Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Dashcams: Har bevismaterial i handen vid en trafikolycka

Med en Dashcam för din bil eller din medarbetares, motorcykel eller cykel kan du alltid ta med dig en otrolig elektronisk olyckshändelse. Kamerorna för cockpit registrerar trafiken från förarens synvinkel och håller fast kritiska ögonblick för bevissäkring i minnet.

 • Crash-situationer via dashcam på ett minneskort

 • Bra dashcams gör sitt jobb automatiskt

 • Bilkameror med GPS förenklar videoutvärderingen

 • Hur är lagstiftningen för Dashcams?

 • Det är dessa punkter som man kan välja en dashcam

 • Tips för rätt montering av en dashcam

Crash-situationer via dashcam på ett minneskort

Det är alltid samma situationer som kan leda till en trafikolycka. En annan bilförare trampar på, en cyklist sprattlar din bil när du drar förbi fordonet eller på parkeringsplatsen. Med dessa och många andra olyckor, till och med den provocerade uppfartsolyckan till er nackdel, uppstår frågan hur du kan bevisa vem som bär ansvaret för olyckan och vem som bär ansvaret för den skada som har uppstått.

Den som kör bil med en affärsbil, hyrbil eller privatbil är inblandad i en olycka eller kämpar med skador på egendom på fordonet har ofta svårt att bevisa exakt brottet. Det viktiga bevismaterial kan här leverera en dashcam. De kompakta videokamerorna fästs diskret på instrumentbrädan eller vindrutan och spelar in bilkörningen i bild och ljud. De små bilkamerorna är särskilt användbara för att rekapitalisera olyckor och på så sätt skapa säkerhet.

Även för motorcykelförare och cyklister blir dashcams allt populärare som inspelningsapparat. Det är viktigt att kameran med hållanordningen monteras på styret eller ramen så att ett säkert grepp garanteras.

Bra dashcams gör ditt jobb automatiskt

Bilkameror spelar automatiskt in trafikhändelser. På så sätt kan händerna stanna vid styret när du kör. I regel är ett vidvinkelobjekt med stor blickvinkel integrerat i Dashcams. Inspelningen sker antingen i videslingor (loop) på en minut eller som kontinuerliga inspelningar, som dock är problematiskt ur rättslig synvinkel. I parkeringsläge utlöser en rörelsedetektering den automatiska videoinspelningen när någon närmar sig fordonet på framsidan i kamerans registreringsområde.

Dashcam

Inspelningarna sparas på interna minneschip eller på ett microSD-kort i hastighetsklass 10 eller högre. Om inget passande minneskort ingår i leveransen, beställ du helst direkt ett microSD-kort. Lagringen sker manuellt med en knapptryckning och automatiskt i nödsituationer, när G-sensorerna i kameran upptäcker höga flygkrafter eller rörelser, t.ex. vid en krock eller en krock.

Du kan titta på inspelningar beroende på modell på displayen på kamerahuset, med tillhörande smartphone-app och på datorn. Vissa modeller kan styras helt via app på smartphone. Sedan kan du via app bekvämt ställa in grundinställningarna som datum och klockslag, bildkvalitet, inspelningsläge och så vidare.

Dashcam-kameror är i princip lämpliga för inbyggnad i efterhand. De kan enkelt fästas med sugkopp, kardborrband, med klisterkudde eller liknande hållare. Den ström som behövs för drift får kamerorna av ett batteri och 12 V-bordelutrustningar.

Bilkameror med GPS förenklar videoutvärderingen

Det finns dashcams med och utan GPS-mottagare. Förkortningen GPS står för Global Positioning System och betecknar det globala navigationssystemet för positionsbestämning. Bilkameror med GPS-funktion loggar den körda hastigheten och den tillryggalagda sträckan. Datan kan du följa vid datorn senare. Om du lägger in en bilkamera med GPS-sensor, drar du nytta av att kameran vid utvärdering av videor stöder datum- och tidsstämpel med GPS-koordinater.

Hur är lagstiftningen för Dashcams?

Den rättsliga bedömningen av dashcams i tyska vägtrafiken och därmed i kollektivtrafiken är nu maximalt klargjord. Den VI. I sin dom av den 15 maj 2018 i målet nr vi ZR 233/17 beslutade Zivilat vid den federala domstolen i Karlsruhe att dashcam-videor kan godtas som personligt bevismaterial i civilrättsliga mål och får användas i samband med klareringen av skulden vid olyckor. Det betyder dock inte att du kan filma allt via bilkameran.

Bundesgerichtshof har ställt ett antal villkor som måste uppfyllas för att en bilkamera ska kunna användas på ett legitimt sätt. Bakgrunden till detta är att en kontinuerlig, rent förebyggande och därmed ofrivillig videoinspelning inte är tillåten utan de andra bilförarnas samtycke, av dataskyddsskäl.

En permanent filmning av andra utan deras samtycke strider mot den federala lagen om skydd av personuppgifter, rätten till en egen bild och den allmänna rätten till personlig integritet. De berörda personerna vet inte att de kommer att registreras och lagras själva, sina fordon och deras registreringsnummer. Och du får ingen information om was vad som händer med registrerade data. Enligt de tyska federala rättarna är endast en kort, startande registrering tillåten.

En viktig förutsättning för att man ska kunna använda Dashcam-inspelningar i trafiken är därför att kameran bara spelar in korta videoklipp och kontinuerligt skriver över dem med hjälp av en loop-funktion.

Vid behov får inspelningarna sparas permanent endast om det inträffar en olycka eller om det är sannolikt att en olycka inträffar. Kameramodeller som uppfyller dessa krav i domstolens dom är utrustade med en G-sensor som utlöses vid plötslig acceleration, stötar, undanmanöver eller abrupt bromsning. Om en Dashcam uppfyller dessa tekniska krav och är inspelningar av tillräcklig bildkvalitet, kan du använda videoklipp som bevis i en olycksprocess och i regel även använda dem som bevis.

Var noga med att välja en kamera för din affärsvagn eller ett privatfordon för en motsvarande loopfunktion och en G-inspelsensor. Om du sätter in en äldre Dash-kamera med non-stop-inspelning i din bil, bör du av rättssäkerhetsskäl ersätta enheten med en aktuell modell.

Observera: I samband med ett förfarande kan dashcam-inspelningar även användas av domstolen som bevis mot föraren.

Straffrättsliga förfaranden

I straffrättsliga förfaranden gäller polisstyrningsmonopolet och liknande utredningsorgan. Trafikfilmklipp som enskilda personer lägger in för att väcka åtal är i allmänhet inte tillåtna. I domen i målet BGH sägs dock att ”att bevisupptagningen inte är giltig leder inte nödvändigtvis till ett förbud mot bevisupptagning i straffrättsliga förfaranden och böter. Huruvida bevisningen är användbar ska avgöras från fall till fall på grundval av en bedömning av intressen och varor.

Rent privata inspelningar

Oavsett om det är fråga om en begäran om rättslig videovisningssyften är Dashcam-inspelningar ofta tillåtna för rent privata ändamål utan att bilderna visas eller publiceras. Här måste man ta hänsyn till intressena. Det finns inget som talar emot att man på vägen till semestern håller fast det vackra landskapet, även om kameran råkar registrera andra fordon och passagerare.

Bilcam-inspelningar i utlandet

Den rättsliga bedömningen av Dashcam-inspelningar utomlands är beroende av lagstiftningen och förordningar i dessa länder och varierar från land till land.

 

Det är dessa punkter som man kan välja en dashcam

När du köper en minikamera för ditt fordon ser du följande utrustning:

 

Batteri

Jämför kapaciteten hos dashcam-batterier när du köper. Information om batteritid är viktig om du inte ansluter kameran till cigarettändaruttaget eller ett vägguttag i bilen. Batteriet ser till att inspelningen fortsätter när Dashcam inte längre är ansluten till strömförsörjningen i bilen som en olyckföljd. Ju längre batteriet håller, desto mer sällan behöver du ladda upp kameran.

 

Display/pekskärm

En stor, så högupplöst färgdisplay som möjligt är en komfortfunktion och underlättar arbetet med grundinställningarna på din nya Dashcam och justering av objektivet. På skärmen kan du alltid kontrollera dina bilder direkt. Om du har ställt in apparaten som önskat är en allmän fördel med dashcams att enheterna utför sitt arbete automatiskt, så att en stor display inte nödvändigtvis behövs. Om allt går bra kommer du i idealfallet inte att hamna i den oönskade situationen med en olycka.

 

Med dubbla kameror

Modeller med dubbla kameror filma framåt och bakåt. Förutom att ta upp vägen spelas det in i händelsernas centrum i riktning mot fordonets bakre del och därmed även de ombordvarande in med en andra kamera. Passagerarregistreringen kan vara intressant för taxibilar, arbetsfordon, fordonspark och pendlare.

 

Med dubbla kameror

Modeller med dubbla kameror filma framåt och bakåt. Förutom att ta upp vägen spelas det in i händelsernas centrum i riktning mot fordonets bakre del och därmed även de ombordvarande in med en andra kamera. Passagerarregistreringen kan vara intressant för taxibilar, arbetsfordon, fordonspark och pendlare.

 

Röststyrning

Med röststyrning kan du styra dashcam genom att tala om ord och kommandon. Det kan vara användbart när du t.ex. vill spela in ett foto eller en tidsförskjutningsvideo under färden.

 

USB/WLAN/HDMI

Via USB-anslutningen ansluter du kameran till datorn. Vissa modeller använder även USB-uttaget för strömkabeln till strömkällan i bilen. Dashcams med WLAN kan streama live-bilden på en ansluten smartphone eller surfplatta. Om det finns en HDMI-anslutning kan kameran även anslutas till TV:n för att spela upp inspelade videos där.

 

Extras som kollisionsvarning eller körfältsassistent

Dashcams bättre utrustade har delvis komfortfunktioner ombord som liknar de valfria assistanssystemen i moderna bilar. Detta omfattar kollisionsvarning (kollisionsvarningssystem), som på grundval av kameradata utfärdar en varning om framförvarande fordon. En spårhållarassistent varnar vid körning av körfältsmarkeringar, ett larm signalerar akustiskt och optiskt när stående fordon kör vidare.

 

Tips för rätt montering av en dashcam

Förutom kamerans upplösning och bildkvalitet bestämmer även rätt montering i cockpiten was eller bilkamerans clips.

 • En så central placering som möjligt i bilens kupé med central inriktning av objektivet mot vindrutan säkerställer en god registrering av det relevanta området. Föredrar då en position som är täckt av vindrutetorkare, så att klara inspelningar är möjliga även vid regn. Kameran får inte begränsa förarens siktfält. Ofta placeras dashcam mellan den inre backspegeln och vindrutan, eftersom de knappt har något extra synfält där på grund av spegelns övertäckning.

 • Vissa modeller hjälper dig via menyn på Dashcam när du ställer in kamerans position. Ger din kamera denna möjlighet, bör du använda den.

 • Låser kamerahållaren så att dashcam sitter fast och inte skakar under körning.

 • Dra strömkabeln till elsystemet ombord så att det inte stör körningen. Kabelvägen rekommenderas i en spalt av beklädnaden längs A-pelaren och solskydden.

 • Rengör regelbundet linsen på kameran med en ej luddduk.