätningen
 5. Mät den på en stol, upprätt och lutad sittande, en arm vilar på bordet
 6. Blodtryckshylsan sitter i hjärthöjd – även hos handenheter
 7. Under mätningen rör det sig inte om rörelse och tal
 8. Dokumentera resultaten

FAQs: De vanligaste frågorna om puls- och blodtrycksmätare

Behöver ICH ta hänsyn till något vid mätning på handleden?

För att få korrekta resultat ska mäthylsan vara i hjärtans höjd. Det bästa är att vinkla armen lätt.

Varför skiljer mina mätresultat från dem hos läkaren hemma?

Det kan ha olika skäl: Hantering av apparaterna och mätteknikens precision. Därför är det viktigt att hemmet mäts väl för kontinuerlig övervakning av blodtrycket, men att det kontrolleras regelbundet av läkare är oersättligt. 

Sammanfattning: Så här hittar du rätt puls- och blodtrycksmätare

Innan du köper en puls- och blodtrycksmätare bör du fundera över vilka funktioner du behöver. Se alltid till att köpa en enhet som ger tillförlitliga mätresultat. Du kan också be din läkare eller apotekare om råd. Regelbundna läkarbesök ersätter aldrig enheten!