bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.

Värt att veta om axialfläktar

 • Was axialfläktar

 • Fördelar med axialfläktar

 • Kategorier av axialfläktar

 • FAQ – vanliga frågor om axialfläktar

Was axialfläktar

Axialfläktar är designade efter riktningen på det strömmande mediet - det handlar här om luft - som de rör sig med. Strömningen sker parallellt med fläktvingens rotationsaxel, vilket gör att de lämpar sig för hög luftkapacitet vid medeltryckskonstruktionen.

Axialfläktar består i princip av en fläktkåpa med monteringselement, drivmotor till fläkthjulet med fläktskovlar och elektriska anslutningar. För detta ändamål kan styrnings- och säkringselektronik installeras direkt på fläkten mot att fläktmotorn förstörs vid blockering, som polvändnings- och överbelastningsskydd. Dessutom finns det insugningsmanschetter, skyddsgaller och andra användbara tillbehör.

Axialfläktar är extremt platta tack vare den rumssparande integreringen av motorn. Fläktskopens storlek och geometri främjar en definierad volym per tidsenhet beroende på motorns varvtal. Inverkan på verkningsgraden har även lagring av fläkthjulet. Förutom kullager har här också magnetisk, beröringsfri lageringång i fläkttekniken. Tack vare den oftast låga rotorvikten och den mycket exakta sökningen är axialfläktar särskilt stöt- och vibrationståliga.

Med Burn-in-tekniken är många fläktar redan inarbetade och säkerställer de tekniska egenskaperna enligt databladet omedelbart vid start.

Axialfläktar kan användas för intervall- och kontinuerlig drift i elektroniska apparater samt inom luft-, kyl- och klimatsystem, inom bilindustrin, i vindkraftverk, inom maskininstallation och inom utrustningsindustrin.

Nästan alla axialfläktar hos Conrad uppfyller direktiv 2011/65/EU för gränsvärden för ämnen som är farliga och skadliga för miljön. I butiken hittar du dessa i menypunkten RoHS som ett urvalskriterium.

Fördelar med axialfläktar

 • kompakta mått
 • Ett stort urval av modeller, mått och prestanda
 • Uppnå optimal verkningsgrad med låg ljudnivå tack vare välutvecklad aerodynamisk utformning Fläktblad
 • Det finns ett stort tillbehörsprogram på skyddsgaller, morbskyddsgaller och väggringar
 • Många godkännanden som VDE, UL eller CE 

Kategorier av axialfläktar

I affärsbutiken från Conrad hittar du axialfläktar som passar exakt dina behov. För att underlätta sökningen är Shop-menyn uppdelad efter olika tekniska funktioner. Förutom de 13 tillverkarmärkena är detta i detalj:

 • Luftflödet
  beskriver den tillgängliga kapaciteten och sträcker sig från 0,76 i liter per minut till 1.705 i kubikmeter per timme.
 • Buller
  under mätningarna mäts på ett meters avstånd från fläkten på sugsidan och sträcker sig från 1,6 till 78 decibel (förkortning dB).
 • Lagertyp
  beskrivs lagring av rotationsaxeln, som har stor inverkan på buller och livslängd för fläkten. Det finns enkla och dubbla kullager, enkla glidlager och glidlagersystem samt magnetlager (Vapo). Den senare har fördelen att rotoraxel lagras beröringsfritt, så att inget materialslitage uppstår.
 • Bredd, höjd, längd
  på inbyggnadsmåtten kan du välja direkt efter behoven hos din ventilationskomponent, så att befintliga öppningar i höljet eller fläktar som kan bytas ut är lätta att begränsa. Vid höjden börjar detta redan med 2 millimeter.
 • Nominell spänning
  Axialfläktens anslutningsspänning är variabel i de flesta modeller över ett område. De nominella spänningarna sträcker sig från 3,3 V likspänning till 240 V växelspänning.
 • Varvtal
  når upp till 1.200 till 100.000 varv per minut.
 • Anslutning
  finns fyra typer av anslutningar: Flatstift på 2,8 och 3 millimeter, kabel med öppna ändar och skruvklämmor.
 • Kapslingsklass
  skyddsklass sträcker sig från IP20 (skyddad mot fasta föremål med en diameter på 12,5 mm eller mer och mot åtkomst med ett finger) till IP 58 (skyddad mot damm i skadlig mängd och fullständigt mot kontakt samt skydd mot långvarig nedsänkning)
 • Diameter
  för vissa produkter med runda höljen anges i millimeter.
 

FAQ – vanliga frågor om axialfläktar

Was beaktas när man hanterar axialfläktar?

FAQ axialfläkt
 • Endast utbildad elektrofackpersonal får installera elektriska fläktar, köpa och arbeta på omgivande elektriska system.
 • Produkten får endast transporteras, packas upp, hanteras, underhållas och användas av utbildad och auktoriserad personal.
 • Vid arbete med fläktar ska de anläggningar och maskiner i vilka produkten är monterad vara skyddade mot återinkoppling.
 • Bekanta dig med bruksanvisningen innan du börjar arbeta och ta varningar på allvar för att undvika personfara eller störningar.
 • Kroppsdelar som kommer i kontakt med själva skopan eller löphjulet kan skadas.
 • Tack vare fläktens luftflöde kan andra delar flyttas eller slungas upp.
 • Risken för skador består av långa hår, hängande kläder och smycken. Dessa kan fastna och dras in i produkten.
 • Utför inga reparationer på fläktar, utan ersätter trasiga fläktar med nya.


Hur länge håller en axialfläkt?

Livslängden för axialfläktar kan uppnås med 6 timmars användning enligt avsett syfte. De flesta produkter har mellan 20.000 och 70.000 drifttimmar. Exakta värden hittar du i databladen.

Hur märks defekta axialfläktar och was är att göra?

Axialfläktar
 • Mekanisk blockering
  frånkoppling, spänningsfri koppling och mekanisk blockering tas bort.
 • Nätström felaktigt: Kontrollera nätspänning, återställa spänningsförsörjning.
 • Anslutning felaktig: Korrigera anslutning. Anslutningsbeläggning finns i bruksanvisningen.
 • Motorn är för varm: Låt motorn svalna och leta sedan efter möjliga felorsaker. Du kan även kontrollera användningstemperatur enligt produktbladet.
 • Motorn roterar inte: Om motorlindningen är avbruten byter du ut produkten.
 • Rund löpning av fläkthjulet: Detta kan bero på obalans mellan de roterande delarna. Ofta hjälper en rengöring av fläkten. Om obalans upptäcks efter rengöringen bör du byta ut produkten.