Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om bilströmställare

 • Was är bilströmställare?

 • Vilka användningsområden har bilströmställare för Conrad?

 • Vilka typer av bilströmbrytare finns hos Conrad?

 • FAQ - vanliga frågor om bilströmställare

Was är bilströmställare?

Strömbrytare i bilen ger elektriska anslutningar mellan elsystemets strömkälla i bilen och dess förbrukare i bilen. Dessa brytare tar till så sätt till ett permanent frånkopplingstillstånd till nästa växel. De spänningsförande, verkliga brytkontakterna är beröringssäkert delade från de ytliga manöverelementen och fordonsmassan.

Brytare används i bilar för ett stort antal kopplingsuppgifter, i många former och användningar för säkerhet och komfort.

Själva växlingen kan utlösas av fordonets förare eller andra passagerare, alltså av människohand, men även genom mekaniska lösningar som kontakter på motorhuvar och dörrar.

Vilka användningsområden har bilströmställare för Conrad?

För användning i fordon är många typer av strömbrytare utformade så att de klarar de starka mekaniska och termiska kraven som vibration och värme i fordonet. Användbarheten under vissa termiska förhållanden anges i databladet och kan sträcka sig från -40 till +85 grader Celsius. Speciella modeller uppfyller kraven för en mycket tuff användning, till exempel i jordbruks- och byggmaskiner, men även i båtar och fritidsfordon. Dessutom används bilströmställare för att komplettera fordonsspecifika byggkomponenter, t.ex. dimstrålkastare och sökstrålkastare, varningsljus och varningsskyltar. Strömbelastbarheten hos bilbrytaren är relativt hög och sträcker sig till 200 ampere.

Vissa brytarmodeller är försedda med motiv som är speciellt begränsade för användning med tryck. Till dessa hör fordonsspecifika symboler som batteri, motorstart, fönster-, lampor- och strålkastarmärkning samt tryck av Off/On.

75 procent av bilströmbrytaren är upplyst. Belysning ska utföras antingen som yta, punkt eller symbol eller med LED. Vissa brytare har extra funktioner som låsning för att skydda den mot oavsiktlig hantering.

Vilka typer av bilströmbrytare finns hos Conrad?

Ställdon

En specialform av bilströmställare, utformad som en självåterställande knapp.

Bil-batteriströmbrytare

Konstruerad för att koppla särskilt höga strömlaster från batteriet till bilens elsystem. Delvis kan växling göras i flera steg och det egentliga manöverelementet är avtagbart.

Manöverpanel för bilar

En panel rymmer olika fordonsbrytare och -knappar delvis tillsammans med separata eller inbyggda signallampor. Panelen är utformad som en komplett monteringsenhet.

Biltryckströmställare

För användning som motor-startbrytare med strömkapacitet upp till 30 ampere.

Bil-tryckströmställare

Versioner med och utan belysning av knappfältet för olika användningsområden med strömkapacitet upp till 25 ampere.

Säkerhetsströmbrytare för bil

Till- /från-brytare upp till ström på 50 ampere med avtagbar nyckel.

Bil-vippströmbrytare

Användning som varianter med upplysta och oupplysta spakar. Vissa vippomkopplare är utrustade med startsäkringar. Först när denna är bortagad kan växlingen ske. Vid återföring tar brytaren tillbaka sin utgångsposition igen.

Bilnivåbrytare

Brytare med inbyggd mikroprocessor som i typ av nivåregulator med varje knapptryckning definierar på- eller avtagande utgångsspänning. Användning till exempel för sätesstyrning.

Bil-dörrkontaktbrytare

Dessa knappar monteras in i karossen så att de analyserar tillståndet hos en stängd bildörr.

Bil-vippströmbrytare

Finns delvis tillgängliga i olika upplysta och tryckta varianter med fast mittläge.

Bil-dragströmbrytare

För belysning, delvis i flera steg, till exempel för parkeringsljus i det första steget och för halvljus i det andra steget.

FAQ - vanliga frågor om bilströmställare

Vilken livslängd har bilbrytaren?

Antalet kopplingscykler ligger på värden upp till 500.000 om användningskriterierna uppfylls. Om ett fordon exempelvis används i 10 år på ett arbetsdagsmässigt sätt, kommer föraren att få cirka 10.000 växlingar (två gånger per dag på 49 veckor per år).

Vilka säkerhetsanvisningar ska följas?

 • Underhåll av fordonselsystemet får endast utföras av utbildad personal. Underhållspersonalen kan behöva genomgå ytterligare utbildning.
 • Felaktig reparation av bilströmställare kan medföra betydande risker för reparatören och användaren. Det kan också vara möjligt att annullera garantirättigheter.
 • Vissa komponenter har mycket stora strömmar som kan utgöra en fara för människor. Därför bör åtgärder vidtas för att skydda människor mot exponering för farliga kroppsdelar.
 • Särskilda åtgärder ska vidtas vid provning av fordon under spänning, t.ex. installation av särskilda arbetsutrymmen, skydd genom avstånd, nödstyrutrustning eller visuell eller akustisk signal om kopplingstillståndet.
 • Framför allt bör endast ett lämpligt verktyg användas för att lossa brytarhöljen i fordonsområdet, så att inte fästen och höljen skadas.
 • För bilströmställare finns tillverkarens datablad tillgängliga för nedladdning. Dessa är särskilt relevanta för strömtålighet och temperaturområdet på användningsplatsen i bilen.
 • Vid störningar eller defekter på brytaren kan du omedelbart koppla till utan spänning och säkra dem mot ytterligare användning.
 • Defekta brytare får inte slängas i hushållsavfall, utan hör till offentliga insamlingsplatser.
   

Hur kan ICH upptäcka defekter på bilströmställare?

 • På grund av slitage eller överbelastning kan en ljusbåge uppstå när man öppnar brytkontakterna, vilket leder till att kontakterna i brytaren bränns åt styck för bit. Denna kontaktbrand kan märkas med lukt och leder till ökade övergångsmotstånd för kontakterna tills de slutar fungera.
 • Slitage på lutnings-, vipp- eller låsningsmekanism leder till ett otillförlitligt stopp av kopplingspositionerna. Om du inte längre kan ta upp eller hålla kopplingsläget måste brytaren bytas ut.
 • I starkt vibrerande tekniska miljöer, t.ex. i fordon eller maskiner med arbetsoförmåga (golvkompressorer), kan kablarna och kontakterna lossas was alterer
 • Särskilt spak i plast på vippbrytaren kan utgöra en risk för att brytningen bryts vid för stark mekanisk belastning.