Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

I bilar finns det, som elektriska källor, batterier, ljusmaskiner och, å andra sidan, en stor mängd elektrisk energi i form av lampor, elektriska och elektroniska system som är anslutna via enskilda kretsar. Vid överbelastning eller kortslutning kan det uppstå känsliga och farliga störningar även hos andra system i fordonet, eller till och med brand. För att förhindra detta ska säkringar installeras i fordonets elektriska kretsar.

Värt att veta om bilsäkringar

  • Vilka typer av bilsäkringar finns och hur fungerar de?

  • Vilka praktiska versioner av bilsäkringar finns och hur är de specificerade?

  • Mått och märkströmmar på flatstiftsäkringar

  • Egenskaper för auto-flatstiftsäkringar

Vilka typer av bilsäkringar finns och hur fungerar de?

Säkring

BILSÄKRINGAR i torpedoform var vanliga fram till början av 1980-talet.

Liksom på andra eltekniska områden skyddas strömkretsar i motorfordonet mot överbelastning på grund av för stark ström genom att strömmen bryts. Detta görs i det enklaste fallet med hjälp av en säkring som består av en smältinsats. Det är ett litet stycke metallisk ledare med en definierad, låg resistans. Om denna ström genomflödes värms den upp. Metall och dess mekaniska mått är valda så att den smälter när ett definierat strömvärde överskrids under en längre tid och på så sätt bryter kretsen. Den andra möjligheten är termiskt aktiverade brytare. Här värms en bimetall av genomflödande ström. När det överskrider ett bestämt värde böjer sig värdet, och strömflödet avbryts mekaniskt av strömbrytaren. Denna typ av säkring kallas också ”Automat”. Till skillnad från smältinsatser som är oanvändbara och måste bytas ut efter utlösning, kan automater efter avkylning och avhjälpande av överbelastningen sättas på igen.

Vilka praktiska versioner av bilsäkringar finns och hur är de specificerade?

Eftersom elektriska enheter finns i vanliga motorfordon (utom i elbilar!) Endast med låg spänning under 50 V, vanligtvis 12 V eller 24 V, kan de hållas ganska små. De säkrande strömmarna kan på grund av den låga spänningen vara betydligt högre än i husinstallationen.

Fram till 1980-talet användes smältinsatser i äldre bilar i s.k. torpedoform. Här sitter en liten isoleringskropp, som är spetsig på båda sidor, en metallremsa som är den egentliga smältinsatsen. I ändarna sitter de kontaktytor med vilka säkringen i säkringshållaren är kopplad till strömkretsen.

Moderna bilar har flatstiftsäkringar som är standardiserade enligt ISO 8820-3. Här är den metalliska ledaren för smältinsatsen ansluten med två flatstift och inbyggd i ett platt plasthölje. Flatstiftsäkringar finns i olika storlekar: Mini, standard och Maxi. Dessa skiljer sig åt i fråga om mått och val av nominell ström.

Standard flatstiftsäkringar

Standard flatstiftsäkringar är vanliga i dagens fordon.

Mått och märkströmmar på flatstiftsäkringar

TypMått L x B x HNominell ström A
Minikontaktsäkring (FK1)10,9 × 3,6 × 16,3 mm³2; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30
Standardkontaktsäkring (FK2)19,1 × 5,1 × 18,5 mm³1; 2; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40
Maxi-kontaktsäkring (FK3)29,2 × 8,5 × 34,3 mm³20; 25; 30; 35; 40; 50; 60; 70; 80; 100

Säkringshållaren finns i bilen, till exempel under instrumentpanelen, på ställen som är svåra att komma åt och se. Eftersom kontaktsäkringen har samma dimensioner för olika nominella strömmar, kan säkringar med fel användas av misstag. För att undvika förväxlingar är plasthöljet färgat, och varje nominell ström tilldelas en färg.

Egenskaper för auto-flatstiftsäkringar

Svart

Svart

1 ampere

 

Grå

Grå

2 Ampere

 

Lila

Lila

3 ampere

 

Rosa

Rosa

4 ampere

 

Ljusbrun

Ljusbrun

5 Ampere

 

Brun

Brun

7,5 ampere

 

Röd

Röd

10 ampere

 

Blå

Blå

15 ampere

 

Gul

Gul

20 ampere

 

Matt

Matt

25 ampere

 

Grön

Grön

30 ampere

 

Blågrön

Blågrön

35 ampere

 

Orange

Orange

40 ampere

 

Röd

Röd

50 ampere

 

Blå

Blå

60 ampere

 

Ljusbrun

Ljusbrun

70 ampere

 

Klar

Klar

80 ampere

 

Lila

Lila

100 ampere

 
 
 

Automatsäkringar finns i måtten på mini- och standardflatsäkringar. På grund av den mer avancerade kopplingsmekaniken är automaten något högre än motsvarande smältinsatser.

was följas vid val och bilsäkringar och deras användning i bilen?

För att säkringar på ett effektivt sätt ska kunna skydda elektriska system i en bil mot överbelastning och skador får endast de typer med samma nominella strömvärden som anges i fordonets bruksanvisning användas som ersättning. Först måste den orsak som ledde till att säkringen utlöses identifieras och undanröjas. Det kan t.ex. vara fallet Kortslutningar orsakade av slitna kablar eller defekta förbrukare. Om säkringar utlöses upprepade gånger, är felet ännu inte avlöst. Att installera säkringar med högre nominella flöden är inte en godtagbar lösning i ett sådant fall, eftersom detta kan orsaka större följdskador som kan leda till förlust av garantianspråk.

Äldre bilsäkringar, särskilt Torpedo-typer, tenderar att korrosion på kontaktytor. På grund av låga spänningar och samtidigt stark ström kan det här uppstå tydliga spänningsrester. Vid störningar i elektronik och elektronik i en bil bör därför även kontakterna mellan säkringarna kontrolleras. Om korrosion är synlig skall den bytas ut.

Det är ofta inte lätt att byta flatsäkringar, eftersom de sitter tätt intill varandra i säkerhetsboxen. Med fingrarna är säkringarna knappt säkra. För att underlätta finns det därför praktiska säkringsutdragare, som gör att säkringarna enkelt kan gripas och dras ut.

Säkringsutdragare

Säkringsdragare underlättar byte av flatsäkringar.

I en bil är ett större antal säkringar med olika nominell ström inbyggda. För att vara förberedd för alla möjliga störningar, bör ett sortiment av säkringar vara tillgängliga. Set om detta finns i sortimentet, för de viktigaste typerna, så att en passande säkring alltid finns till hands vid störningar.

Till bilsäkringar