bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Texten nedan är maskinöversatt från tysk originaltext.   

 

     

Värt att veta om antennuttag

 • Vad är ett antennuttag och vilka typer finns det?

 • Vad har sagts?

 • Egenskaper vid antennuttag

 • När behöver jag en fjärrmatningsnätdel?

 • Vad är Antennuttagsprogrammerare?

 • Mått för koaxiala kontakter:

 

Vad är ett antennuttag och vilka typer finns det?

Ett antennuttag kallas även anslutningsdosa. Målet är att sända över signaler till enheter som TV och mottagare via det koaxiala kabelnätet. Dataöverföringen sker med kabelanslutningar. Klassisk version av antennuttag har en IEC-anslutning för TV:n och en anslutning för FM-radio. Moderna utföranden har en F-anslutning som anslutningsmöjlighet för användning av ett satellitsystem. F-kontakten kommunicerar direkt med SAT-mottagaren och överför signalen från SAT-nyckelhuvudena. Montering sker i utanpåliggande eller infälld montering. Vid utanpåliggande montering monteras dosan ”på väggen” och har i regel en täckning redan vid köpet. Infälld montering sker ”inuti väggen” i en kopplingsdosa. Antennskydd finns i utökade utföranden och erbjuder en liten flexibel utformningsram.

 

Vad har sagts?

Enkeldosa / anslutningsdosa:

Enkeldosan används framför allt i lägenheter för flerfamiljshus. Enkel- eller stickdosan får inte anslutas till andra dosor via kabel. Den är standard för normal SAT-stjärna-fördelning och har inget internt termineringsmotstånd. 

Genomgångsuttag.

Genomgångsdosan kan kombineras med andra dosor. Dessa uttag används för att få en så identisk signalnivå som möjligt på alla anslutningspunkter. Dämpningsegenskaperna ska beaktas vid installation av genomgångsdosor. Anslutningsdämpning mäts som ett motstånd i ohm. För en sista dosa på en kabel behöver man absolut ett slututtag med ett termineringsmotstånd på 75 ohm. Som tillval kan en passdosa med uppgraderad 75 ohm motstånd användas. För SAT-kabelnät är en DC-frikopplad typ nödvändig som slututtag. Termen ”frikoppling” avser splitter och filtrering av en signal. Frikoppling sker genom en kopplad förstärkare med flera utgångar, en fördelare eller VID SAT-uttag med en multiomkopplare.

Som tumregel gäller att ju närmare dosan är vid signalkällan, desto högre måste anslutningsdämpningen vara. 

Kanaldosa

Slututtag

Änddosor har från fabriken alltid ett 75 ohm termineringsmotstånd. Slututtaget hör alltid till den slutliga kopplingsenheten på kabelsträng. En genomgångsdosa kan byggas om till en änddosa med ett monteringsbart avslutningsmotstånd.

I handeln förses antennuttag med olika egenskaper och användningsområden. Anslutningsdosor kan aktivt styra flera dataöverföringar. En översikt över typiska egenskaper hos antennuttag:

Egenskaper

Data-överföring (internetanslutning)
frekvensområde: 5 - 65 MHz och 118 - 862 MHz
är lämpliga:

 • Data trehåls- eller genomflödeslådor
 • Data-SAT fyrhåls-stickdosor

 

FM-radiofrekvensområde
87,5 - 108 MHz
:

 • Tvåhåls- eller genomflödeslådor
 • Sat-trehåls-stick- eller genomflödeslådor
 • Data trehåls- eller genomflödeslådor
 • Data-SAT fyrhåls-stickdosor
 • Data fyrhåls- stick- eller genomflödeslådor
 • Sat-fyrhåls-stickdosor

 

Digital-TV och digitalradio i DVB-C-standard
frekvensområde: 47 - 68 MHz och 111 - 862 MHz
:

 • Tvåhåls- eller genomflödeslådor
 • Sat-trehåls-stick- eller genomflödeslådor
 • Data trehåls- eller genomflödeslådor
 • Data-SAT fyrhåls-sydosso data-fyrhåls-stick- eller genomlöpsdosa
 • Sat-fyrhåls-stickdosor

Satellitöverföring
frekvensområde 950 - 2400 MHz
:

 • Sat-trehåls-stick- eller genomflödeslådor
 • Data-SAT fyrhåls-stickdosor


Passar bra:

 • Sat-fyrhåls-stickdosor


DC-genomgång
frekvensområde: 14-18 Volt
lämplig:

 • Sat-trehåls-stick- eller genomflödeslådor
 • Data-SAT fyrhåls-stickdosor


Passar bra:

 • Sat-fyrhåls-stickdosor
 

Egenskaper vid antennuttag

Returkanalprestanda:
Vad är en returkanal? Returkanalen tillhandahåller en ibland passiv förbindelse till tv- eller Internetleverantörer. Telefonsystemets kommunikationsledningar används i regel för detta (DSL-anslutning). Vissa antennuttag har en returkanal i funktionalitet. Ofta används sådana uttag av leverantörer som Unitymedia, eftersom Internet tas emot via kabelmodem från TV-uttaget. Samtidigt använder leverantörerna returkanalen för analys för att mäta tittarsiffror. 

Dämpning/separering av analoga och digitala signaler:
Antennuttag med denna funktion har fast monterade filtersystem, som skiljer den analoga och digitala signalen från varandra. Tack vare den extra avskärmningen av signalkällor neutraliseras störningssignaler. Vid satellitmottagning är DC-blockeraren eller 22 kHz-filter monterade i antenndosan för att garantera samma funktionalitet.

Dämpningstyper vid antennuttag:
Varje antennanslutning har en frekvensspecifik Anslutningsdämpning. Uppgiften för anslutningsdämpning är att anpassa och jämna ut signalstyrkan för antennuttagen. En balans av signalstyrkan sker på grund av olika ledningslängder och mellankopplingar till avgrenings- och genomgångsdosor på antenn- eller husanslutningsförstärkaren.

En passiv inbyggd fördelare i avgrenings- och genomgångsdosor ger en nedåtgående kalk för nivån för änddosan. I ett bostadsområden med FM- eller DAB-sändare används extra dämpning mot störsignaler. För att undvika komplikationer måste man vid köpet se till att antennuttagen uppfyller klass A-standarden mot strålning.

 

När behöver jag en fjärrmatningsnätdel?

För att förse så kallade aktiva antenner med tillräcklig spänning behövs en fjärrmatningsnätdel. Ofta används nätenheterna för externa signalmottagare för att förstärka den mottagna signalen och öka räckvidden för en mottagning. Signalmottagaren har ingen direkt, trådbunden anslutning till källan. Aktiva antenner behöver en lägsta spänning på 5 V för en korrekt drift av den inbyggda förstärkaren. Många av de vanliga mottagarna för SATELLITSYSTEM och digital-TV överför den nödvändiga spänningen via den anslutna antennkabeln.

 

Vad är Antennuttagsprogrammerare?

User-Band-ID måste vara identiskt för antennuttag och mottagarenheter. En antennanslutning kan endast överföra ett UB-ID samtidigt. Alla andra UB:s spärras automatiskt. Med en programmerare kan UBS ändras. Om det inte finns något identiskt UB-ID i båda ändarna får man ingen signal på TV:n. Antenndosa-programmerare används ofta för en säker och konfliktfri installation i flerfamiljshus. Detta förhindrar överlappningar mellan samlingsledningar. 

 

Mått för koaxiala kontakter:

Koaxialkontakt och kabel har fördelen att de endast utsätts för en låg elektromagnetisk påverkan och utstrålning. Dessutom har de en bra elektrisk skärmning. Av denna anledning används koaxialkontakt och kabel ofta till högfrekvensområden. En högre frekvens har automatiskt mindre våglängder i signalkabeln. För att säkerställa en bra överföring av högre frekvenser måste impedansen (växelspänningsmotstånd) ha samma värde över hela kabellängden. Därför måste kontakterna ha samma impedans som kabeln.