bulkycostscartcheckbox-checkedcheckbox-uncheckedclosecomparison Folder home hook iso list Magnifier NEU picto-tablerating-stars star tooltip warning wishlist

Rådgivare

Värt att veta om 3D-skrivare filament

 • Vad tjänar 3D-utskrift till?

 • Vad är 3D-skrivarfilament?

 • Vilka 3D-skrivarfilament finns hos Conrad?

 • Vad bör man tänka på vid hantering av 3D-skrivarfilament?


Vad tjänar 3D-utskrift till?

3D-skrivare gör det möjligt att skapa egna tredimensionella objekt som leksaker, djurfigurer, smycken eller delar till själva modellbygge. Större, komplexare och mekaniskt belastningsbara objekt med perfekta ytor och krökning kan ställas in med professionella 3D-skrivare.

Parametrarna hastighet och upplösning spelar en lika viktig roll i 3D-skrivare som i deras 2D-syskon. Dessutom är en annan faktor av avgörande betydelse för tryckresultatet: Vilka material används och hur kan de bearbetas?

3D-skrivare
För närvarande finns det i princip tre typer av 3D-tryckmetoder som skiljer sig åt i det råmaterial och modelleringsteknik som används:
 
 • 3D-tryck med pulver
 • 3D-utskrift med flytande material
 • 3D-utskrift med smält material (FFF som förkortning för Fused filament Fabrication)  

Det sistnämnda förfarandet är avgörande för Conrad:s produkter.

Grundprincipen är alltid densamma: Data för utskrift kommer från en 3D-mall som kan utformas med CAD-programvara eller skapas med hjälp av en 3D-skanner. Vissa av de vanligaste filtyperna är OBJ, PLY, STL, DXF, VLMR eller 3DS. Dessa filer innehåller mycket omfattande information och kan berikas med separata bild- eller vektordata. Detta innebär att 3D-skrivaren ”matas” via gränssnittet. Modellen kommer sedan att byggas upp i ovannämnda medier. 3D-skrivaren har ett tunt skikt som härdat separat. Den så kallade ”Fused deposition Modeling” (förkortning FDM, på tyska ”smältningsriktningen”) används – den mest använda metoden med smält material


Vad är 3D-skrivarfilament?

Material används i trådform (engelska ”filament”) som är flytande eller formbart under värme. Det kan vara termoplastiska plaster som PVA, PET och nylon, men till exempel även metaller och vax. I skrivarmunstycket värms materialet upp och blir därmed flytande. Applicera den på ett plan på bestämda ställen enligt filens specifikationer - jämförbar med bläckstråleskrivare som sprejar färg på pappret när ett element ska visas. Vid avkylning härdar det bearbetade filamentet och smälter samman med det redan befintliga skiktet. På så sätt får skikt för skikt det önskade objektet.

Filament

En nackdel med förfarandet är att modellen inte omedelbart blir helt hård, beroende på volym. Därför kan stödstrukturer användas. Viktiga indikationer på användningen av 3D-skrivarfilament är en liten krympning vid kylning och goda termiska egenskaper, representerad av värmebeständighetstemperaturen med förkortningen HDT (”Heat Deflection/Distortion Temperature”).

Skrivare och materialet är relativt prisvärt och lämpar sig därför även för privatanvändare.

Det finns en mängd filament för 3D-utskrift , till exempel det mångsidigt användbara syntetiska polymer PLA, mycket belastbart och värmebeständigt ABS, specialfilament som laybrick och laywood av sandsten eller träpartiklar, filament med metallandel (som koppar, mässing och brons), harts-filament samt termoplastisk elastomer (TPE). 


Vilka 3D-skrivarfilament finns hos Conrad?

3D-skrivarfilamenten i Conrads onlineshop uppfyller europeiska kvalitetsstandarder.

Utöver filteralternativen i fråga om pris, nyheter och erbjudanden, filialtillgänglighet och varumärke finns det möjligheter att välja en selektivitetsnivå enligt följande kriterier:

Trådmaterial:

Innehåller runt 20 olika plaster och materialanslutningar (compounds). Här hittar du alla vanliga plastmaterial och deras kombinationer, hartser, det innovativa materialet BendLay och fotokänsliga material.

Trådfärg:

Här finns ett stort urval, även genomskinliga, genomskinliga och fluorescerande versioner.

Tråddiameter:

1,75 samt 2,85 och 3 millimeter

Kategori

Skiljer mellan ospecificerade filament och resin (extrakt av dehydrerade naturliga hartser), paket med flera filament och en specialvariant fotopolymer-harts.

Vikt

50 till 8.000 gram

Filamentmaterialegenskap:

Produkter med speciella egenskaper som (semi-)flexibel, efterlysande eller vattenlöslig
kan du även använda tillverkarnas datablad för att hitta rätt 3D-skrivarfilament för dina behov!


Vad bör man tänka på vid hantering av 3D-skrivarfilament?

När man hanterar 3D-utskriftsteknik måste man ta hänsyn till en del, bland annat den allmänna säkerheten vid användning av 3D-tryckmaskiner, luftutsläpp och luftkvalitet.

Skrivarna ska behandlas med försiktighet på grund av sina högspänningsnätdelar, rörliga komponenter och heta ytor och ska, liksom de material som används, kontrolleras och certifieras av en extern kontrollör.

Håll dig exakt i användarhandboken för den skrivare som används och de däri beskrivna säkerhetsarrangemangen för att använda rätt filament, föra in det och bearbeta det på avsett sätt.

För att bevara de önskade produktegenskaperna bör fiberlagringen ske inom ett temperaturintervall som fastställs av tillverkaren. Använd dessutom filamentet inom de angivna tidsfristerna.

3D-skrivare

Om personer kommer i kontakt med skrivarmaterialet eller de ångor eller partiklar som avges av dessa, skall första hjälpen vidtas. Dra i tveksamma fall till en läkare, även till din egen säkerhet. Viktiga åtgärder är bland annat följande:

 • Vid inandning: Den berörda personen bör omedelbart släppas till frisk luft. Vid behov använda syrgas eller artificiell inandning. Det är viktigt att agera snabbt.
 • Vid hudkontakt: Ta bort förorenade kläder och tvätta huden grundligt med mild tvål och vatten. Skölj med ljummet vatten i 15 minuter. Vid klibbighet kan du först använda en vattenlös rengöring. Besöka läkare om den berörda personen mår dåligt eller irriterats.
 • Vid ögonkontakt: Skölj omedelbart 20 till 30 minuter med klart vatten. Ögonlida kan ofta dras tillbaka.
 • När det gäller konsumtion: Om en större mängd har svalt, låt det dricka vatten om personen är fullt medveten om det. Framkalla inte kräkning.