bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om Bimetallbrytare

  • Hur fungerar bimetallbrytaren?

  • Självöppnande och självstängande bimetalltemperaturbrytare

  • Automatisk och manuell återställning av bimetallomkopplare

  • Användningsområden för bimetallbrytare

  • Montering av bimetallbrytare

  • FAQ - vanliga frågor om bimetallkopplingar

Hur fungerar bimetallbrytaren?

Temperatur-bimetallbrytare

En bimetallomkopplare (se bild) består av två metaller med olika värmeutvidgningskoefficienter. Dessa är fast förbundna med varandra.

Vid Uppvärmning eller nedkylning ändrar bimetallens båda skikt i olika grad genom den specifika värmeutvidgningskoefficienten deras längdjusteringskoefficient. Eftersom en metall expanderar mer än den andra, böjer sig hela bimetallkonsten. När temperaturen sjunker återgår bimetallen till sin utgångsposition.

Platta av bimetall har ett elastifunktion. De ändrar sin form plötsligt från konkav krökning till konvex krökning.  Därför är många bimetalltemperaturbrytare konstruerade som plattor.


Tips:
Bimetaller reagerar både på elektrisk värme och på förändringar i omgivningstemperaturen.

 

Självöppnande och -slutande bimetalltemperaturbrytare

Självöppnande bimetallbrytare

El i oformat tillstånd.

Självöppnande temperaturreglage används ofta som temperatursäkring eller som överspänningsskydd. När maximitemperaturen uppnås antingen i omgivningen eller genom intilliggande elektrisk spänning bryts den elektriska anslutningen av bimetalltemperaturbrytaren och stänger därmed av kretsloppet. På så sätt förhindras överhettning.

Självstängande bimetallomkopplare

Håll strömkretsen avbruten i normalt tillstånd.

Först när stängningstemperatur uppnåtts skapar brytaren i bimetalltemperatur den elektriska förbindelsen för att andra elektriska förbrukare ska kunna her. Självstängande temperaturreglage används t.ex. för att slå på elektriska värmeenheter, kylning, fläktar och kylarfläktar.

Bimetalltermostater är både självöppnande och självförslutande.

 

Automatisk och manuell återställning av bimetallomkopplare

Många bimetallbrytare används för automatisk temperaturkontroll. De formar sig när den specifika temperaturen för kopplingspunkten uppnås och återgår till sitt ursprungliga läge vid nedkylning. Denna process kallas automatisk återställning av bimetallbrytare.

Bimetallstermostater arbetar automatiskt tillbaka, både självöppnande och självlåsning. De är lämpliga för cyklisk växling av temperaturkritiska processer. För automatisk temperaturkontroll kan du till exempel alltid ställa in värmen vid en viss temperatur och koppla bort värmen från elnätet när en andra toleransgräns har uppnåtts.

Självöppnande brytare

Manuell återställningsfunktion är dessutom integrerad i vissa temperaturregulatorer och har många praktiska fördelar:
 

  • Självöppnande bimetallbrytare med manuell återställning sätter inte processen i gång igen under nedkylningen, utan kräver manuell manövrering. De finns till exempel i brödrostar, för här ska man inte alltid grillas igen utan att nytt bröd läggs i mellanrummen.
  • Självstängande bimetallomkopplare med manuell återställning stänger strömkretsen vid en viss temperatur och avbryter den sedan inte utan främmande tillbehör. Ett exempel på detta är användningen av sådana termobrytare i nödgeneratorer för kylfläktar, som inte kommer att tas ur drift förrän den reproducerade huvudförsörjningen är fullständigt installerad av en tekniker.
 

Användningsområden för bimetallbrytare

Som överhettningsskydd, monterad bimetallbrytare avbryter kopplingskretsen vid överhettning. Dessutom fungerar bimetallbrytare som temperaturgivare för överströmsskydd. Som elektronisk temperaturbrytare värmer bimetallen tack vare den underliggande strömkällan och separerar kopplingskretsen vid en viss temperatur genom sin ofördelaktiga deformation.
 

  • Bimetalltermostater är temperaturkänsliga omkopplare för cyklisk drift. Ökar temperaturen för hög eller faller den för djupt, avbryter eller ansluter bimetalltermostaten den elektriska kopplingskretsen.
  • Bimetallbrytare med manuell återställning används i processer som kräver mänsklig intervention efter varje separering eller förbindelse i kretsloppet.
 

Montering av bimetallbrytare

Bimetallbrytare med keramikkropp

Bimetalbrytare monteras som temperatursensorer i kopplingsskåp eller direkt på transformatorer, motorer, halvledarkylelement och liknande komponenter.

Bimetallbrytaren ska installeras så nära kontrollpunkten som möjligt om den omgivande temperaturen ska användas som indikator för kretsprocessen, så att den omfattas av samma temperaturförhållanden som det system som ska regleras.

Vanliga bimetallbrytare med plattor har på sidorna två kontaktöglor för fastsättning av inkommande och utgående strömkablar med kontakt-, nit-, löd- eller svetsfog.

Temperaturgivarna för de termiska sensorfunktionerna sitter oftast nedtill på höljet.

 

FAQ - vanliga frågor om bimetallbrytare

Was innebär temperaturangivelse inom parentes?

Temperaturen inom parentes anger den termiska toleransmarginalen för omkopplaren. Var noga med denna toleransmarginal när du väljer bimetalltemperaturomkopplare och välj den så att dina processer fungerar friktionsfritt med fullständig tolerans.

Was gäller nominell spänning och brytström?

Använd bimetallbrytaren endast under de förhållanden som anges i respektive handblad för att förhindra skador på komponenten och säkerställa en tillförlitlig temperaturstyrning.

Vilken öppnings- eller stängningstemperatur behöver min bimetallomkopplare?

Det beror på användning för din temperaturreglering. När du väljer rätt temperaturvärden för din koppling, observera även toleransmarginal inom parentes.