bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

   

Värt att veta om avstörningskondensatorer

 • Inledning

 • Vad är en avstörningskondensator?

 • Vilka typer och typer av avstörningskondensatorer finns?

 • Kriterier för att köpa avstörningskondensatorer - vad beror det på?

 • Exempel på användning: Reparera elapparater

 • Användningsexempel: Avställ störande flimmer från en LED-lampa

 • MLCC - framtiden för avstörningskondensatorer

 • FAQ - vanliga frågor om avstörningskondensatorer

 

Inledning

 

Avstörningskondensatorer är inbyggda i många elektriska apparater, det beror på dess många uppgifter. På så sätt kan de å ena sidan minska störningarna i radioomfången. Dessutom skyddar den enheten mot nätsidig överspänning och utesluter backeffekter på elnätet.

Alla kondensatorer har en sak gemensamt: En grundläggande konstruktion. De består av ett isolerande dielektrikum och två motsatta ledande metallfolier. Kondensatorerna kan ha olika funktioner. Du kan till exempel fungera som energigivare eller frekvensberoende motstånd.

En särskilt viktig typ av kondensatorer är avstörningskondensatorer, eftersom de minskar störningssignaler. Ännu viktigare är dock: Du skyddar både din apparat och din operatör mot överspänning. I efterföljande steg kommer avstörningskondensatorer närmare.

 

Vad är en avstörningskondensator?

Avstörningskondensator från tillverkaren Wima med en kapacitet på 3300 pF och nominell spänning på max. 250 V.

Avstörningskondensatorer, även kallade radioavstörningskondensatorer, minskar högfrekventa störningssignaler som uppstår vid drift av elektriska eller elektroniska apparater till ett tillåtet mått. De används som apparatskydd genom att dämpa korta nätbaserade överspänningar (transienter). Dessutom förhindrar de oönskade effekter från enheten på elnätet. För det mesta används som nätfilter, har denna typ av elektriska kondensatorer särskilda konstruktions- och tillförlitlighetskrav. Detta är ett sätt att förhindra fel och därmed förknippade farliga driftförhållanden.

 

Vilka typer och typer av avstörningskondensatorer finns?

Man skiljer på typerna X, Y och XY, som i sin tur är indelade i underkategorier. Denna indelning sker enligt mätningsområde, isolationsutförande och impulsfasthet. Detaljerad information om detta specificeras i standard IEC 60384-14. De viktigaste underkategorierna är X1 och X2 , samt klasserna Y1 och Y2, eftersom de har en nominell spänning på minst 250 V och därför används mest.
 

 • X : används mellan fas och nolledare eller mellan två yttre ledare. De skyddar apparaten mot överspänning.
 • Y : för drift mellan fas- och skyddsledare, eller neutralledare. Denna typ är ansvarig för skyddet av operatören.
 • XY : den kombination som innehåller typerna X och Y i ett hölje beinhaltet

Indelning av typ X i underkategorier:

UnderkategoriImpulstopp i driftErforderlig impulsstabilitet
x12.5 till 4 kV4 kV för C = 1µF
X2= 2.5 kV2.5 kV för C = 1 µF

Indelning av typ Y i underklasser:

UnderkategoriNominellt spänningsområdeErforderlig impulsstabilitet
Y1= 500 VAC8 kV
Y2=150 - = 300 VAC5 kV

Beteckningarna MP, MKP, Mkt och MLCC används vid konstruktionen av kondensatorn.

 • MP :
  elektroderna består av en aluminiumbelagd pappersremsa som är försedd med ett lager isoleringspapper och indränkt i en rulle med isolerande harts. Oftast inbyggd i ett metallhölje har denna konstruktion hittills den största säkerheten och pålitligheten. För MP-kondensatorer har en så kallad självläseffekt.
 • MKP :
  en aluminiumbelagd polypropenfilm i plasthölje bildar elektroder och dielektrikum. Även här finns det för det mesta självläkande egenskaper, dessutom en hög fukt- och långtidsstabilitet.
 • Mkt :
  elektroder och dielektrikum bildas här genom en polyesterfolie belagd med aluminium. Mkt-kondensatorer har plasthölje och bra fuktstabilitet vid relativt kompakta konstruktioner.
 • MLCC :
  metalliserad keramikbärare i flera skikt består av elektroder och dielektrikum i flera skikt. Det finns både trådbunden konstruktion och SMT-chipkonstruktion. Höljet består av ett monolitiskt keramiskt block.
 

Vårt praktiska tips: Självlagning vid MP-/MKP-kondensatorer

Vid större spänningsstötar kan dielektrikumets genomslag, så att en kortslutning uppstår. Om ett dielektrikum har fått genomslag ska aluminiumskiktet avdunsta genom den ljusbåge som bildas. Denna effekt leder till en återställning av isoleringsegenskaperna och därmed inte till ett totalbortfall.

 

Kriterier för inköp av avstörningskondensatorer - vad beror det på?

Vid utbyte av defekta avstörningsskyddskondensatorer ska det alltid vara viktigt att åtminstone den tillverkarmonterade underklassen återanvänds, förutom med samma kapacitet (C) och märkspänning (U). Exempelvis får en Y1-avstörningskondensator aldrig bytas ut mot en version av underkategori Y2! Standarden IEC 60384-14 ger ytterligare information om detta och är obligatorisk för att undvika driftstörningar och elektriska faror. Detta gäller naturligtvis också utvecklare av nya apparater och eftermarknadslösningar.

Även konstruktionen (axial, radial, SMD) förtjänar uppmärksamhet: Stämmer rastermått (RM)? Är längden på anslutningstrådar tillräcklig och storleken för reservdelen tillräcklig? Vid krävande miljöer måste man också ta hänsyn till det tillåtna temperaturintervallet (T min - T max).
Av säkerhetsskäl måste man se till att komponenterna är försedda med den märkning som krävs och uppfyller gällande standarder. Om en av de inbyggda avstörningskondensatorerna inte uppfyller dessa krav, är det inte möjligt att godkänna hela enheten. De avstörningskondensatorer som vi erbjuder i butiken uppfyller höga kvalitetskrav och kännetecknas av tillförlitlighet och lång livslängd.

Sammanfattande checklista

Sammanfattande checklista

 • Kapacitans
 • Nominell spänning
 • Underkategori
 • Konstruktion
 • Rastermått
 • Mått
 • Temperatur
 • Kontrollmärkning och standarder

 

 

Exempel på användning 1: Reparera elapparater

För det första: Se alltid till att eventuella anspråk på garantier kvarstår. Vid ingrepp i apparaten slocknar i regel också produktgarantin. De kända säkerhetsreglerna för elektroteknik ska följas.

Defekta avstörningskondensatorer i hushålls-, kontorsprodukter och elverktyg gör sig ofta uppmärksamma på ett av följande problem:

 • Automatsäkring (Ledningsskyddsbrytare) löser ut när du sätter på eller sätter i enheten.
 • Felströmsskyddsbrytaren löser alltid eller bara sporadiskt ut.
 • Driften av enheten orsakar irriterande störningar - till exempel vid radiomottagning - eller intilliggande enheter störs i sin funktion.
 • Vid elektriska apparatkontroller enligt din VDE 0701-0702 mäts en för låg isolationsresistans mellan ytterledare(er) och skyddsledare, eller beröringsströmmen är för hög.

Orsaken till detta är isoleringsdefekter (kortslutning eller ökad avledningsström), eller vid radiostörningar en kraftigt minskad kapacitet till följd av komponentens åldrande eller skador.

 

 
 

Användningsexempel 2: Störande flimmer från en LED-lampa

Speciellt vid mycket prisvärda lågenergilampor med LED-teknik flimrar inte sällan i det irriterande fladdret eller de periodiska blixtarna i den egentligen avstängda lampan.

En kapacitiv koppling av enkla ledningar som ligger tätt mot varandra i de tomma rören leder ofta till denna, speciellt nattetid, oönskat fenomen. Även äldre installationer och belysta brytare, där en liten glimlampa sitter, kan vara ansvariga för detta.

Stäng av denna genom parallellkopplingen av en kondensators av typ X2 i kabeln till lampan mellan fas- och neutralledare. Oftast räcker det redan med en kapacitet på 0,1 till 0,22 µF. Denna avstörningskondensator monteras bäst i dosan, eftersom det oftast finns tillräckligt med plats. I 50-Hertz-nätet utgör kondens parallellkapacitet en minimal kapacitiv last och raderar den oönskade blindspänningen. Extra elkostnader kan för övrigt inte befaras.

 

MLCC - framtiden för avstörningskondensatorer

MLCC blir allt mer populärt tack vare många tekniska utvecklingar. MLCC står för Multilayer Ceramic Capacitor , på tyska: Keramisk kondensator med flera lager.

Den stora fördelen är att de har ett högre kapacitets- till volymförhållande än foliekondensatorer. Det beror på konstruktionen: Ett monolitiskt keramikblock med sintrade inre elektroder. Keramik är ett tacknämligt material för dielektrikum, eftersom den är mycket slagtålig. Det möjliggör en hög ledningsförmåga, låga impedanser och små ESR-värden (effektivt seriemotstånd).

Ni undrar nu vad skillnaden är mellan traditionella keramikkondensatorer. Svaret ligger i kapacitetsområdet: MLCCs har kapacitet i nano- och mikrofilarområdet upp till flera hundra mikrofilarad.

Inom ramen för miniatyrisering blir chip-konstruktioner allt viktigare för fastsättning med SMT.

Avstörningskondensator

Fördelar:

 • Miniatyrstorlekar är möjliga
 • Låg dielektrisk förlust
 • Inte våtkänslig
 • Ingen polaritet
 • Mer tillförlitligt dielektrikum
 • Mycket låg impedans
 • Prisvärd

Nackdelar:

 • okrossbar
 • Kapaciteten påverkas av temperatur och förspänning
 • Uppstår störande ljud, eftersom piezoelektriska egenskaper finns
 
 

FAQ – vanliga frågor om radioavstörningskondensatorer

 • Kan alternativt även en normal kondensator användas?
  Nej, inte i något fall får en vanlig kondensator - oavsett typ - användas som ersättning för en radioavstörningskondensator. Detta utgör en allvarlig säkerhetsrisk, eftersom det i värsta fall till och med kan uppstå bränder.
 • Får en defekt avstörningskondensator helt enkelt avlägsnas utan att du behöver ersätta den?
  Detta är inte tillåtet. Å ena sidan slocknar därigenom apparatens EMC/CE-godkännande, å andra sidan slipper man filterverkan mot nättransienter, vilket gör apparaten driftssäker och dessutom känslig för skador.
 • Vad skiljer speciella avstörningskondensatorer från vanliga kondensatorer?
  Avstörningskondensatorer uppfyller särskilda krav i fråga om impulsstabilitet, impulsspännspänning och tillförlitlighet för isoleringen. I händelse av fel får dessa kondensatorer inte heller frigöra någon styglåga eller läcka ut ledande material som på annat sätt kan orsaka kortslutningar. Det är inte tillåtet att regelrätt explodera, och om höljet förstörs får delar endast sprängas med låg energi.